COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Parcio yn Sir Benfro

Parcio Tacsis

Mae safleoedd tacsis wedi eu darparu ym maes parcio Gordon Street, Doc Penfro, y maes parcio aml-lawr, Dinbych-y-pysgod a Bridgend Square, Hwlffordd. Mae tacsis yn cael parcio am ddim ar y lleoedd parcio hyn.


Mae'n rhaid i dacsis beidio â cheisio am waith o unrhyw le arall yn y meysydd parcio hyn ac mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â'r holl delerau ac amodau wrth barcio.

Telerau ac Amodau defnyddio Meysydd Parcio.
Ni ddylai gyrwyr

·       Parcio heb arddangos tocyn hawl / tocyn dilys. 

·       Parcio heb fod yn gyfan gwbl o fewn cilfach barcio. 

·       Parcio naill ai mewn cilfan wedi'i neilltuo neu wedi'i roi ar gadw heb arddangos tocyn hawl dilys. 

·       Defnyddio unrhyw ran o'r maes parcio ar gyfer cysgu, gwersylla neu goginio. 

·       Gwneud unrhyw beth yn y man parcio hwn mewn perthynas â chynnig unrhyw beth neu wasanaeth ar werth neu ar log i bobl ar neu ger y maes parcio. 

·       Gwneud sŵn uchel yn y fath fodd ag i aflonyddu ar neu gythruddo trigolion neu ddefnyddwyr y man parcio.

Gellir rhoi Hysbysiad Tâl Gosb am fethiant i gydymffurfio â'r telerau a'r amodau.

 

ID: 278, adolygwyd 30/10/2017