Parcio yn Sir Benfro

Bysiau

Mae'r taliadau fel y maent wedi eu hysbysu: Prisiau meysydd parcio ac mae tocynnau wythnosol ar gael yn rhatach. Mae'n rhaid i fysiau barcio yn y mannau wedi eu dynodi â llinellau yn unig.

 

Tref

Man gollwng

Lleoliad parcio

 

Dinbych-y Pysgod              

 

Man parcio i fysiau yn Ffordd Upper Park                        

Maes Parcio Traeth Gogledd

Penfro

 

Maes Parcio y Comins

 

Maes Parcio y Comins

 

Hwlffordd

 

Man parcio i fysiau yng Ngorsaf Fysiau Hwlffordd

 

Maes Sioe Llwynhelyg, Heol Llwynhelyg

 

Tyddewi

 

Man parcio i fysiau yn Oriel y Parc 

Man parcio i fysiau yn Oriel y Parc 

Abergwaun

Ffordd Yr Efail Upper Safle Bws Uwch

 

Maes Parcio Rhos Wdig

 

 

 

ID: 273, adolygwyd 22/09/2022