Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Cyfarwyddwr Cyllid

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig  - Cyllid a Thai

 
Cyfeir-rifDyddiad y PenderfyniadY PenderfynwrManylion y Penderfyniadau
1 03/05/2012 Stuart Taylor, Pennaeth Gwasanaethau Cyllid Grantiau Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Eglwys Elidyr, Ystagbwll, Penfro - £550 ac Eglwys Bedyddwyr Bethesda, Hwlffordd - £1,516
 2 24/07/2012 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Cymorth Ariannol: Grŵp Mynediad Sir Benfro - £1,200 a Chymdeithas Gymunedol a Chwaraeon Cil-maen - £1,500
3 05/07/2012 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden, mewn ymgynghoriad ag Angela Watwood, Pennaeth Comisiynu Gofal Cymunedol Ffioedd cytûn ar gyfer fframwaith gofal cartref y sector preifat, gofal dydd a brynwyd yn y sector preifat a chontractau byw â chymorth. Yn ddarostyngedig i'r amod nad yw prisiau 2012/13 eisoes wedi'u diwygio yn amodol ar unrhyw gytundebau pwrpasol â'r Gwasanaethau Cymdeithasol a bod y Bwrdd Iechyd Lleol wedi cytuno ar y cynnydd yn achos pecynnau gofal a ariennir ar y cyd. Cynyddu taliadau contract 2.5% yn weithredol o 09/04/2012. Rheswm am y penderfyniad: yn fynegrifol er mwyn adlewyrchu symudiad mewn costau yn ystod 2011/12, yn unol â thelerau'r contract
4 16/11/2012 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Eglwys Albany, Hill Street, Hwlffordd - £1,169
5 10/12/2012 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Eglwys Sant Pedr, Llanbedr Efelffre - £1,625
6 02/01/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Cymorth Ariannol: Arberth yn ei Blodau - £100
7 18/01/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru: Neuadd Bentref Rhosfarced - £1,296
8 03/05/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Darpariaeth Croeso Care o wasanaethau byw yn annibynnol. Eithriad i'r rheolau sefydlog ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
9 03/05/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Darpariaeth Elliotts Hill o wasanaeth byw yn annibynnol. Eithriad i'r rheolau sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
10 03/05/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Canolfan Ddydd Tyddewi a'r Cylch. Eithriad i'r rheolau sefydlog wedi ei gymeradwyo ar gyfer contract dwy flynedd ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
11 10/10/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Grŵp Mynediad Sir Benfro - £600
12 19/11/2013 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Grant Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Capel Glanrhyd, Aberteifi - £905
13 20/05/2014 Mark Lewis, Cyfarwyddwr Cyllid a Hamdden Pencampwriaethau Aredig Cymru Gyfan - Nawdd tuag at gynnal digwyddiad yng Nghasmorys  (27/09/2014) - £750
14 03/06/2014 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cymorth Ariannol - Pennar Robins AFC - £1,500
15 03/06/2014 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cymorth Ariannol - Arberth yn ei Blodau - £100
16 28/01/2015 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cymorth Ariannol - Pencampwriaethau Aredig Cymru Gyfan - £750
 17 08/02/2016 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Sefydliad Corfforedig Elusennol Nantucket  (Cymdeithas Gristnogol Aberdaugleddau) - £2,250  
 18 08/02/2016 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cronfa Deddf Eglwys Cymru - Cymdeithas Neuadd Bentref Tafarn-sbeit
 19 08/02/2016 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cymorth Ariannol - Ymddiriedolaeth Cwrs Rasio Hwlffordd (Parciau Cyhoeddus) - £1,790
 20 25/02/2016 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Cytuno ar daliad ffi ychwanegol ar gyfer contract byw â chymorth ar gyfer 2016/17. Taliad ychwanegol o 4.1% i ddechrau ar 01/04/2016
      O 05/05/2017 caiff penderfyniadau Tai eu cofnodi ar y dudalen Cyllid a Thai
 21 01/11/2016 Jon Haswell, Cyfarwyddwr Cyllid Taliad mewn perthynas â chyflenwi a gosod llawr (2 Ffordd Greenhill, Pennar, Doc Penfro) £1,000.
ID: 540, adolygwyd 12/01/2018