COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Parcio yn Sir Benfro

Parcio gyda PayByPhone

Mae PayByPhone yn cynnig ffordd arall i fodurwyr dalu'r peiriannau talu ac arddangos cyfredol drwy dalu drwy eich ffôn symudol.

Mae'r gwasanaeth ar gael bellach yng Nghyngor Sir Penfro, ac mae gan bob maes parcio ei rif lleoliad unigryw ei hun i'w ddyfynnu wrth dalu.

Rhifau Lleoliadau talu dros y ffon

Mae'r gwasanaeth PayByPhone yn cynnwys y nodweddion canlynol:

 • Negeseuon atgoffa a derbynebau dewisol drwy neges destun
 • Derbynebau e-bost
 • Derbynebau TAW
 • Amserydd cyfrif i lawr ar yr ap
 • Opsiwn i ymestyn y parcio (o fewn cyfyngiadau parcio)
 • Cerbydau a chardiau lluosog yn gallu cael eu hychwanegu at un cyfrif

Pam dylech ei ddefnyddio

 • Dim angen poeni am gael y newid cywir arnoch chi
 • Dim angen mynd i chwilio am y peiriant talu ac arddangos agosaf
 • Dim angen arddangos tocyn yn eich cerbyd
 • Mae'n hybu arferion diogel fel cadw pellter cymdeithasol
 • Cewch negeseuon testun i'ch atgoffa cyn i'r cyfnod parcio ddod i ben wedi'u hanfon i'ch ffôn
 • Dim angen brysio yn ôl i'ch cerbyd – gallwch ymestyn eich sesiwn barcio o'ch ffôn

 Gall modurwyr lawrlwytho'r ap i gofrestru neu gofrestru ar-lein i dalu am eu parcio o'u ffôn symudol. Gellir gwneud taliadau drwy ffonio neu anfon neges destun i 65565.

Mae gwefan PayByPhone yn darparu gwybodaeth bellach, yn ogystal â fideos esbonio sydd ar gael ar YouTube ynglŷn â sut i ddefnyddio'r ap a'r gwasanaeth: Cyfarwyddiadau  

Mae PayByPhone hefyd wedi datblygu canolfan gymorth hunanwasanaeth ar ei wefan, sydd ar gael yma: PayByPhone  

 

Cwestiynau cyffredin

Sut i barcio gyda PayByPhone

1. Lawrlwythwch yr ap PayByPhone o'r App Store neu Google Play.

2. Rhowch eich cod lleoliad i mewn. Dewiswch y cod lleoliad agosaf y caiff ei awgrymu neu rhowch y cod lleoliad a welir ar yr arwyddion PayByPhone gerllaw.

 3. Rhowch hyd eich sesiwn barcio i mewn. Rhowch hyd yr amser rydych am barcio a gwiriwch eich manylion cyn cadarnhau eich dewis.

 4. Ymestynnwch eich cyfnod parcio unrhyw bryd. Ychwanegwch fwy o amser o le bynnag yr ydych. Yn syml, agorwch yr ap a phwyswch 'extend'.

Beth yw PayByPhone?

Mae PayByPhone yn ffordd sydyn a diogel o dalu am barcio gyda'ch ffôn symudol. Yn hytrach na gorfod rhoi arian mewn peiriant talu ac arddangos, gallwch ddefnyddio ein ap neu wefan neu ein ffonio.

Oes rhaid i mi arddangos tocyn ar fy nghar?

Nac oes. Unwaith rydych wedi cychwyn eich sesiwn barcio, rydych yn rhydd i barhau gyda gweddill eich diwrnod.

Sut mae'r wardeiniaid traffig yn gwybod fy mod wedi talu?

Pan ydych wedi talu’n llwyddiannus, mae dyfais gorfodi’r warden traffig yn diweddaru i ddangos rhif cofrestru eich cerbyd ynghyd ag amseroedd dechrau a diwedd eich sesiwn barcio.

A yw'n ddiogel i mi ddefnyddio fy ngherdyn credyd/debyd?

Ydy, mae PayByPhone yn cydymffurfio'n llawn â Safonau Diogelwch Data'r Diwydiant Cardiau Talu.

Sut ydw i'n cael derbynebau TAW ar gyfer fy mharcio?

Gallwch dderbyn derbynebau drwy neges destun neu e-bost, ac maent ar gael ar-lein yn paybyphone.co.uk.

 

 

 

ID: 7649, adolygwyd 12/07/2021