Parcio yn Sir Benfro

Faniau Gwersylla

Mae faniau gwersylla yn cael parcio yn unrhyw un o feysydd parcio'r Cyngor. Mae gan rai meysydd parcio leoedd mwy ar gyfer cerbydau mwy; os bydd fan wersylla ar fwy nag un lle parcio bydd rhaid prynu tocynnau ychwanegol.

Nid oes caniatâd i goginio a chysgu tros nos mewn faniau gwersylla.

Mewn rhai meysydd parcio sydd â chilfannau estynedig, mae gennym dariffau sy'n benodol ar gyfer cartrefi modur. Os nad oes tariffau penodol ac os ydych yn llenwi mwy nag un gilfan, bydd yn rhaid i chi brynu tocynnau ychwanegol.

Efallai na fydd modd mynd i mewn i'r meysydd parcio canlynol oherwydd rhwystrau sy'n cyfyngu'r uchder.

(Uchafswm yr uchder yw 6 troedfedd a 6 modfedd / 1.9m)

Mae’r meysydd parcio canlynol yn cynnwys mannau parcio estynedig ar gyfer cartrefi modur:

  • Traeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod
  • The Green, Dinbych-y-pysgod
  • Y Salterns, Dinbych-y-pysgod
  • Y ganolfan hamdden, gorlif, Dinbych-y-pysgod – parcio am ddim
  • Niwgwl, Isaf
  • Niwgwl Uchaf
  • Gwaun Wdig, Wdig
  • Y Parrog, Wdig
  • Traeth y De, maes parcio isaf, Dinbych-y-pysgod
ID: 274, adolygwyd 22/09/2022