Pecyn Cymorth Digwyddiadau

Dewis a Chefnogi Sir Benfro
Cynllunio a Hysbysu Digwyddiadau
##ALTURL## Iechyd a Diogelwch

Iechyd a Diogelwch

Fel trefnydd digwyddiad, boed yn gwmni, unigolyn, elusen neu grŵp cymunedol, chi sydd â’r prif gyfrifoldeb a rhwymedigaeth yn ôl y gyfraith, am ddiogelu iechyd, diogelwch a lles pawb syn gweithio yn y digwyddiad neu mynychu'r digwyddi
##ALTURL## Trwyddedu Digwyddiadau

Trwyddedu Digwyddiadau

Cael gwybod a oes angen trwydded arnoch ar gyfer eich digwyddiad
##ALTURL## Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Mae yna nifer o weithgareddau mewn digwyddiadau mewn perthynas â lles y cyhoedd a diogelu'r amgylchedd y mae'n rhaid eu hystyried
##ALTURL## Briffio Cyfranogwyr Staff ac Eraill

Briffio Cyfranogwyr Staff ac Eraill

Bydd angen i drefnydd digwyddiad sicrhau bod sesiynau briffio yn ddigonol ar gyfer eu digwyddiad. Bydd gan bob digwyddiad ffactorau gwahanol y mae angen eu trafod.
##ALTURL## Ar ol y Digwyddiad

Ar ol y Digwyddiad

Unwaith y bydd y digwyddiad drosodd mae’n ddefnyddiol meddwl am sut aeth y digwyddiad a’i asesu ac ystyried y problemau y gellir eu lleihau neu eu goresgyn yn y dyfodol.


ID: 5001, revised 13/05/2020