Parcio yn Sir Benfro

Mannau parcio oddi ar y stryd

Gorchymyn parcio oddi ar y stryd yw’r sail gyfreithiol ar gyfer darparu mannau parcio, gosod takiadau priodol, a gorfodi cyfyngiadau

Rhybudd o amrywio

Cyngor Sir Penfro rhybudd o amrywio lleoedd parcio rhif 10 2023

Gorchymyn amrywio

Gorchymyn amrywio rhif 14 2023

Cysylltwch ȃ ni 

parcio@sir-benfro.gov.uk 

01437 764551

ID: 9778, adolygwyd 17/07/2023