Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Cyfarwyddwr Datblygu

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig- Datblygu

Penderfyniadau Blaenorol 1 - 500

 

Cyfeir-rif

Dyddiad y Penderfyniad

Y Penderfynwr

Manylion y Penderfyniad

 501 17/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â'r Gronfa Ysgogi Cyfalaf Ranbarthol.
 502 18/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cynllun parcio a thai Cranham wedi'i gymeradwyo – dogfen warant.
 503  27/01/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Gwelliannau Safle Bws 2020-2021 - Pecyn Hwlffordd - Cymeradwyaeth i Benodi Contractwr ·         Evan Prichard Contractor Ltd
 504  27/01/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1858 20210127 LNTF [C1] Gwelliannau Safle Bws 2020-2021 - Pecyn Dinbych-y-Pysgod - Cymeradwyaeth i Benodi Contractwr ·         Evan Prichard Contractor Ltd 
 505  28/01/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   20mya a Gostegu Traffig - caniatâd i fynd ati i hysbysebu. ·         Grove Hill, Penfro.
 506  01/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   2021-2022 - Grant Gwaith ar Raddfa Fach / Small Scale Works Grant  -  Cais a Chyngor / Application & Guidance  ·         Ail-leinio Llifddor Argae Penfro
 507  01/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0004– SAB ·         Adeilad Da BywMiddle Woodstock FarmWstogClarbeston RoadHwlffordd                  SA63 4TG
 508  03/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Cronfa COVID-19 - Ailddyrannu Lleoedd Ffyrdd - Cilgeti/Begeli Astudiaeth Mynediad Cynaliadwy - Penodi Ymgynghorydd ·         Capita
 509  03/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA6366 20210203  Niwgwl  - Penodi Contractiwr (Seilwaith Gwyrdd)
  • Partneriaeth Gwyddorau'r Ddaear
 510  05/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0001– SAB ·         Seilwaith Gwyrdd HwlfforddOddi ar Castle BackHwlfforddSA61 2EF
 511  08/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0006– SAB ·         Annedd newyddRock FarmY GarnSir BenfroSA62 6HF
 512  08/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1859 Llwybr Cerdded Llanusyllt (Stammers Lane a Rushey Lake) - Dyfarnu Contract ·         G D Harries & Son
 513  08/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1859 20210208 YN Nhwnnel Dinbych-y-pysgod - Arolwg Topograffig Afon Rite
 514  09/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0007– SAB ·         Annedd NewyddShepherds CottageBarnlakeAberdaugleddauSA73 1PA
 515  12/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Prosiect Salix - dyfarnu tendr·         Gosod Goleudau Stryd Deuod Allyrru Golau Ledled Sir Benfro
 516  15/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1859 20210215 Llwybr Defnydd a Rennir New Hedges - Cymeradwyaeth ar gyfer ITT
 517  15/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0005– SAB ·         Annedd/Adeilad Amaethyddol Newydd a Gwaith CysylltiedigTir CuffernY GarnSA62 6HB
 518  19/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA4640 - Ysgol Cyfrwng Cymraeg Penfro - Gorchymyn Gwaith ·         Morgan Sindall
 519  23/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1953 20210223 Croesfan ag Arwyddion Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SRiC) Gelli-aur - Dyfarnu ContractEvan Pritchard Contractors
 520  24/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Dyluniad Craidd Teithio Llesol Saundersfoot (Cam 2) - Penodi Ymgynghorydd ·         Capita
 521  24/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1953 20210224 Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SriC) Gelli-aur - Gwelliannau i Ffordd y De - Dyfarnu Contract ·         Evan Pritchard Contractors
 522  01/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  20200301  COVID-19 Ailddyrannu Lleoedd Ffyrdd - Penodi Ymgynghorydd ·         Atkins
 523  01/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0059– SAB ·         Parc Bwyd ArfaethedigCam 1Ystad Fasnachu LlwynhelygFfordd LlwynhelygHwlffordd
 524  01/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0002– SAB ·         Adeilad Ffrâm DurUned 6Ystad Ddiwydiannol WaterstonPrif HeolWaterstonAberdaugleddau
525   02/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0009– SAB ·         Gweithdy BysiauHen Iard TrafnidiaethLlanhuadainArberth
 526  02/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  A1850-20210302 Adeiladu Llwybr Cerdded Tregroes - Abergwaun - Dyfarnu Contract A  Williams Contract Services Ltd
 527  09/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0008– SAB ·         Annedd NewyddEstyniad i'r HwbChwe Chaban Gwyliau a Pharcio CysylltiedigCanaston OaksPont CanastonArberth
 528  03/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0003 – SAB ·         Hen Wydr AvondaleGweithdy/Uned MOTCilgeti
 529  11/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  20210311 Gwella Maes Parcio Chwarel, Dinbych-y-Pysgod·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 530  15/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Cywasgwyr Cludadwy QM
 531  17/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Cyfnewidfa Trafnidiaeth Hwlffordd - Datblygu prif gynllun, arolygon topograffigol a choedyddiaeth - Penodi ymgynghorydd ·         Atkins Ltd
 532  18/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0016– SAB ·         Unedau hunanddarparMyrtle Holiday ParkBroadmoorCilgetiSA68 0RW
 533  17/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1858 20210317 LNTF Gwelliannau safle bws 2020-2021 - Upper Lamphey Road, Penfro - Cymeradwyaeth i benodi contractwr ·         A Williams Contract Services
 534  18/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd i fwrw ati â'r hysbysebu - cyfyngiad cyflymder 20mya Llandudoch (anheddiad peilot)
 535 29/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â Llyfrgell Penfro (Grantiau Trawsnewid yr Is-adran Diwylliant a Chwaraeon 2021/22).
 536 31/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad eithrio y cytunwyd arno ynghylch prynu offer i'w defnyddio gan Gyngor Tref Hwlffordd o dan grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur i’r Cyfarwyddwr Adnoddau i’w gymeradwyo.
  537  31/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Enwebiad EZ-Step sydd wedi’i gymeradwyo – ffurflen hawlio grant Cyngor Sir Penfro.
 538 14/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Model ansawdd wedi'i gymeradwyo, yn dilyn ymarfer tendro, ar gyfer gwaith gosod offer yn y sied ym Maenordy Scolton.
 539 19/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ynghylch ysgubwr ffordd 12T – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 540 23/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi'i gymeradwyo ynghylch Rhaglen STEP Awdurdod Ynni Atomig y DU.
 541 26/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ar gyfer un bws gwasanaeth â llawr isel – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 542 13/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr a rheoli llwybr pererindod trawsffiniol newydd rhwng Fearna a Thyddewi a chynhyrchion twristiaeth cysylltiedig (Cysylltiadau Hynafol) – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 543 18/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llythyr penodi wedi'i gymeradwyo ar gyfer gwasanaethau cyn adeiladu contract dylunio ac adeiladu dau gam ar gyfer yr ysgol Gymraeg newydd ym Mhenfro.
 544 18/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Model ansawdd consesiwn ar gyfer caffis mewn canolfannau hamdden wedi'i gymeradwyo.
 545 25/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i estyn y fframwaith swmpdanwydd cyfredol ar gyfer cyflenwi a dosbarthu swmpdanwydd – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 546 25/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Dirprwyaeth wedi'i chymeradwyo i benodi’r Swyddog Arweiniol Safonau Masnach yn bwynt cyswllt unigol enwebedig at ddibenion diweddaru'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd o gamau a fwriadwyd ac a gwblhawyd mewn perthynas â darnau penodol o ddeddfwriaeth Safonau Masnach ar gyfer gorfodi sifil a throseddol trwy'r Gronfa Ddata Gwybodaeth Sancsiynau.
 547 27/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad wedi’i gymeradwyo gan y cyfarwyddwr i baratoi tendr ar gyfer cyflenwi ffilmiau a recordiau finyl – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 548 08/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â refeniw o'r Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau – Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed 2020-21.
 549 08/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â'r Gronfa Cadernid Economaidd.
 550 14/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i estyn y contract ar gyfer cyflenwi a dosbarthu llaeth ffres am 12 mis pellach – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 551 14/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i ddyfarnu contract ar gyfer cyflenwi a dosbarthu bara ffres – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 552 15/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda’r Cyfarwyddwr Adnoddau – Cronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU – Cynnig Hwlffordd.
 553 21/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda’r Cyfarwyddwr Adnoddau – Cronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU – Hwb Penfro.
 554 22/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1862 20210322 LNT Gwelliannau Safle Bws 2020-2021 Gosod cysgodfa Pelcomb a Mathri - Cymeradwyaeth i Benodi Contractwr ·         A Williams Contractor Services
 555 22/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif derfynol ac ychwanegu i amserlen gwaith cynnal a chadw·         The CrescentJohnston
 556 24/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0010 – SAB ·         Adeiladu cartrefi preswylCam 2 Sageston FieldsSagestonDinbych-y-PysgodSA70 8TQ
 557 24/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Rhan 2 ·         Gerddi SunnybankArberth
 558 25/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 20210325 Gostegu Traffig Ffyrdd Dinas - Dyfarnu Contract ·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 559 25/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 20210325 Lleoedd Ffyrdd COVID-19 -  Adolygiad Diogelwch Eastend Square - Penodi Ymgynghorydd ·         WSP
 560 25/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cronfa Gymorth COVID-19, Fort Road, Doc Penfro - Cymeradwyaeth i benodi contractwr ·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 561 26/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Llwybr troed cyswllt Honeyborough – cymeradwyaeth i benodi contractiwr ·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 562 28/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Derfynol·         Datblygiad preswyl yn Ashford Park, Crundale (Cam 2)
 563 30/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0013– SAB ·         2 osodiad gwyliauAshleeMill LanePont FadlenSA61 1XB
 564 31/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd i fwrw ati â'r hysbysebu - South Road, Penfro.
 565 06/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0014– SAB ·         Annedd newyddHighmeadSt Brides ViewSolfachSA62 6TB
 566 06/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0015– SAB ·         Annedd newyddTir gerllaw Shoemaker CottageBroom LaneBegeliSA68 0XF
 567 07/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Gostegu traffig Fort Road -  cais am ganiatâd i fynd ati i hysbysebu
 568 09/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0017– SAB ·         Bythynnod gwyliau a ffordd fynediadCroft FarmYr Eglwys LwydArberthSA67 8JA
 569   Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd cwrs dŵr cyffredin ·         Cwrs dŵr heb ei enwi                  Cwlfert Nantcol                        Mynachlog-ddu                  Sir Benfro
 570 15/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0018– SAB ·         Annedd newyddClifton CottagePenalunDinbych-y-pysgod                 SA70 7PR
 571 21/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0020– SAB ·         S & J Body RepairsFfordd LlwynhelygHwlfforddSA62 4BW
 572 23/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0012– SAB ·         Datblygiad Masnachol Cymysg/PreswylHen Ysgol Gynradd SirolMoorfield RoadArberthSA67 7AG
 573 28/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0060– SAB ·         Annedd newyddTir wrth gefn CleirwyGlanymor RoadWdig
 574 07/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0022– SAB ·         Adeilad cymunedolGarej y Sgwar                  Hermon                  Crymych                 SA36 0DX
 575 11/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0019– SAB ·         Annedd senglPlot 16Ashmoor GardensHoughtonMilford HavenSA72 1NW
 576 11/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Ffyrdd Cydnerth Cyngor Sir Penfro – Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) 1 a 2 Cryno ·         Capita
 577 12/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0025– SAB ·         Sied amaethyddolFferm Bryn Aeron                  Llandysilio-yn-Nyfed                 Clunderwen                  SA66 7PR
 578 13/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1952 20210513 Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SriC) Llandyfái – Cymeradwyaeth Adeiladu Cam 1 – Datgladdiad Tir Eglwys ·         Evan Pritchard
 579 14/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0023– SAB ·         Gwersylla, carafannau a chabannau a gwaith cysylltiedigLlysonnenBlaenffosBoncath                 SA37 0HY
 580 17/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0024– SAB ·         Annedd senglTir wrth gefn SouthacreRedstone RoadArberthSA31 1PX
 581 20/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0026– SAB ·         Sied amaethyddolFferm Crug Glas                Tyddewi                SA62 6XX
 582 25/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0027– SAB ·         Dwy Annedd NewyddY Gornel Dde-ddwyreiniolStratford Road                 Aberdaugleddau                 SA73 2JT
 583 27/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig – Adran 228 Priffyrdd ·         Parc Maen HirLetterston
 584 27/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0029– SAB ·         Ménage Awyr Agored i Geffylau      Fferm West TarrSt FlorenceDinbych y PysgodSA70 8ND
 585 01/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0031– SAB ·         Cwt BugailWyncliffe CottageY CwcwllTyddewiSA62 6PD
 586 08/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Derfynol ·         Datblygiad PreswylOddi ar Penwallis      Abergwaun
 587 10/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 20210610 Man COVID-19 ar y ffordd, Tyddewi – Cymeradwyaeth Adeiladu ·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 588 10/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0028– SAB ·         Annedd senglHillside65 Uzmaston Road                  Hwlffordd                SA61 1UA
 589 11/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0034– SAB ·         Adeilad AmaethyddolTir heibio Staggers HillStepasideSir BenfroSA67 8LS
 590 14/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0032– SAB ·         Sied ddefaidFferm TrenewyddWdigSA64 0JN
 591 16/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd cwrs dŵr cyffredin ·         Melin lechiSain FfraidHwlffordd
 592 16/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Derfynol 
  • Datblygiad tai preifat ar
Dir a elwir yn Dale Road (Cam 1B) Aberdaugleddau
 593 28/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer un tractor amaethyddol – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 594 29/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cynllun Datblygu Lleol 2 wedi’i gymeradwyo – papur sylfaen dystiolaeth – Arfarniad Tirwedd Ynni Gwynt Breudeth.
 595 01/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Model ansawdd wedi'i gymeradwyo ar gyfer caffael celf gyhoeddus ar gyfer Cysylltiadau Hynafol.
 596 01/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Model ansawdd wedi'i gymeradwyo ar gyfer Cydlynydd yr Ŵyl Ban Geltaidd
 597 05/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llythyr cynnig Cam 2 Cronfa Gweithwyr Llawrydd, Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru (WCRF).
 598 12/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer un bws mini sydd ag 16 o seddi  – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 599 12/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer caban i arllwyswr – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 600 12/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer faniau panel – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 601 13/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llythyr dyfarnu’r grant cymorth ynghylch dyfarniad y grant cymorth rhandiroedd 2021/22.
 602 20/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi cyflenwi a dosbarthu bara ffres – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 603 26/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo ar gyfer yr uwchraddiad i seilwaith Canolfan Arloesi'r Bont a darpariaeth we cyflymder uchel – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 604 21/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0030– SAB ·   Gweithdy arfaethedig a pharcio ychwanegolColeg Sir BenfroCaradog’s Well RoadHwlffordd                SA61 1SZ
 605 25/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0035 – SAB ·       Annedd senglFrondegCarenhedrynSolfachSA62 6XU
 606 28/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd cwrs dŵr cyffredin ·       Nant Lower ThorntonLower ThorntonAbergaugleddauSir Benfro
 607 26/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0033 – SAB ·              Cylchfan Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir HwlfforddQueenswayHwlfforddSA61 2NX
 608 05/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Tendr ar gyfer Llwybrau Cludiant Addysg – Medi 2021 Ar gyfer gweithredwyr amrywiol
 609 07/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0033 – SAB ·       Sied ArfaethedigSafle Storio PalodYstad Ddiwydiannol LlwynhelygHwlfforddSA61 4BS
 610 07/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1867 20210707 HPT1 Dyfarniad Contract – Dyluniad Manylion y Gyfnewidfa ·       Atkins
 611 07/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cyflwyniadau Tendr Ffilmiau a Finyl
 612 07/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Derfynol ·       Datblygiad preswyl ar dir i'r gogledd o James ParkCilgeti(A elwir hefyd yn Newton Heights a Newton Fields, Cilgeti)
 613 08/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Derfynol ·       Park Gardens                  Begeli
 614 05/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Amrywiad i gontract cyfredol ‘Llofnodwyd ESC2243-1.0 Cytundeb ar gyfer Gwasanaethau Cyngor Sir Penfro Terfynol’ Aberdaugleddau: Energy Kingdom – Amrywiad i gontract cyfredol Energy Systems Catapult (ESC) ‘Llofnodwyd ESC2243-1.0 Cytundeb ar gyfer Gwasanaethau Cyngor Sir Penfro Terfynol’
 615 09/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1952 20210709 Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Llandyfái – Cymeradwyaeth Adeiladu Cam 2 – Gwelliannau Sifil ·       Evan Pritchard Contractor Ltd
 616 09/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1953 20210709 Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Penfro – Cymeradwyaeth Adeiladu – Llwybr defnydd a rennir at flaen Ysgol Gelli Aur.·       Evan Pritchard Contractor Ltd
 617 19/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0038 – SAB ·       Datblygiad preswyl arfaethedigPlot i’r gogledd-ddwyrain o Dŷ PenygraigHeol NewtonLlanstadwel
 618 22/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0038 – SAB ·       Datblygiad tai arfaethedigDwyrain PencnwcLlandysilioSA66 7TQ
 619 26/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0042 – SAB ·       Annedd newyddAeronfaClunderwenSA66 7NE
 620 29/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1866.02 20210729 AT Saundersfoot - Gwobr contract - Dyluniad manylion llwybr cyd-ddefnyddio ar Ffordd Sandy HillCapita
 621 29/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1866.03 20210729 AT Saundersfoot - Dyluniad manwl o Gyffordd Stryd Milford ·       Capita
 622 28/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1866.01 20210728 AT Saundersfoot* - Gwobr contract - Dyluniad manwl o lwybr defnydd a rennir ar Fan Road ·       Capita
 623 02/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0039 – SAB ·       Annedd Gweithwyr Gwledig wedi’i HunanadeiladuThe Woodlands Farm                The Rhos                 Hwlffordd                 SA62 4AN
 624 03/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1866 202110803 AT - Saundersfoot – Dyfarniadau ContractSandy Hill i Stammer RoadFrancis LaneIncline ·       Capita
 625 02/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1864.03 AT Hwlffordd - Dyfarniad Contract – Dyluniad Croesfan a Reolir mewn Canolfan Hamdden ·       Atkins
 626 05/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr – Tendrau a Dyfarniadau Uniongyrchol ·       Tendrau ar gyfer Cludiant Addysg Haf 2021
 627 05/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Mabwysiadu arfaethedig – Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 228  
·       Parc Kilvelgy, Cilgeti (Cam 2)
 628 06/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1865.01 20210806 AT Dinbych-y-pysgod – Dyfarnu Contract Llwybr Cyd-ddefnyddio o'r Clwb Golff i Park Street ·       Atkins
 629 08/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Mabwysiadu arfaethedig – Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 228  ·       Miners’ Field – Llwybr Troed Cilgeti
 630 12/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr – Gwahodd a Gwerthuso Tendrau ·       Caffael un bws mini 16 sedd
 631 27/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ynghylch caffael ar gyfer y consesiynau arlwyo yng nghanolfannau hamdden Dinbych-y-pysgod, Hwlffordd ac Abergwaun – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Awdurdod.
 632 06/08/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Adeilad ar gyfer y Dyfodol – Llythyr dyfarnu Ocky White – Diwygiedig.
 633 17/08/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llythyr estyniad grant dewisol Cronfa Cadernid Economaidd Sir Benfro.
 634 18/08/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â’r Cyfarwyddwr Adnoddau – Adroddiad eithrio ar asesiad stoc gwelyau llety.
 635 18/08/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llythyr dyfarnu grant ynghylch staffio ar y ffin 2021.
 636 25/08/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo ar gyfer caffael cwmni rheoli digwyddiadau ar gyfer prosiect Cysylltiadau Hynafol, i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 637 08/09/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract wedi'i lofnodi ynghylch 33 Romilly Crescent, Hakin, yn absenoldeb Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.
 638 09/09/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad pwerau dirprwyedig wedi’i lofnodi yn ymwneud â rhoi prydles hir gydag opsiwn i brynu ym Mhlotiau 1 a 2, Safle B, Parc Bwyd Sir Benfro.
 639 14/09/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llythyrau wedi'u llofnodi ar gyfer swyddogion o dan bwerau dirprwyedig, ynghylch Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 – Hysbysiad Diogelwch Cymunedol.
 640 20/09/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer caffael bws mini lles – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 641 20/09/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi’i gymeradwyo i awdurdodi dyfarniad uniongyrchol oddi ar y fframwaith i gaffael faniau panel Vauxhall Vivaro-e 6cu wedi'u pweru'n llawn gan fatri – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 642 20/09/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer dau lwythwr bachyn 32  tunnell – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 643 20/09/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Atodiad i Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i gymeradwyo ynghylch Sied Awyrennau 2, Maes Awyr Hwlffordd.
 644 27/09/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract a lofnodwyd ar gyfer ailwerthiant cyfreithlon tŷ cyngor yn Hwlffordd.
 645 27/09/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniadau Panel Asesu Ceisiadau Canolfan Arloesedd y Bont wedi'u cymeradwyo (x 2).
 646  27/09/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad pwerau dirprwyedig wedi'i gymeradwyo ynghylch y canolfannau brechu torfol ar gyfer yr Adran Eiddo.
647 06/10/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llythyrau awdurdodi pwerau mynediad wedi'u llofnodi ar gyfer Swyddogion Cynllunio o dan bwerau dirprwyedig fel yr amlinellir yn Rhan 3 ac Adrannau 5.2 a 5.4 Cyfansoddiad y Cyngor. 
648 07/10/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – dogfen Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â Chyllid Refeniw Trawsnewid Trefi 2021-22 i ddatblygu cynlluniau lle ar gyfer canol trefi Doc Penfro, Dinbych-y-pysgod, Abergwaun ac Wdig, ac Aberdaugleddau.
649 07/10/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer dau fws mini sydd ag 16 o seddi  – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
650 07/10/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer un cerbyd codi 4x4   – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
651 07/10/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi’i gymeradwyo i awdurdodi dyfarniad uniongyrchol oddi ar y fframwaith i gaffael cerbydau codi 3.5 tunnell â chaban  –  i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
652 07/10/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Proses wedi'i chymeradwyo i ddechrau dyfarnu'r gwaith o ddatblygu a rheoli llwybr pererindod trawsffiniol newydd rhwng Fearna a Thyddewi.
653 20/10/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodwyd gan lofnod ‘gwlyb’ dogfennau Ysgol Hwlffordd. 
654 25/10/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer Cynlluniau Gwneud Lle Trefi Sir Benfro – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
655 01/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â’r Cyfarwyddwr Adnoddau – Adroddiad eithrio ynghylch ffensys fel rhan o brosiect Connecting the Commons.
656  21/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0030– SAB ·    Gweithdy arfaethedig a pharcio ychwanegol, Coleg Sir Benfro, Caradog’s Well Road, Hwlffordd                SA61 1SZ 
657  25/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0035 – SAB ·         Annedd sengl, Frondeg, Carenhedryn, Solfach, SA62 6XU 
658  28/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd cwrs dŵr cyffredin ·         Nant Lower Thornton, Lower Thornton, Abergaugleddau, Sir Benfro
659  26/06/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0033 – SAB ·                  Cylchfan Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir HwlfforddQ, ueensway, Hwlffordd, SA61 2NX
660  05/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Tendr ar gyfer Llwybrau Cludiant Addysg – Medi 2021 Ar gyfer gweithredwyr amrywiol 
661  07/07/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0033 – SAB ·         Sied Arfaethedig, Safle Storio Palod, Ystad Ddiwydiannol Llwynhelyg, Hwlffordd, SA61 4BS 
662  07/07/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1867 20210707 HPT1 Dyfarniad Contract – Dyluniad Manylion y Gyfnewidfa ·         Atkins
663  07/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Cyflwyniadau Tendr Ffilmiau a Finyl
664  07/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Derfynol ·         Datblygiad preswyl ar dir i'r gogledd o James Park, Cilgeti(A elwir hefyd yn Newton Heights a Newton Fields, Cilgeti)
665  08/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Derfynol ·         Park Gardens                  Begeli
666  05/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Amrywiad i gontract cyfredol ‘Llofnodwyd ESC2243-1.0 Cytundeb ar gyfer Gwasanaethau Cyngor Sir Penfro Terfynol’ Aberdaugleddau: Energy Kingdom – Amrywiad i gontract cyfredol Energy Systems Catapult (ESC) ‘Llofnodwyd ESC2243-1.0 Cytundeb ar gyfer Gwasanaethau Cyngor Sir Penfro Terfynol’
667  09/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1952 20210709 Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Llandyfái – Cymeradwyaeth Adeiladu Cam 2 – Gwelliannau Sifil ·         Evan Pritchard Contractor Ltd
668  09/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1953 20210709 Llwybrau Diogel mewn Cymunedau Penfro – Cymeradwyaeth Adeiladu – Llwybr defnydd a rennir at flaen Ysgol Gelli Aur.·         Evan Pritchard Contractor Ltd
669  19/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0038 – SAB ·         Datblygiad preswyl arfaethedig, Plot i’r gogledd-ddwyrain o Dŷ Penygraig, Heol Newton, Llanstadwel
670  22/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0038 – SAB ·         Datblygiad tai arfaethedig, Dwyrain Pencnwc, Llandysilio, SA66 7TQ
671  26/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0042 – SAB ·         Annedd newydd, Aeronfa, Clunderwen, SA66 7NE
672  29/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1866.02 20210729 AT Saundersfoot - Gwobr contract - Dyluniad manylion llwybr cyd-ddefnyddio ar Ffordd Sandy Hill ·         Capita
673  29/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1866.03 20210729 AT Saundersfoot - Dyluniad manwl o Gyffordd Stryd Milford ·         Capita
674  28/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1866.01 20210728 AT Saundersfoot* - Gwobr contract - Dyluniad manwl o lwybr defnydd a rennir ar Fan Road ·         Capita
675  02/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0039 – SAB ·         Annedd Gweithwyr Gwledig wedi’i,  Hunanadeiladu, The Woodlands Farm                  The Rhos                 Hwlffordd                 SA62 4AN
676  03/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1866 202110803 AT - Saundersfoot – Dyfarniadau ContractSandy Hill i Stammer RoadFrancis LaneIncline ·         Capita
677  02/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1864.03 AT Hwlffordd - Dyfarniad Contract – Dyluniad Croesfan a Reolir mewn Canolfan Hamdden ·         Atkins
678 05/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr – Tendrau a Dyfarniadau Uniongyrchol ·         Tendrau ar gyfer Cludiant Addysg Haf 2021
679 05/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Mabwysiadu arfaethedig – Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 228  
·         Parc Kilvelgy, Cilgeti (Cam 2) 
680 06/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1865.01 20210806 AT Dinbych-y-pysgod – Dyfarnu Contract Llwybr Cyd-ddefnyddio o'r Clwb Golff i Park Street ·         Atkins
681 08/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Mabwysiadu arfaethedig – Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 228  ·         Miners’ Field – Llwybr Troed Cilgeti 
682 12/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr – Gwahodd a Gwerthuso Tendrau ·         Caffael un bws mini 16 sedd
683 13/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr – Gwahodd a Gwerthuso Tendrau ·         Caffael un tractor amaethyddol
684 13/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0043 – SAB ·         Annedd sengl, Safle cyfagos i Illimani, Rhiw Wdig, Wdig, SA64 0EX
685  17/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0044 – SAB ·         Annedd newydd, Crosswell House / Tŷ Ffynnon-groes, Ffynnon-groes, Crymych, SA41 3TF
686  23/07/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0041 – SAB ·         Plot i’r gogledd o Hafan Glyd, Tegryn
687  19/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1863 20210819 RSG 2021-2022 Cylchfan Arberth – Awdurdodiad i Ddyfarnu ·         Evan Pritchard
688  19/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0037 – SAB ·         Unedau diwydiannol newydd, Tir i'r gogledd o Honeyborough, Neyland, SA73 1JF
689  19/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0045 – SAB ·         Garej arfaethedig, Yr Ydlan, Ffordd Tyddewi, Treletert, SA62 5SJ
690 20/08/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0047– SAB ·         Annedd Arfaethedig, 30 Church Road, Johnston, SA62 3HE
691 06/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0046– SAB ·         Maes Parcio, Siop ac Ardal i Hyfforddi Cŵn, Darn o dir ger Ffordd Llwynhelyg      Hwlffordd      SA62 4BR
692 03/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr – Estyniad i Fframwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus ·         Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Chynnal a Chadw Cefn Gwlad
693 07/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Tendr Cludo
694 09/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0048– SAB ·         Annedd arfaethedig, Fferm East Cuckoo, Lôn y Gog, Hwlffordd, SA61 2UY
695 09/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Cytundeb Adran 38 ·         Caeau Sageston, Sageston
696 10/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Terfyn cyflymder arfaethedig – 40mya ar y B4556 rhwng ·         Llandudoch a Ffordd Cemaes
697   Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1869 20210914 Cyfnewidfa Aberdaugleddau (Elfen Priffyrdd) – Dyfarnu Contract ·         Atkins
698   Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd cwrs dŵr cyffredin ·         Cwrs dŵr heb ei enwi, Leonardston Road, Mastlebridge, Neyland, Pembrokeshire
699 20/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd cwrs dŵr cyffredin ·         Cwlfer rheilffordd ger Picton CloseTredemelArberth
700 20/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0049– SAB ·         Annedd arfaethedig, Tir ger Brickhurst Park, Johnston, SA62 3PA
701 20/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1860 20210920 AT AT Core Aberdaugleddau – Dyfarnu Contract Ymgynghorydd ·         Atkins
702 20/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0050– SAB ·         Datblygiad arfaethedig Datblygu'r ardal y tu ôl i 6 Sycamore Woods, Bufferland, Doc Penfro, SA72 6QW
703 21/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0051– SAB ·         Ysgubor storio, Brynawen, Bethesda, Arbeth, SA72 6QW
704 21/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1869 20210921 - Dyfarnu Contract MHPTI – Cam 2 o asesiad WelTAG ac elfennau o GRIP 4 (Cynllun Gwella Llywodraethu a Risg) ·         Atkins 
705 24/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0053 – SAB ·         Tai preswyl, Charles Street, Neyland, SA73 1SA
706 24/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1865.02 20210924 - Dinbych-y-pysgod – Dyfarnu Contract Llwybr Cyd-ddefnyddio o Gas Lane i Green Design
707 24/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0052 – SAB ·         Maes Parcio, Gorsaf Rheilffordd Maenorbŷr, Maenorbŷr, SA70 7SN
708 24/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0052 – SAB ·         Maes Parcio, Gorsaf Rheilffordd Maenorbŷr, Maenorbŷr, SA70 7SN
709 29/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0054 – SAB ·         Ysgubor arfaethedig, Pwll Broga, Glandŵr, Crymych, SA34 0YD
710 04/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1842 20211004 RS ·         Evan Pritchard Contractors Ltd
711 05/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   20211003 Ffordd Fynediad i Safle C, West Estate a Pharc Bwyd, Llwynhelyg – Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig
712 06/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1953 20211006 Croesfan ag Arwyddion Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SRiC) Grove Hill, Cam 2 – Dyfarnu Contract i Gontractiwr  ·         Evan Pritchard Contractors Ltd
713 06/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 228, Datganiad Mabwysiadu ·         Llwybr troed Miners' FieldCilgeti
714 11/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Mabwysiadu ffordd arfaethedig – Adran 228, Deddf Priffyrdd 1980 ·         Heol Newydd, Treletert (Cam 1)
715 11/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  AT Core – Astudiaeth ddichonoldeb Llwybr Poppit –  Dyfarnu contract ·         Atkins
 
716 13/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0061 – SAB ·         Estyniad i adeilad amaethyddol, Churchland Farm, Clarbeston, Clarbeston Road, SA63 4RA
717 15/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1860 Croesfan Pont Melin Penfro –  Dyfarnu contract ymgynghorol·         Atkins
718 18/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1862 2011-2022 LNTF gwelliannau safle bws – Pen-y-cwm –  awdurdodiad i ddyfarnu·         Evan Pritchard Ltd
719 20/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd cwrs dŵr cyffredin ·         Cwrs dŵr heb ei enwi                              Penblewin i Redstone Cross                  Arberth                  Sir Benfro
720 20/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0055 – SAB ·         Tai preswyl, Hen safle'r garej Imperial,                Portfield,                Hwlffordd,                SA61 1DY
721 22/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0056 – SAB ·         Gweithdy, Crugiau, Llandysilio                Sir Benfro, SA66 7SU
722 22/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0058 – SAB ·         Stablau a manège awyr agored, Tir Gerllaw Pengwaunydd, Ffordd Cilgwyn, Trefdraeth                Sir Benfro, SA42 0QG
723 22/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0057 – SAB ·         Stordy/Gweithdy arfaethedig, Hafren, Eglwyswrw,                Crymych,                Sir Benfro,                SA41 3SY
724 20/09/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr Gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer caffael bws lles
725 26/10/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Tystysgrif Derfynol ·         Bro Dewi  Caes-mael  
726 02/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Awdurdodiad wedi'i gymeradwyo – pwerau mynediad i dir/adeiladau ar gyfer swyddog cynllunio newydd.
727 03/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cytundeb fforddfraint a lofnodwyd gyda British Telecommunications plc ym Mharc-y-shwt, Abergwaun.
728 08/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i estyn y contract cyfredol ar gyfer gwaredu, atgyweirio ac ail-leoli ysgraffau ar Ddyfrffordd Aberdaugleddau, i gydymffurfio â rheolau gweithdrefn contract yr awdurdod.
729 08/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – ffurflen asesu hawliadau thematig am Grant Datblygu Gwella Eiddo (PEDG) y Rhaglen Buddsoddiad Adfywio Targed (TRI).
730 08/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cytundeb fforddfraint wedi'i gymeradwy – Openreach, Parc y Santes Fair, Trefwrdan, Aberdaugleddau. 
731 08/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – llythyr  cymeradwyo grant y Gronfa Dreftadaeth (yn gweinyddu ar ran Llywodraeth Cymru) ar gyfer Common Connections.
732 09/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – llythyr cymeradwyo grant y Gronfa Dreftadaeth (yn gweinyddu ar ran Llywodraeth Cymru) ar gyfer Common Connections.
733 10/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i lofnodi i wahodd a gwerthuso tendrau ar gyfer Torri Glaswellt Amwynder – Ardal N1, i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Awdurdod.
734 17/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad wedi'i lofnodi sy'n cynnig cynnydd mewn ffioedd yn unol â chwyddiant ar gyfer Ffioedd Rheoli Adeiladu.
735 18/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â’r Cyfarwyddwr Adnoddau – Adroddiad eithrio ynghylch penodi contractwyr i ymgymryd ag arolygiadau diogelwch bwyd a fethwyd yn ystod cyfnod COVID-19.
736 23/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i lofnodi i wahodd a gwerthuso tendr ar gyfer consesiwn arlwyo yn Nhraeth y De, Dinbych-y-pysgod – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
737 23/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Model ansawdd digwyddiadau awyr agored wedi'i lofnodi a chontract wedi’i ddyfarnu.
738 25/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwyo Rheoli Cychwyn Gwaith Adeiladu Cofnod Cyfiawnhad COVID-19 Uned A, Llwynhelyg – adleoli silffoedd gwaith celf mewn adeilad.
739 29/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cyd-arwyddwyd gyda’r Cyfarwyddwr Adnoddau – Adroddiad eithrio ynghylch cymorth cyfreithiol i benodi datblygwr ar gyfer Canolfan Siopa Glan yr Afon.
740 30/11/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract a arwyddwyd ar gyfer Adran y Gyfraith ynghylch gwerthu Tŷ Cyngor yn Saundersfoot.
741 03/12/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cytundeb prydles a lofnodwyd gydag Ateb Group Ltd ar gyfer gwaith cyfreithiol ynghylch ag eiddo yn Aberdaugleddau.
742 06/12/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract a lofnodwyd ynglŷn â Gŵyl Eglwys Gadeiriol Tyddewi
743 09/12/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cynlluniau creu lleoedd wedi'u cymeradwyo ar gyfer Caffael Canol Tref.
744 09/12/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr a lofnodwyd ar gyfer Consesiwn Hufen Iâ yng Nghwm Gwaun, Abergwaun a Chais Estyniad Niwgwl - i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
745 14/12/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i Lofnodi (o dan A.5.2 o'r Cyfansoddiad) parthed iawndal Cynllun Gwella Ffyrdd Arfordirol Niwgwl mewn perthynas ag ail gam ymchwiliadau safle yn Niwgwl ar gyfer tyllau turio, pyllau prawf a phiesomedrau ar eiddo preifat.
746 06/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cytundeb wedi'i gymeradwyo ar gyfer Cynlluniau Creu Lleoedd Trefi Sir Benfro
747 05/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Llofnodwyd adroddiad pwerau dirprwyedig, o dan adran 5.2 o’r Cyfansoddiad, ynglŷn â Chaffael Eiddo Preswyl y Cyfrif Refeniw Tai.
748 05/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Llofnodwyd adroddiad pwerau dirprwyedig, o dan adran 5.2 o’r Cyfansoddiad, ynglŷn â’r Cynllun Gwella Priffyrdd – iawndal am aflonyddwch.
749 10/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â’r Cyfarwyddwr Adnoddau – dyfarniad cyllid gan Gyngor Sir Penfro mewn perthynas â darparu cynllun Ardrethi Annomestig Brys a chyllid dewisol cysylltiedig ar gyfer busnesau yr effeithir arnynt gan y cyfyngiadau a ddaeth i rym ar 26 Rhagfyr 2021.
750 12/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – llythyr dyfarnu Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Chyfalaf y Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau.
751 18/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodwyd Adroddiad Penderfyniad y Cyfarwyddwr ynglŷn â Chontractau Gwasanaethau Bws Lleol Ebrill 2002, i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Awdurdod.
752 19/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau: Cymeradwyo Hawliad Grant – Bargen Ddinesig Bae Abertawe – Prosiect Morol Doc Penfro.
753 24/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cytundeb wedi'i lofnodi ar gyfer Caffael Eiddo Preswyl y Cyfrif Refeniw Tai
754 24/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – llythyr dyfarnu Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Chyfalaf y Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau
755 27/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwyo consesiwn bwyd yn Nhraeth y De, Dinbych-y-pysgod.
756 31/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i lofnodi ynglŷn â chaffael  un Tractor Amaethyddol ac un atodiad tractor ‘Torri a Chasglu – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Awdurdod
757 31/01/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodwyd Cytundeb Cydweithio Grŵp Gwyliadwriaeth Amgylcheddol Dyfrffordd Aberdaugleddau
758 03/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â’r Cyfarwyddwr Adnoddau – Adroddiad eithrio – Prynu JCB ail law.
759 03/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd - Torri Glaswellt Amwynder 2022– N1 – Taflen Sgorio Gwerthusiadau Tendr ar gyfer Caffael.
760 07/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodwyd - Contract APP ar gyfer yr Is-adran Gyfreithiol ynghylch Oceanlab, Y Parrog, Wdig, SA64 0DE
761 08/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd - Cam 2 STEP Canolbarth a De-orllewin Cymru – ffurflen hawlio grant i'w chyhoeddi.  Hawliad Llywodraeth Cymru – 50% o ffioedd cynnig STEP
762 08/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau - grant Llywodraeth Cymru ynglŷn â dyrannu cyllid mewn perthynas â ffioedd claddu ac amlosgi a chymorth ariannol ychwanegol i deuluoedd tuag at angladdau ac unrhyw gostau cysylltiedig eraill ar gyfer plentyn o dan 18 oed.  
763 09/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd (ychwanegol) - Cyllideb Refeniw STEP 2 Canolbarth a De-orllewin Cymru – ffurflen hawlio grant i'w chyhoeddi.
764 14/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodwyd - Cyfarwyddwr - Adroddiad Penderfynu Cyfarwyddwr wedi'i lofnodi ynglŷn â Briff Tendr Cysylltiadau Hynafol ar gyfer gwaith cloddio yng Nglyn Rhosyn/Porthclais Caerbwdi  – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod
765 14/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llofnodwyd – Cyfarwyddwr -Adroddiad Penderfynu ynglŷn ag astudiaeth ddichonoldeb llithrfa Llanion – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
766 14/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd - Rhwymwr Gwisgo Arwyneb – Taflen Sgorio Gwerthusiadau Tendr – ar gyfer Caffael
767 14/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cymeradwywyd - Byrnwr llorweddol– Taflen Sgorio – Gwerthusiadau Tendr – ar gyfer Caffael
768 14/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â Chyfarwyddwr Adnoddau – grant Llywodraeth Cymru ynglŷn â chyllid y Rhaglen Trawsnewid Trefi ar gyfer Cei'r De, Penfro i gefnogi Cyfnod 1 o Gam 1 o'r Gwaith Galluogi – cyfeirnod yr atodlen TRI-SW-STR- PEM-003.  Amrywiad i'r dyfarniad cyllid mewn perthynas â'r Rhaglen Buddsoddi mewn Adfywio a Dargedir dyddiedig 5 Tachwedd 2020 (y "Llythyr Cyllido").
769 15/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cynnig Yswiriant Atebolrwydd a Lofnodwyd ar gyfer Adeiladau Hedfanaeth, Ceidwaid Siediau Awyrennau a Chynhyrchion
 770 17/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig a Lofnodwyd, o dan Adran 5.2 o’r Cyfansoddiad, ynglŷn â Les a Hawddfraint ar gyfer Tir ym Maes Parcio Traeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod.
771  17/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad Pwerau Dirprwyedig a Lofnodwyd, o dan Adran 5.2 o’r Cyfansoddiad, Cydsyniad Fforddfraint ar gyfer Oriel y Parc, Tyddewi.
 772 17/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad ar benderfyniad wedi’i lofnodi gan gyfarwyddwr ynglŷn ag astudiaeth ddichonoldeb Abergwaun ac Wdig – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr awdurdod
 773 28/02/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Estyniad prydles wedi’i lofnodi – Safle: Rhannau o Uned 17 ac Uned 18 ac Uned 19 o Gei Glan-yr-afon, Hwlffordd.Wedi’i lofnodi ar gyfer ac ar ran Cyngor Sir Penfro, sy'n parhau'n landlord cymwys at ddibenion y Ddeddf
774  03/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda Chyfarwyddwr Adnoddau – Grant Llywodraeth Cymru ynglŷn â'r amrywiad i’r canlynol: Dyfarnu cyllid mewn perthynas â refeniw o'r Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau a Nalocson – Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed 2021-22
775  03/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cytundeb Opsiwn a Chontract wedi’i lofnodi ar gyfer y Parc Eco
776  07/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adnewyddiad prydles wedi’i lofnodi ar gyfer y Palace Cinema o dan adran 5.2 o'r Cyfansoddiad.
777 08/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Contract a lofnodwyd ar gyfer gwerthu Hen Lyfrgell Stryd Dewi, Hwlffordd.
778 09/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Adroddiad pwerau dirprwyedig a lofnodwyd – gwaredu Cherry Grove, Hwlffordd, o dan adran 5.2 o’r cyfansoddiad

779 10/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Contract a lofnodwyd ar gyfer gwerthu eiddo yn Churchill Close, Dinbych-y-pysgod

780 10/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Contract a lofnodwyd ar gyfer gwerthu eiddo yn Springfield Park, Arberth

781 14/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Contract a lofnodwyd ar gyfer gwerthu eiddo yn Coombs Drive, Aberdaugleddau.

782 15/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Adroddiad pwerau dirprwyedig a lofnodwyd ar gyfer gwaredu Cherry Grove, Hwlffordd (newid penawdau’r telerau) – o dan adran 5.2 o'r cyfansoddiad.

783 15/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Contract a lofnodwyd ar gyfer gwerthu eiddo yn Devon Drive, Penfro.

784 15/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llythyr estyniad a lofnodwyd – unedau 17, 18 ac 19 Cei Glan-yr-afon tan 4 Ebrill 2022.

785 17/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Cydlofnodwyd gyda'r Cyfarwyddwr Adnoddau – dyfarniad cyllid Llywodraeth Cymru mewn perthynas â Rhaglen Cyllid Cyfalaf a Refeniw Rhanbarthol

786 17/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Cydlofnodwyd gyda'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Cytundeb Menter ar y Cyd Llywodraeth Cymru a wnaed rhwng (1) Y Gweinidogion a (2) Cyngor Sir Penfro – Dyfarnu Cyfraniad Ariannol y Gweinidogion – dyfarnu cyllid mewn perthynas â chyllid ar gyfer unedau graddio bwyd ym Mharc Bwyd Sir Benfro.

787 21/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Adroddiad pwerau dirprwyedig a lofnodwyd ar gyfer trosglwyddo asedau cymunedol – Parc Chwarae Cas-mael.

788 21/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Cytundeb Fframwaith Ailddefnyddio ac Ailgylchu Deunyddiau Tecstilau a Chyfryngau Grŵp Claire Cymru a lofnodwyd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

789 23/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Adroddiad pwerau dirprwyedig a lofnodwyd ar gyfer eiddo – ffioedd a thaliadau o 1 Ebrill 2022 – o dan adran 5.2 o’r cyfansoddiad.

790 24/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Contract wedi'i gymeradwyo a lofnodwyd ar gyfer gwerthu Cherry Grove, Hwlffordd.

791 28/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Adroddiad pwerau dirprwyedig wedi’i lofnodi o dan Adran 5.2 o’r Cyfansoddiad – Prydles – Clwb Achub Bywydau Porthmawr – Trosglwyddo asedau cymunedol.

792 28/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Adroddiad pwerau dirprwyedig wedi’i lofnodi o dan Adran 5.2 o’r Cyfansoddiad – Fforddfraint – Tŵr Martello, Doc Penfro

793 28/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i lofnodi ar gyfer dyfarniad uniongyrchol oddi ar fframwaith – Unedau modiwlar ar gyfer Ysgol y Preseli, Ysgol Caer Elen ac Ysgol Gynradd Gymunedol Cas-blaidd, i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Awdurdod.

 794 31/03/2022  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Contract diwygiedig wedi'i lofnodi ar gyfer prynu 18 Stryd y Bont, Hwlffordd.

795  31/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol 

Contractau gwerthu wedi'u llofnodi ar gyfer rhydd-ddaliad a lesddaliad eiddo yn Cormorant Close, Hwlffordd. 

 796 31/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol 

Adroddiad pwerau dirprwyedig wedi'i lofnodi, o dan Rhan 3, Adran 4.8 o’r Cyfansoddiad – Grant Ysgogi Rhanbarthol – Cwmni Buddiannau Cymunedol Neyland

 797 31/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol 

Cytundeb Partneriaeth Cysylltiadau Hynafol wedi'i lofnodi – Prosiect Ewropeaidd gyda Chyngor Llwch Garmon

 798 31/03/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Adroddiad pwerau dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan Adran 5.2 o’r Cyfansoddiad – Hen Ysgol Arberth – Gwaredu a phrydlesu llyfrgell/cyfleuster cymunedol.

799 04/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llythyr estyniad wedi'i lofnodi – Rhan o Uned 17 ac Unedau 18 ac 19 Cei Glan yr Afon, Hwlffordd, tan 11 Ebrill 2022 (yn gynwysedig).

800  05/04/2022  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi’i lofnodi o dan Adran 5.2 o'r Cyfansoddiad – Gwaredu Tir ar gyfer Estyniad i'r Ardd Gerllaw Hen Ysgubor, Penrhiw, Solfach

 801 07/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng British Rowing Events Ltd, Partneriaeth Natur Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro a Seasearch.

 802 07/04/2022  Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol 

Cydlofnodwyd Ffurflen Hawlio Ch3 gyda’r Cyfarwyddwr Adnoddau – Ardal Forol Doc Penfro ar gyfer Bargen Ddinesig Abertawe.

803 07/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llofnodwyd adroddiad i'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Adroddiad eithrio – Darparu System Sgôr Darparwr Net ar gyfer Hamdden.

804 07/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llofnodwyd Adroddiad Pwerau Dirprwyedig o dan Adran 5.2 o’r Cyfansoddiad – Caffael – Tir yn Ffordd Glasfryn, Tyddewi.

805 11/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llofnodwyd Adroddiad Pwerau Dirprwyedig o dan Adran 5.2 o’r Cyfansoddiad – Gwaredu – Ysgol Wirfoddol a Reolir Ystangbwll.

806 11/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasnaethau Cymunedol

Llofnodwyd Adroddiad Pwerau Dirprwyedig o dan Adran 5.2 o’r Cyfansoddiad – Tir yn The Salterns, Dinbych-y-pysgod – Prydles ar gyfer Is-orsaf.

807 11/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llofnodwyd Penderfyniad Cyfarwyddwr i benodi ymgynghorydd addas i arwain a pharatoi Gwerthusiad Prosiect o Brosiect Menter a Sgiliau Sir Benfro UKCRF – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.

808 12/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llofnodwyd llythyr estyniad – Rhan o Uned 17 ac Unedau 18 ac 19 Cei Glan-yr-afon, Hwlffordd, tan 29 Ebrill 2022 (yn gynwysedig).

809 13/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llofnodwyd Amrywiad i Gontract ar gyfer Datblygu a Rheoli Llwybr Pererindod Trawsffiniol Newydd Rhwng Fearna a Thyddewi.

810 14/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llofnodwyd Adroddiad Eithrio i'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Darpariaeth Filfeddygol Swyddogol yn y Swyddfa Rheoli Ffiniau.

811 14/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llofnodwyd Adroddiad Pwerau Dirprwyedig o dan Adran 5.2 o’r Cyfansoddiad – prydles Adeilad Medway, Maes Awyr Hwlffordd.

812 26/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llythyr derbyn wedi'i lofnodi at Cadw ynghylch cais am gydsyniad heneb gofrestredig o dan Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979 – Castell Hwlffordd (PE366).

813 29/04/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Wedi'i gydlofnodi â Chyfarwyddwr Adnoddau, Dyfarniad Cyllid o Gronfa’r Pethau Pwysig 2022-23 ar gyfer Gwella Mynediad i Draeth Dinbych-y-pysgod a Chyfleusterau Cyhoeddus y Porth Mawr.

814 03/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Adroddiad Pwerau Dirprwyedig wedi'i lofnodi o dan adran 5.2 o’r cyfansoddiad – Trosglwyddo Asedau Cymunedol – Maes chwarae, Angle.

815 03/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Llythyr estyniad wedi'i lofnodi – Rhannau o Uned 17 ac Unedau 18 ac 19 Cei Glan yr Afon, Hwlffordd, tan 13 Mai 2022 (yn gynwysedig).

816 03/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Wedi'i gydlofnodi â llythyr dyfarnu grant y Cyfarwyddwr Adnoddau a derbyniad grant ar gyfer Parc Eco, sy'n cynnwys seilwaith casglu a didoli gwastraff ac ailgylchu integredig.

817  03/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Contract wedi'i lofnodi ar gyfer Astudiaeth Rheoli Seilwaith Gwyrdd yn Sir Benfro (31.03.2022 i 31.07.2022) – contract Ymgynghorwyr Defnydd Tir a Chyngor Sir Penfro.

 818 04/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol 

Contract wedi'i lofnodi ar gyfer cyflenwi gwasanaethau rhwng Cyngor Sir Penfro a Heavenly Limited (Cysylltiadau Hynafol).

 819 09/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Penderfyniad y Cyfarwyddwr wedi'i lofnodi ar gyfer Caffael Prosiect Celfyddydau Cyfranogol Trawsffiniol Terfynol (Cysylltiadau Hynafol) – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.

820  09/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Grant wedi'i lofnodi gan y Gronfa Dreftadaeth Genedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Gymuned ar Gastell Hwlffordd.

821 09/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Contract wedi'i lofnodi gan Gyngor Sir Penfro / Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain ar gyfer datblygu a rheoli llwybr pererindod trawsffiniol newydd rhwng Dinas Gwernin (Ferns) a Thyddewi (Cysylltiadau Hynafol).

822 11/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol

Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i Lofnodi i wahodd a gwerthuso tendr ar gyfer Uwchraddio'r Ddarpariaeth Rhyngrwyd yn BIC (Canolfan Arloesedd y Bont), Doc Penfro – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau'r Awdurdod.

823 16/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llythyr estyniad wedi'i lofnodi – Rhannau o Uned 17 ac Unedau 18 ac 19 Cei Glan yr Afon, Hwlffordd, tan 27 Mai 2022 (yn gynwysedig).
 824 16/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Matrics Ansawdd wedi'i Lofnodi ar gyfer gwerthusiad tendr Cloddio Archaeolegol (Cysylltiadau Hynafol).
 825 18/05/2022 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol  Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i lofnodi i wahodd a gwerthuso tendr ar gyfer darparu arolygon ecolegol – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contractau’r Awdurdod. 
826 27/10/2021 Darren Thomas

Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –  21-0059 – SAB  Annedd Newydd

Tir Gerllaw Ffermdy Lower Pelcomb  Pelcomb Cross  Hwlffordd  SA62 6AA

827 04/11/2021 Darren Thomas

Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr  Gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer un cerbyd codi 4x4 

828 02/11/2021 Darren Thomas

Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 - Tystysgrif Derfynol  Datblygiad preswyl Knights Court  Tredemel

829 09/11/2021 Darren Thomas

Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –  21-0057 – SAB

Llwybr mynediad i fferm  Sunny Hill Farm  Crundale  Sir Benfro  SA62 4EN

830 09/11/2021 Darren Thomas

CA1953.03 20211103 SWMWRCESF Dyfarnu Contract – Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, Penfro – Cam 3 Grove Hill 

831 10/11/2021 Darren Thomas

CA1867 2021109 HPT – Dyfarnu Contract Dylunio Priffyrdd

832 11/11/2021 Darren Thomas

Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 21-0057 – SAB

Parc Bwyd Arfaethedig  Ystad Fasnachu Llwynhelyg  Llwynhelyg  Hwlfforrdd  SA62 4BN

833 16/11/2021  Darren Thomas

Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 21-0063 – SAB Ailddatblygu Gweithgareddau Awyr Agored

Canolfan Wyliau Kiln Park  Marsh Road  Dinbych y Pysgod  SA70 7RB

 834 17/11/2021 Darren Thomas

CA1860 20211117 SWMWRCESF Dyfarnu Contract – Ymgynghoriad ar Fap y Rhwydwaith Teithio Llesol

 835 19/11/2021 Darren Thomas Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 21-0067 – SAB    Datblygu 7 Annedd

Parsons Green  St Florence  Dinbych y Pysgod  SA70 8LP

 836 19/11/2021 Darren Thomas

A478 Stoneyford – Cydsyniad i Fwrw ati i Hysbysebu

837 22/11/2021 Darren Thomas

CA1864.02 20211122AT Llwybr Defnydd a Rennir Coleg Sir Benfro, Hwlffordd – Dyfarnu Contract i Gontractiwr

G D Harries & Sons

838  23/11/2021 Darren Thomas

Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 21-0065 – SAB  Annedd Newydd

Llain Gerllaw Shalom  Buttermilk Lane  Penfro  SA71 4TL

839  24/11/2021 Darren Thomas

CA1855 20211124  Y Gronfa Rhwydwaith Trafnidiaeth Leol – Gwelliannau Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus a Maes Parcio Gorsaf Reilffordd Abergwaun ac Wdig – Dyfarnu Contract  Arcadis

840 25/11/2021 Darren Thomas

Astudiaeth Cerbyd Allyriadau Isel Iawn (Cam 1 a 2 WelTAG)  Arcadis

841 30/11/2021 Darren Thomas

Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 – 21-0066 – SAB  New Dwelling

Pencastell  Llwyndrain  Llanfyrnach  SA35 0AU

 842 30/11/2021 Darren Thomas

CA1858 20211130 LTF 2020-2022 Gwelliannau Safle Bws – Pecyn 1 (3 Lleoliad) – Awdurdodiad i Ddyfarnu

Alan James & Sons

 843
01/12/2021 Darren Thomas

CA1953.07 SRiC Penfro – Gwella Llwybr Cyd-ddefnyddio Commons East – Dyfarniad Contractiwr

·       Evan Pritchard Contractors Ltd

844 02/12/2021 Darren Thomas

Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –

21-0067 – SAB

·        Annedd Newydd Plot 7 St Michaels Walk Cosheston SA72 4UR

 845 07/12/2021 Darren Thomas 

CA1858 20211207 Gwelliannau Safle Bws Cronfa Trafnidiaeth Leol – Ymgynghorydd – Awdurdodiad i Ddyfarnu

Arcadis  
 846 07/12/2021 Darren Thomas 

Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr

·       Caffael bws mini 16 sedd

 847 08/12/2021 Darren Thomas 

CA1856.02 Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus Doc Penfro – Gwelliant Troi i'r Chwith

  • Atkins
 848 10/12/2021  Darren Thomas

Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –

21-0068 – SAB

  • Annedd newydd

Tir wrth ymyl Berry Bach Ffordd Cilgwyn Trefdraeth SA42 0QF

 849 22/12/2021 Darren Thomas

CA1856 – 20211222  PTIU Doc Penfro – Dyfarnu Contract – WelTag Cyfnod 2

  • Atkins
850 04/01/2022 Darren Thomas

Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –

21-0069 – SAB

  • Annedd newydd

Plot wrth ymyl 33 Phillips Walk Mastlebridge Neyland SA73 1QW

 851 04/1/2022 Darren Thomas

CA1953 20220104 Comisiynu Gwaith Cyfnod 2 Tiroedd Comin Penfro

  • G D Harries Ltd
 852 06/01/2022 Darren Thomas

Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –

21-0070 – SAB

  • Chwe uned llety gwyliau hunangynhwysol

Tir wrth ymyl Springfield Tiers Cross SA62 3DG

 853 07/01/2022 Darren Thomas

Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –

21-0071 – SAB

 

  • Prosiect Gatland

Hufenfa Sir Benfro Llwynhelyg Hwlffordd  SA62 4BT

 854 07/01/2022 Darren Thomas

CA1860.51 20220101 SWMWRCESF – Dethol Ymgynghorwyr – Stammers Road

  • Capita
855 07/01/2022 Darren Thomas CA1860.52 20220107 AT Core – Cymeradwyo Llwybr Cyd-ddefnyddio Aberdaugleddau

• Capita

856 10/01/2022 Darren Thomas

CA1867 20220110 HPTI – Cymeradwyo Ymchwiliad Tir

• Partneriaeth Gwyddorau'r Ddaear

857 10/01/2022 Darren Thomas  
ID: 542, adolygwyd 13/06/2022