Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig - Gwasanaethau Cymdeithasol

 
Cyfeir-rifDyddiad y PenderfyniadY PenderfynwrManylion y Penderfyniadau
1 14/05/2012 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Eithriad i'r rheolau sefydlog er mwyn caniatáu i gontract deuddeg mis gael ei sefydlu gyda Chymdeithas Alzheimer i barhau i ddarparu gwasanaeth i Ofalwyr
2 18/05/2012 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Eithriad i'r rheolau sefydlog i ymestyn contractau gwirfoddol a thrydydd sector amrywiol ar gyfer gwasanaethau i ofalwyr am 6 mis er mwyn sicrhau bod dyddiadau diwedd y contract yn unol â rhai Bwrdd Iechyd Hywel Dda er mwyn cyd-gomisiynu yn y dyfodol
3 25/05/2012 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Ymestyn y contract am 12 mis arall. Angen eithriad er mwyn i'r gwasanaeth gael ei adolygu
4 25/05/2012 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Ymestyn y contract â PRISM ar gyfer gweithiwr SUDDS. Cytuno ar yr eithriad ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
 5 25/05/2012 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Darparu cynllun byw yn annibynnol. Cytuno ar eithriad oherwydd natur frys cynnal y gwasanaeth ar gyfer y trigolion
6 25/05/2012 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Gwasanaeth gofal a chymorth Croesffyrdd. Cytuno ar yr eithriad ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
7 01/06/2012 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Darparu Gwasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol ac mae'r darparwr wedi bod yn darparu'r gwasanaeth dros y tair blynedd ddiwethaf
8 01/06/2012 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Darparu Gwasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail bod angen y contract ar gymaint o frys fel na ellir gwahodd tendrau
9 01/06/2012 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Darparu Gwasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol ac mae'r darparwr wedi bod yn darparu'r gwasanaeth i'r cwsmer o fewn lleoliad gwahanol
10 01/06/2012 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol MIND. Eithriad wedi ei gymeradwyo i 31 Mawrth 2013 er mwyn caniatáu i'r contract gael ei adolygu
11 01/06/2012 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Relate Cymru. Eithriad i'r rheolau sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
12 23/05/2013 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 12 mis i'r contract ar gyfer Gwasanaeth Adfer ar ôl Trychineb Larymau Cymunedol gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
13 23/05/2013 Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Eithriad i'r Rheolau Sefydlog i ymestyn contractau gwirfoddol a thrydydd sector amrywiol am 6 mis
14 23/05/2013 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Gwasanaeth Gofal a Chymorth Croesffyrdd. Cytuno ar yr eithriad ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
15 23/05/2013 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Darpariaeth Elliots Hill o Wasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol ac mae'r darparwr wedi bod yn darparu'r gwasanaeth ers 2004
16 23/05/2013  Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 12 mis i'r gwasanaeth presennol er mwyn darparu Gwasanaeth Trin Galwadau Larymau Cymunedol
17 25/05/2013 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Darpariaeth Elliots Hill o Wasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 6 mis i alluogi cysondeb gan fod y darparwr wedi bod yn darparu'r gwasanaeth ers 2003
18 25/05/2013 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Darpariaeth Elliots Hill o Wasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 6 mis i alluogi cysondeb gan fod y darparwr wedi bod yn darparu'r gwasanaeth ers 2007
19 04/06/2013 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Gwasanaeth Brenhinol Gwirfoddol y Merched. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 2 flynedd i'r gwasanaeth cyfeillio presennol
20 17/06/2013  Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 3 blynedd i ddarparu gwasanaeth prydau ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
21 19/07/2013  Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Cymdeithas Frenhinol Mencap. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract ar gyfer darparu Gwasanaethau Byw yn Annibynnol
22 26/09/2013 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Eithriad i'r Rheolau Sefydlog i ymestyn contractau COAST am 3 mis er mwyn terfynu grant ac at ddibenion gweinyddol
23 23/10/2013  Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Age Cymru Sir Benfro. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail bod angen y contract ar gymaint o frys fel na ellir gwahodd tendrau
24 11/11/2013 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden MIND Sir Benfro. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 3 blynedd, gyda'r opsiwn i ymestyn am 2 flynedd arall, er mwyn darparu llety â chymorth
 25 03/12/2013 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden CAIS. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu cyllid ychwanegol i'r Gwasanaeth Cymorth Fel y Bo'r Angen ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau am 12 mis
 26 16/12/2013 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Eithriad i'r Rheolau Sefydlog i ymestyn contractau gwirfoddol a thrydydd sector amrywiol am 8 mis
27 16/12/2013 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Gofal a Chymorth Gwalia. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 12 mis i'r gwasanaeth presennol er mwyn darparu cymorth yn gysylltiedig â thai i bobl iau
28 18/12/2013 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Gofal a Chefnogaeth Gwalia.  Eithriad i Orchmynion Sefydlog i ganiatáu cytundeb 12 mis
29 11/02/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Elliots Hill. Darparu Gwasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 5 mis i gwblhau'r ymgynghoriad.
30 11/02/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Darpariaeth Elliots Hill o Wasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol ac mae'r darparwr wedi bod yn darparu'r gwasanaeth ers 2007
31 11/02/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Gwasanaethau Byw yn Annibynnol Perthyn. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo er mwyn caniatáu contract am 3 blynedd, gyda'r opsiwn i ymestyn am 2 flynedd arall, ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
32 13/03/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract am 3 blynedd gyda Chymdeithas Tai 'Family' er mwyn darparu cymorth sy'n gysylltiedig â thai
33 22/04/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Eithriad i Orchmynion Sefydlog a chytundebu darparwyr Gwasanaethau Dydd amrywiol am gyfnod o 12 mis er mwyn cefnogi unigolion sydd ag anawsterau dysgu
34 13/03/2014  Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Pembrokeshire Frame. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 4 mis i'r contract COAST presennol ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
35 18/06/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Cymdeithas Gofal Sir Benfro. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 1 blynedd i ddarparu cymorth yn gysylltiedig â thai ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
36 24/06/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Canolfan Gymunedol Phoenix. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 4 blynedd i logi ystafell a chyfleusterau 
37 24/06/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Bramble Bay Ltd. Darparu Gwasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol ac mae'r darparwr wedi bod yn darparu'r gwasanaeth ers 2006
38 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Cymdeithas Tai Cantref. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 12 mis, gyda'r opsiwn i ymestyn am 12 mis arall, ar gyfer cymorth fel y bo'r angen sy'n gysylltiedig â thai i bobl hŷn
39 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Elliots Hill. Darparu Gwasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol ac mae'r darparwr wedi bod yn darparu'r gwasanaeth ers 2013
40 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Elliots Hill. Darparu Gwasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
41 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Esgyn. Cytuno ar yr eithriad i ddarparu gofal cartref ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol 
42 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Gofal a Chymorth Gwalia. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu cyllid ychwanegol i'r Gwasanaeth Cymorth Fel y Bo'r Angen ar gyfer Cam-drin Domestig am 12 mis
43 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Gofal a Chymorth Gwalia. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 12 mis, gyda'r opsiwn i ymestyn am 12 mis arall, er mwyn darparu cymorth yn gysylltiedig â thai i bobl â hanes o droseddu
44 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Hafan Cymru. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 12 mis, gyda'r opsiwn i ymestyn am 12 mis arall, er mwyn darparu cymorth yn gysylltiedig â thai i fenywod ifanc a rhai sy'n agored i niwed
45 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 9 mis i'r gwasanaeth presennol er mwyn darparu Gwasanaeth Trin Galwadau Larymau Cymunedol
46 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 2 flynedd i ddarparu cymorth yn gysylltiedig â thai i bobl â dementia ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
47 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Darpariaeth Sir Benfro o Wasanaeth Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol ac mae'r darparwr wedi bod yn darparu'r gwasanaeth ers 2003
48 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Cymdeithas Gofal Sir Benfro. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 12 mis i'r gwasanaeth presennol i ddarparu cymorth yn gysylltiedig â thai ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
49 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 2 flynedd i'r gwasanaethau presennol gyda darparwyr gwirfoddol a thrydydd sector amrywiol er mwyn darparu cymorth yn gysylltiedig â thai
50 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Eithriad i'r Rheolau Sefydlog i ymestyn contractau gwirfoddol a thrydydd sector amrywiol am 7 mis
51 05/08/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Darpariaeth Waterview Care o Wasanaethau Byw yn Annibynnol. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog wedi ei gymeradwyo ar y sail nad oes unrhyw gystadleuaeth wirioneddol ac mae'r darparwr wedi bod yn darparu'r gwasanaeth ers 2010
52 04/09/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract am 3 blynedd, gyda'r opsiwn i ymestyn am 2 flynedd arall, gyda darparwyr gwirfoddol a thrydydd sector amrywiol er mwyn darparu cymorth yn gysylltiedig â thai
 53 10/12/2014 Mrs Pamela Marsden, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 15 mis i ddarparu Gwasanaeth Iechyd a Lles Emosiynol ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
 54 15/12/2016 Mr Jonathan Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Ail-gomisiynu Gofal Cartref - gallaf gadarnhau fy mod wedi ystyried yn llawn y Bwriad i Ailgomisiynu Gofal Cartref ar y cyd â'r Asesiad o Effaith Integredig ac ar y sail honno, rwyf wedi penderfynu bwrw ymlaen o dan awdurdod dirprwyedig y Cyfarwyddwr
 55 31/01/2017 Mr Jonathan Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden Ailgomisiynu Gwasanaethau Byw â Chymorth - gallaf gadarnhau fy mod wedi ystyried yn llawn y Bwriad i Ail-gomisiynu Gwasanaethau Byw â Chymorth ar y cyd â'r Asesiad o Effaith Integredig ac ar y sail honno, rwyf wedi penderfynu bwrw ymlaen o dan awdurdod dirprwyedig y Cyfarwyddwr
ID: 543, adolygwyd 16/10/2017