Parcio yn Sir Benfro

Bysiau

Mae lleoedd i barcio bysiau ar feysydd parcio Traeth y Gogledd a'r Salterns yn Ninbych-y-pysgod a'r Comin ym Mhenfro. Mae'r taliadau fel y maent wedi eu hysbysu (gweler tudalen taliadau'r meysydd parcio) ac mae tocynnau wythnosol ar gael yn rhatach. Mae'n rhaid i fysiau barcio yn y mannau wedi eu dynodi â llinellau yn unig.

ID: 273, adolygwyd 21/09/2017