COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Cyfarwyddwr Datblygu

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig- Datblygu

Penderfyniadau Blaenorol 1 - 500

 
Cyfeir-rifDyddiad y PenderfyniadY PenderfynwrManylion y Penderfyniad
 501 17/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â'r Gronfa Ysgogi Cyfalaf Ranbarthol.
 502 18/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cynllun parcio a thai Cranham wedi'i gymeradwyo – dogfen warant.
 503  27/01/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Gwelliannau Safle Bws 2020-2021 - Pecyn Hwlffordd - Cymeradwyaeth i Benodi Contractwr ·         Evan Prichard Contractor Ltd
 504  27/01/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1858 20210127 LNTF [C1] Gwelliannau Safle Bws 2020-2021 - Pecyn Dinbych-y-Pysgod - Cymeradwyaeth i Benodi Contractwr ·         Evan Prichard Contractor Ltd 
 505  28/01/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   20mya a Gostegu Traffig - caniatâd i fynd ati i hysbysebu. ·         Grove Hill, Penfro.
 506  01/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   2021-2022 - Grant Gwaith ar Raddfa Fach / Small Scale Works Grant  -  Cais a Chyngor / Application & Guidance  ·         Ail-leinio Llifddor Argae Penfro
 507  01/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0004– SAB ·         Adeilad Da BywMiddle Woodstock FarmWstogClarbeston RoadHwlffordd                  SA63 4TG
 508  03/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Cronfa COVID-19 - Ailddyrannu Lleoedd Ffyrdd - Cilgeti/Begeli Astudiaeth Mynediad Cynaliadwy - Penodi Ymgynghorydd ·         Capita
 509  03/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA6366 20210203  Niwgwl  - Penodi Contractiwr (Seilwaith Gwyrdd)
  • Partneriaeth Gwyddorau'r Ddaear
 510  05/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0001– SAB ·         Seilwaith Gwyrdd HwlfforddOddi ar Castle BackHwlfforddSA61 2EF
 511  08/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0006– SAB ·         Annedd newyddRock FarmY GarnSir BenfroSA62 6HF
 512  08/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1859 Llwybr Cerdded Llanusyllt (Stammers Lane a Rushey Lake) - Dyfarnu Contract ·         G D Harries & Son
 513  08/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1859 20210208 YN Nhwnnel Dinbych-y-pysgod - Arolwg Topograffig Afon Rite
 514  09/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0007– SAB ·         Annedd NewyddShepherds CottageBarnlakeAberdaugleddauSA73 1PA
 515  12/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   Prosiect Salix - dyfarnu tendr·         Gosod Goleudau Stryd Deuod Allyrru Golau Ledled Sir Benfro
 516  15/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd   CA1859 20210215 Llwybr Defnydd a Rennir New Hedges - Cymeradwyaeth ar gyfer ITT
 517  15/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0005– SAB ·         Annedd/Adeilad Amaethyddol Newydd a Gwaith CysylltiedigTir CuffernY GarnSA62 6HB
 518  19/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA4640 - Ysgol Cyfrwng Cymraeg Penfro - Gorchymyn Gwaith ·         Morgan Sindall
 519  23/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1953 20210223 Croesfan ag Arwyddion Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SRiC) Gelli-aur - Dyfarnu ContractEvan Pritchard Contractors
 520  24/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Dyluniad Craidd Teithio Llesol Saundersfoot (Cam 2) - Penodi Ymgynghorydd ·         Capita
 521  24/02/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1953 20210224 Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SriC) Gelli-aur - Gwelliannau i Ffordd y De - Dyfarnu Contract ·         Evan Pritchard Contractors
 522  01/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  20200301  COVID-19 Ailddyrannu Lleoedd Ffyrdd - Penodi Ymgynghorydd ·         Atkins
 523  01/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0059– SAB ·         Parc Bwyd ArfaethedigCam 1Ystad Fasnachu LlwynhelygFfordd LlwynhelygHwlffordd
 524  01/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0002– SAB ·         Adeilad Ffrâm DurUned 6Ystad Ddiwydiannol WaterstonPrif HeolWaterstonAberdaugleddau
525   02/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0009– SAB ·         Gweithdy BysiauHen Iard TrafnidiaethLlanhuadainArberth
 526  02/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  A1850-20210302 Adeiladu Llwybr Cerdded Tregroes - Abergwaun - Dyfarnu Contract A  Williams Contract Services Ltd
 527  09/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0008– SAB ·         Annedd NewyddEstyniad i'r HwbChwe Chaban Gwyliau a Pharcio CysylltiedigCanaston OaksPont CanastonArberth
 528  03/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0003 – SAB ·         Hen Wydr AvondaleGweithdy/Uned MOTCilgeti
 529  11/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  20210311 Gwella Maes Parcio Chwarel, Dinbych-y-Pysgod·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 530  15/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Cywasgwyr Cludadwy QM
 531  17/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Cyfnewidfa Trafnidiaeth Hwlffordd - Datblygu prif gynllun, arolygon topograffigol a choedyddiaeth - Penodi ymgynghorydd ·         Atkins Ltd
 532  18/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0016– SAB ·         Unedau hunanddarparMyrtle Holiday ParkBroadmoorCilgetiSA68 0RW
 533  17/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  CA1858 20210317 LNTF Gwelliannau safle bws 2020-2021 - Upper Lamphey Road, Penfro - Cymeradwyaeth i benodi contractwr ·         A Williams Contract Services
 534  18/03/2021  Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd  Caniatâd i fwrw ati â'r hysbysebu - cyfyngiad cyflymder 20mya Llandudoch (anheddiad peilot)
 535 29/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â Llyfrgell Penfro (Grantiau Trawsnewid yr Is-adran Diwylliant a Chwaraeon 2021/22).
 536 31/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Adroddiad eithrio y cytunwyd arno ynghylch prynu offer i'w defnyddio gan Gyngor Tref Hwlffordd o dan grant Lleoedd Lleol ar gyfer Natur i’r Cyfarwyddwr Adnoddau i’w gymeradwyo.
  537  31/03/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Enwebiad EZ-Step sydd wedi’i gymeradwyo – ffurflen hawlio grant Cyngor Sir Penfro.
 538 14/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Model ansawdd wedi'i gymeradwyo, yn dilyn ymarfer tendro, ar gyfer gwaith gosod offer yn y sied ym Maenordy Scolton.
 539 19/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ynghylch ysgubwr ffordd 12T – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 540 23/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi'i gymeradwyo ynghylch Rhaglen STEP Awdurdod Ynni Atomig y DU.
 541 26/04/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i wahodd a gwerthuso tendr ar gyfer un bws gwasanaeth â llawr isel – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 542 13/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Ffurflen Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i chymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr a rheoli llwybr pererindod trawsffiniol newydd rhwng Fearna a Thyddewi a chynhyrchion twristiaeth cysylltiedig (Cysylltiadau Hynafol) – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 543 18/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Llythyr penodi wedi'i gymeradwyo ar gyfer gwasanaethau cyn adeiladu contract dylunio ac adeiladu dau gam ar gyfer yr ysgol Gymraeg newydd ym Mhenfro.
 544 18/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Model ansawdd consesiwn ar gyfer caffis mewn canolfannau hamdden wedi'i gymeradwyo.
 545 25/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i estyn y fframwaith swmpdanwydd cyfredol ar gyfer cyflenwi a dosbarthu swmpdanwydd – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 546 25/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Dirprwyaeth wedi'i chymeradwyo i benodi’r Swyddog Arweiniol Safonau Masnach yn bwynt cyswllt unigol enwebedig at ddibenion diweddaru'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd o gamau a fwriadwyd ac a gwblhawyd mewn perthynas â darnau penodol o ddeddfwriaeth Safonau Masnach ar gyfer gorfodi sifil a throseddol trwy'r Gronfa Ddata Gwybodaeth Sancsiynau.
 547 27/05/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad wedi’i gymeradwyo gan y cyfarwyddwr i baratoi tendr ar gyfer cyflenwi ffilmiau a recordiau finyl – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 548 08/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â refeniw o'r Gronfa Weithredu ar Gamddefnyddio Sylweddau – Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed 2020-21.
 549 08/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llywodraeth Cymru – dyfarniad cyllid mewn perthynas â'r Gronfa Cadernid Economaidd.
 550 14/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i estyn y contract ar gyfer cyflenwi a dosbarthu llaeth ffres am 12 mis pellach – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 551 14/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i ddyfarnu contract ar gyfer cyflenwi a dosbarthu bara ffres – i gydymffurfio â Rheolau Gweithdrefn Contract yr Awdurdod.
 552 15/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda’r Cyfarwyddwr Adnoddau – Cronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU – Cynnig Hwlffordd.
 553 21/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda’r Cyfarwyddwr Adnoddau – Cronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU – Hwb Penfro.
 554 22/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1862 20210322 LNT Gwelliannau Safle Bws 2020-2021 Gosod cysgodfa Pelcomb a Mathri - Cymeradwyaeth i Benodi Contractwr ·         A Williams Contractor Services
 555 22/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif derfynol ac ychwanegu i amserlen gwaith cynnal a chadw·         The CrescentJohnston
 556 24/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0010 – SAB ·         Adeiladu cartrefi preswylCam 2 Sageston FieldsSagestonDinbych-y-PysgodSA70 8TQ
 557 24/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Rhan 2 ·         Gerddi SunnybankArberth
 558 25/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 20210325 Gostegu Traffig Ffyrdd Dinas - Dyfarnu Contract ·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 559 25/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 20210325 Lleoedd Ffyrdd COVID-19 -  Adolygiad Diogelwch Eastend Square - Penodi Ymgynghorydd ·         WSP
 560 25/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cronfa Gymorth COVID-19, Fort Road, Doc Penfro - Cymeradwyaeth i benodi contractwr ·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 561 26/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Llwybr troed cyswllt Honeyborough – cymeradwyaeth i benodi contractiwr ·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 562 28/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Derfynol·         Datblygiad preswyl yn Ashford Park, Crundale (Cam 2)
 563 30/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0013– SAB ·         2 osodiad gwyliauAshleeMill LanePont FadlenSA61 1XB
 564 31/03/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd i fwrw ati â'r hysbysebu - South Road, Penfro.
 565 06/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0014– SAB ·         Annedd newyddHighmeadSt Brides ViewSolfachSA62 6TB
 566 06/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0015– SAB ·         Annedd newyddTir gerllaw Shoemaker CottageBroom LaneBegeliSA68 0XF
 567 07/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Gostegu traffig Fort Road -  cais am ganiatâd i fynd ati i hysbysebu
 568 09/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0017– SAB ·         Bythynnod gwyliau a ffordd fynediadCroft FarmYr Eglwys LwydArberthSA67 8JA
 569   Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd cwrs dŵr cyffredin ·         Cwrs dŵr heb ei enwi                  Cwlfert Nantcol                        Mynachlog-ddu                  Sir Benfro
 570 15/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0018– SAB ·         Annedd newyddClifton CottagePenalunDinbych-y-pysgod                 SA70 7PR
 571 21/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0020– SAB ·         S & J Body RepairsFfordd LlwynhelygHwlfforddSA62 4BW
 572 23/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0012– SAB ·         Datblygiad Masnachol Cymysg/PreswylHen Ysgol Gynradd SirolMoorfield RoadArberthSA67 7AG
 573 28/04/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –20-0060– SAB ·         Annedd newyddTir wrth gefn CleirwyGlanymor RoadWdig
 574 07/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0022– SAB ·         Adeilad cymunedolGarej y Sgwar                  Hermon                  Crymych                 SA36 0DX
 575 11/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0019– SAB ·         Annedd senglPlot 16Ashmoor GardensHoughtonMilford HavenSA72 1NW
 576 11/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Ffyrdd Cydnerth Cyngor Sir Penfro – Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) 1 a 2 Cryno ·         Capita
 577 12/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0025– SAB ·         Sied amaethyddolFferm Bryn Aeron                  Llandysilio-yn-Nyfed                 Clunderwen                  SA66 7PR
 578 13/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd CA1952 20210513 Llwybrau Diogel mewn Cymunedau (SriC) Llandyfái – Cymeradwyaeth Adeiladu Cam 1 – Datgladdiad Tir Eglwys ·         Evan Pritchard
 579 14/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0023– SAB ·         Gwersylla, carafannau a chabannau a gwaith cysylltiedigLlysonnenBlaenffosBoncath                 SA37 0HY
 580 17/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0024– SAB ·         Annedd senglTir wrth gefn SouthacreRedstone RoadArberthSA31 1PX
 581 20/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0026– SAB ·         Sied amaethyddolFferm Crug Glas                Tyddewi                SA62 6XX
 582 25/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0027– SAB ·         Dwy Annedd NewyddY Gornel Dde-ddwyreiniolStratford Road                 Aberdaugleddau                 SA73 2JT
 583 27/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Mabwysiadu Ffordd Arfaethedig – Adran 228 Priffyrdd ·         Parc Maen HirLetterston
 584 27/05/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0029– SAB ·         Ménage Awyr Agored i Geffylau      Fferm West TarrSt FlorenceDinbych y PysgodSA70 8ND
 585 01/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0031– SAB ·         Cwt BugailWyncliffe CottageY CwcwllTyddewiSA62 6PD
 586 08/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Derfynol ·         Datblygiad PreswylOddi ar Penwallis      Abergwaun
 587 10/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 20210610 Man COVID-19 ar y ffordd, Tyddewi – Cymeradwyaeth Adeiladu ·         Evan Pritchard Contractor Ltd
 588 10/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0028– SAB ·         Annedd senglHillside65 Uzmaston Road                  Hwlffordd                SA61 1UA
 589 11/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0034– SAB ·         Adeilad AmaethyddolTir heibio Staggers HillStepasideSir BenfroSA67 8LS
 590 14/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd SAB – Atodiad 3 i Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 –21-0032– SAB ·         Sied ddefaidFferm TrenewyddWdigSA64 0JN
 591 16/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Caniatâd cwrs dŵr cyffredin ·         Melin lechiSain FfraidHwlffordd
 592 16/06/2021 Darren Thomas, Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Deddf Priffyrdd 1980 – Adran 38 – Tystysgrif Derfynol 
  • Datblygiad tai preifat ar
Dir a elwir yn Dale Road (Cam 1B) Aberdaugleddau
 593 28/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer un tractor amaethyddol – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 594 29/06/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cynllun Datblygu Lleol 2 wedi’i gymeradwyo – papur sylfaen dystiolaeth – Arfarniad Tirwedd Ynni Gwynt Breudeth.
 595 01/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Model ansawdd wedi'i gymeradwyo ar gyfer caffael celf gyhoeddus ar gyfer Cysylltiadau Hynafol.
 596 01/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Model ansawdd wedi'i gymeradwyo ar gyfer Cydlynydd yr Ŵyl Ban Geltaidd
 597 05/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd gyda'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llythyr cynnig Cam 2 Cronfa Gweithwyr Llawrydd, Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru (WCRF).
 598 12/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer un bws mini sydd ag 16 o seddi  – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 599 12/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer caban i arllwyswr – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 600 12/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi gwahodd a gwerthuso tendr ar gyfer faniau panel – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 601 13/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Cydlofnodwyd â'r Cyfarwyddwr Adnoddau – Llythyr dyfarnu’r grant cymorth ynghylch dyfarniad y grant cymorth rhandiroedd 2021/22.
 602 20/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo i awdurdodi cyflenwi a dosbarthu bara ffres – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
 603 26/07/2021 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Penderfyniad Cyfarwyddwr wedi'i gymeradwyo ar gyfer yr uwchraddiad i seilwaith Canolfan Arloesi'r Bont a darpariaeth we cyflymder uchel – i gydymffurfio â Rheolau Caffael Contractau’r Awdurdod.
ID: 542, adolygwyd 30/07/2021