Partneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC)

Nod y raglen yw cyfrannu at ddatblygiad y gweithlu gofal cymdeithasol, hyrwyddo gweithio ym maes gofal a chynyddu nifer y staff cymwys sy'n cynnig gofal yn Sir Benfro. 

Mae'r bartneriaeth yn cael ei harwain gan yr awdurdod lleol ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol, a'r sector annibynnol sydd â budd mewn hyfforddiant, gyrfaoedd, gwasanaethau plant, iechyd a lles, a chynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.

Yn y ddewislen ar y chwith gallwch ddod o hyd i fanylion am y bartneriaeth, gwybodaeth am y broses o ymsefydlu gweithwyr cymorth Sir Benfro a'n cylchlythyr diweddaraf.

ID: 2630, adolygwyd 16/02/2018

Cyrsiau Hyfforddi RhDGGCC

Hyfforddi a Datblygu

I bwy mae hyfforddiant RhDGGCC?

Mae RhDGGCC yn darparu cyfleoedd i hyfforddi a datblygu i bobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol.  Mae'n rhaid i chi fod yn weithiwr gofal cyflogedig neu'n gweithio i sefydliad gwirfoddol sy'n gofalu am bobl yn Sir Benfro, er mwyn bod yn gymwys i gael ein hyfforddiant.  

Rhestr Hyfforddi Fisol  

Gofal Oedolion

Gofal Plant Amserlen Hyfforddi - Ionawr 2018

Mae dyddiadau ein cyrsiau hyfforddi, yn ogystal â gwybodaeth arall yn cael eu hanfon mas yn fisol.  Os ydych chi'n gymwys i gael ein hyfforddiant ac yn dymuno bod ar ein rhestr ddosbarthu e-bost, mae croeso i chi e-bostio scwdpTr@pembrokeshire.gov.uk

Cysylltiadau

Os oes arnoch chi eisiau lle ar unrhyw gwrs neu gyrsiau hyfforddi, anfonwch ffurflen gais os gwelwch yn dda i:  

Hyfforddi RhDGGCC 

Archifau Sir Benfro
Prendergast
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2PE  

Ffôn: 01437 776052

Map Archifau Sir Benfro

I gael rhagor o fanylion unrhyw gwrs gwelwch  neu gysylltu â:

Martin Stenning (Gweinyddydd RhDGGCC) Ffôn: 01437 776195

Dan Jenkins (Cymorthwy-ydd Weinyddol RhDGGCC) Ffôn: 01437 776052

scwdpTr@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2631, adolygwyd 16/02/2018

Cysylltu â ni

Hyfforddiant - Gweinyddwr y PDGGCC - Ffôn 01437 776195

e-bost: scwdpTr@pembrokeshire.gov.uk  

 

Cydlynydd y Bartneriaeth - Diana O'Sullivan - Ffôn 01437 776072

e-bost: diana.osullivan@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2632, adolygwyd 16/02/2018