Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC)

Nod y raglen yw cyfrannu at ddatblygiad y gweithlu gofal cymdeithasol, hyrwyddo gweithio ym maes gofal a chynyddu nifer y staff cymwys sy'n cynnig gofal yn Sir Benfro. 

Mae'r bartneriaeth yn cael ei harwain gan yr awdurdod lleol ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol, a'r sector annibynnol sydd â budd mewn hyfforddiant, gyrfaoedd, gwasanaethau plant, iechyd a lles, a chynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.

Yn y ddewislen ar y chwith gallwch ddod o hyd i fanylion am y bartneriaeth, gwybodaeth am y broses o ymsefydlu gweithwyr cymorth Sir Benfro a'n cylchlythyr diweddaraf.

ID: 2630, adolygwyd 16/02/2018