Parcio yn Sir Benfro

Safle Gwefru Ceir Trydan yn Hwlffordd

1 - Lleoliad:

Mae safle gwefru ceir trydan wedi’i leoli ar lawr gwaelod y maes parcio aml-loriog yng nghanol tref Hwlffordd (cod post: SA61 2LJ)

Y Man Gwefru ym Maes Parcio Aml-loriog Riverside 

2 - Y math o safle gwefru:

Mae gan y postyn gwefru 2 soced (pwyntiau trydan) lle gellir gwefru dau gerbyd ar yr un pryd.  Math 2, Modd 3 yw pob soced sy’n gallu rhoi 32 A (7.7kW) o drydan.  Mae’n rhaid cael plwg â 7 pin ar gyfer hyn. 

Bydd y safle gwefru yn newid y trydan y bydd e’n ei gyflenwi, yn dibynnu ar y math o gerbyd sydd wedi ei blygio i mewn.  Os yw’r batri’n hollol fflat yna fel arfer fe gymer oddeutu 6 awr i’w wefru i’r eithaf.

3 - Sut i ddefnyddio'r Orsaf Codi Tâl

Mae angen cerdyn mynediad er mwyn defnyddio'r pwyntiau gwefr drydanol. Os gwelwch yn dda ewch i http//chargeyourcar.org.uk/ev-driver/ i gael gwybod mwy ac i ymuno â'r cynllun. Fel arall, ffoniwch 01912 650500. Mae tâl blynyddol o £ 20, ond ni fydd unrhyw daliadau defnydd ychwanegol ar gyfer defnyddio pwynt gwefru y Cyngor a bydd y cerdyn hefyd yn darparu mynediad at holl bwyntiau gwefru ar Rwydwaith Gwefru Eich Car ledled y Deyrnas Unedig.

4 - Am ragor o wybodaeth mae croeso ichi gysylltu â:

Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd
SA61 1TP

Ffôn: 01437 764551
E-bost: electric.car-charging@pembrokeshire.gov.uk

 

 

ID: 214, adolygwyd 13/10/2017