Parcio i’r Anabl

Gwneud cais am Fathodyn Glas

*Nodwch, os gwelwch yn dda, na fydd Cyngor Sir Penfro’n danfon llythyron atgoffa cyn i’r Bathodyn Glas ddod i ben, o 5 Chwefror 2019. Cyfrifoldeb deilydd y bathodyn yw ailymgeisio mewn digon o amser er mwyn sicrhau bod ganddynt fathodyn dilys, gan gofio y gall gymryd hyd at 28 diwrnod i brosesu cais.*

I wneud cais am fathodyn newydd neu fathodyn yn lle un a gollwyd, i ddychwelyd bathodynnau neu adrodd am gamddefnyddio bathodyn cysylltwch ar 01437 764551 neu galwch yn un o bum Canolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid y Cyngor. Bydd staff y Ganolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn gallu prosesu ceisiadau rhwng: 9:15am - 1pm a 2pm - 4:30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gallwch hefyd wneud cais am fathodyn ar-lein 

Bydd pob bathodyn yn cymryd tua phump i ddeg diwrnod gwaith i gyrraedd o'r dyddiad y cymeradwyir y cais.  Gallai ceisiadau gymryd hyd at 28 diwrnod i'w prosesu.

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, bydd Bathodynnau Glas unigol yn cael eu hanfon yn rhad ac am ddim os dewisir y gwasanaeth ail ddosbarth arferol.

Rhaid i fudiadau sy'n dymuno gwneud cais am Fathodyn Glas wneud hynny ar-lein 

ID: 4615, adolygwyd 24/01/2019