Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig  - Plant ac Ysgolion

 
Cyfeir-rifDyddiad y
Penderfyniad
Y PenderfynwrManylion y Penderfyniad
1 07/06/2013 Mr Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion Ymddiriedolaeth y Tywysog. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 12 mis i'r gwasanaeth presennol ar gyfer rhai sy'n gadael gofal ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
2 09/07/2013 Mr Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion Gweithredu dros Blant. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 9 mis i'r gwasanaeth presennol ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol 
3 25/09/2013 Mr Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion Drugaid. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract ar gyfer gwasanaeth Atal, Addysg a Hyfforddiant ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol 
4 22/10/2013 Mr Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion Clybiau Plant Cymru. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 6 mis i'r gwasanaeth presennol ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
5 21/02/2014 Mr Brian Relph, Pennaeth Gwasanaethau Plant Clybiau Plant Cymru. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o flwyddyn i'r gwasanaeth presennol ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
6 21/02/2014 Mr Brian Relph, Pennaeth Gwasanaethau Plant Mudiad Meithrin. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 12 mis i'r gwasanaeth presennol i gefnogi cylchoedd chwarae cyn  ysgol ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
7 21/02/2014 Mr Brian Relph, Pennaeth Gwasanaethau Plant Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 12 mis i'r gwasanaeth presennol i gefnogi cylchoedd chwarae cyn  ysgol ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
8 21/02/2014 Mr Brian Relph, Pennaeth Gwasanaethau Plant Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 12 mis i'r gwasanaeth presennol ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
9 12/03/2014 Mr Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 12 mis gyda darparwyr amrywiol ar gyfer cyllid drwy Grant Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru
10 09/04/2014 Mr Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion Barnardo's Cymru. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 2 flynedd i'r gwasanaeth presennol ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
11 16/05/2014 Mr Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion Clybiau Plant Cymru. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 6 mis i'r gwasanaeth presennol ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
12 03/09/2014 Mr Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 12 mis ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
13 09/09/2014 Mr Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 12 mis i gefnogi pobl ifanc sy'n wynebu profedigaeth ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
14 13/10/2014 Mr Jake Morgan, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion Happy Days Childcare. Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu estyniad o 12 mis ar gyfer cyllid drwy Grant Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru
 15 11/11/2014 Dr Ben Pykett, Dirprwy Brif Weithredwr Caffael Tir - Ysgol newydd arfaethedig yn Johnston - Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21 ain Ganrif
16 19/12/2014 Mrs Kate Evan-Hughes, Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion  CASCADE Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant, Prifysgol Caerdydd Eithriad i'r Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu contract 15 mis ar y sail na fyddai unrhyw gystadleuaeth wirioneddol
 17 20/02/2015 Dr Ben Pykett, Dirprwy Brif Weithredwr Caffael Tir - Ysgol newydd arfaethedig yn Hakin a Hubberston, Aberdaugleddau - Rhaglen Gyfalaf i Sicrhau Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21 ain Ganrif
ID: 541, adolygwyd 18/08/2017