COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Parcio i’r Anabl

Gwneud cais am Fathodyn Glas

*Nodwch, os gwelwch yn dda, na fydd Cyngor Sir Penfro’n danfon llythyron atgoffa cyn i’r Bathodyn Glas ddod i ben, o 5 Chwefror 2019. Cyfrifoldeb deilydd y bathodyn yw ailymgeisio mewn digon o amser er mwyn sicrhau bod ganddynt fathodyn dilys, gan gofio y gall gymryd hyd at 28 diwrnod i brosesu cais.*

I wneud cais am fathodyn newydd, i adnewyddu bathodyn neu wneud cais am fathodyn cyfnewid, dychwelyd bathodynnau neu roi gwybod am gamddefnydd, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551 neu galwch heibio un o’r Canolfannau Gwasanaeth Cwsmeriaid. Bydd staff Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn gallu prosesu ceisiadau rhwng 9:15am ac 1pm, a 2pm a 4:30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gallwch hefyd wneud cais am fathodyn ar-lein 

Bydd pob bathodyn yn cymryd tua phump i ddeg diwrnod gwaith i gyrraedd o'r dyddiad y cymeradwyir y cais.  Gallai ceisiadau gymryd hyd at 28 diwrnod i'w prosesu.

Yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, bydd Bathodynnau Glas unigol yn cael eu hanfon yn rhad ac am ddim os dewisir y gwasanaeth ail ddosbarth arferol.

Rhaid i fudiadau sy'n dymuno gwneud cais am Fathodyn Glas wneud hynny ar-lein 

ID: 4615, adolygwyd 30/01/2020