Parcio yn Sir Benfro

Pwyntiau gwefru i gerbydau trydan yn Sir Benfro

Lleoliadau

Mae rhwydwaith gwefru cerbydau trydan Cyngor Sir Penfro, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Phorthladd Aberdaugleddau yn cael ei weithredu gan Dragon Charging Ltd. Dangosir lleoliadau'r mannau gwefru yma map o leoliadau gwefru (yn agor mewn tab newydd) a chyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad i'r rhwydwaith yma: Cwestiynau Cyffredin – Rhwydwaith Gwefru Dragon (yn agor mewn tab newydd).

Maent wedi’u lleoli yn y meysydd parcio canlynol:

 1. Maes Parcio Aml-lawr Dinbych-y-pysgod (llawr daear a lefel uchaf)
 2. Maes Parcio Traeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod SA70 8AG
 3. Maes Parcio Gorsaf Penalun SA70 7PS
 4. Maes Parcio Stryd Robert, Aberdaugleddau  
 5. Maes Parcio Canolfan Hamdden Aberdaugleddau
 6. Milford Waterfront Aberdaugleddau (gyferbyn â Caffi ‘Foam’) Cei Mecryll, Marina Aberdaugleddau, Aberdaugleddau, SA73 3BH
 7. Llyfrgell Doc Penfro (maes parcio Stryd Gordon yn arwain o Stryd y Dŵr)
 8. Doc Penfro, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Maes Parcio Pencadlys Parc Llanion SA72 6DY
 9. Maes Parcio Ffordd y Gorllewin, Doc Penfro SA72 6JD
 10. Canolfan Arloesedd y Bont, Doc Penfro
 11. Maes Parcio y Parêd, Penfro
 12. Maes Parcio West Street, Penfro
 13. Maes Parcio Stryd y Gorllewin, Abergwaun
 14. Maes Parcio Canolfan Hamdden Abergwaun
 15. Maes Parcio y Parrog, Wdig
 16. Maes Parcio Stryd Hir, Trefdraeth
 17. Maes Parcio Gwaun y Dref, Arberth
 18. Maes Parcio Stryd Fawr Llandudoch
 19. Maes Parcio St Thomas Green, Hwlffordd
 20. Maes Parcio Neuadd y Sir, Hwlffordd
 21. Maes Parcio Y Cwcwll, Tyddewi
 22.  Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc a Gwesty’r Grove, Tyddewi
 23. Maes Parcio Tiroedd Marchnad Da Byw Crymych
 24. Maes Parcio Stryd Fawr, Neyland
 25. Hyb Cymunedol Neyland, Neyland
 26. Maes Parcio Dôl y Bragdy Llanusyllt (Saundersfoot) SA69 9ND
 27. Man Parcio Porthgain gerllaw y cynwysyddion bric
 28. Maes Parcio Aberllydan, Millmoor Way
 29. Eglwyswrw - Caer Oes Haearn Castell Henllys SA41 3UR
 30. Llanychâr - Canolfan Goetir Cilrhedyn SA65 9TR
 31. Maes Parcio Maenorbŷr SA70 7SY
 32. Maes Parcio Traeth Poppit SA42 3LN
 33. Maes Parcio Llanrhath SA67 8NQ
 34. Maes Parcio East End, Freshwater East SA71 5LL
 35. Maes Parcio Aber-bach SA62 3UN
 36. Maes Parcio Niwgwl SA62 6BD
 37. Maes Parcio Traeth Trefdraeth SA42 0RE
 38. Maes Parcio Solfach SA62 6UT
 39. Maes Parcio Nolton Haven SA62 3NH

Mathau o wefru

Mae pob man gwefru cyflym a chyhoeddus 22 kW a ddarperir gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer cerbydau trydan yn defnyddio socedi AC math 2 a darperir y cebl gwefru gan y defnyddiwr.

Mae'r pyst gwefru ‘cyflym’ yn rheoli llwyth deinamig ac maent yn gallu gwefru cerbyd trydan o fewn tair i bedair awr, yn dibynnu ar y math o gerbyd a nifer y cerbydau sy'n cael eu gwefru ar yr un pryd.

Mae gwefrwyr chwim cyhoeddus yn defnyddio socedi CCS a CHAdeMO DC. CCS yw’r safon amlycaf ar gyfer gwefru DC yn y DU, ond roedd llawer o gerbydau trydan cynnar yn defnyddio safon CHAdeMO. Mae'r pyst gwefru ‘chwim’ 50 kW yn rheoli llwyth deinamig ac maent yn gallu gwefru cerbyd trydan o fewn un i ddwy awr, yn dibynnu ar y math o gerbyd a nifer y cerbydau sy'n cael eu gwefru ar yr un pryd. Mae'r pyst gwefru ‘chwim’ 120 kW hefyd yn rheoli llwyth deinamig ac maent yn gallu gwefru cerbyd trydan o fewn 30 munud i awr, yn dibynnu ar y math o gerbyd a nifer y cerbydau sy'n cael eu gwefru ar yr un pryd.

Sut i ddefnyddio'r orsaf bweru

I greu cyfrif er mwyn dechrau defnyddio gorsafoedd pweru cerbydau trydanol Cyngor Sir Penfro, ewch i: Dragon Charging

Rhaid talu i bweru eich cerbyd. Gallwch dalu trwy ddefnyddio ap ffôn symudol neu trwy brynu cerdyn RFID. Mwy o wybodaeth: Dragon Charging

Sylwer bod pob gorsaf bweru wedi'i lleoli mewn maes parcio talu ac arddangos. Bydd rhaid i chi hefyd dalu'r ffi talu ac arddangos berthnasol ar gyfer y cyfnod cyfnod cyfan a gymer i bweru eich cerbyd.

Gallwch bweru eich car am uchafswm o 4 awr yn ystod oriau agor y meysydd parcio talu ac arddangos.

Bydd yr holl elw y mae Cyngor Sir Penfro'n ei wneud o'r gorsafoedd pweru cerbydau trydanol yn cael ei ail-fuddsoddi mewn rhagor o ddarpariaeth gorsafoedd pweru.

Mwy o wybodaeth

Darperir y gorsafoedd pweru cerbydau trydanol gan Gyngor Sir Penfro er budd preswylwyr ac ymwelwyr er mwyn hwyluso trosglwyddo i ddyfodol carbon isel. Ariannwyd y prosiect gan Lywodraeth Cymru a chafodd ei gyflwyno gan Silverstone Green Energy. Mae awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn defnyddio rhwydwaith pweru rhanbarthol hefyd, sef Dragon Charging (yn agor mewn tab newydd)

Croesawn eich adborth. Anfonwch neges e-bost at: energy@pembrokeshire.gov.uk.

 

 

 

 

ID: 214, adolygwyd 16/10/2023