Penderfyniadau a Ddirprwywyd

Prif Weithredwr Cynorthwyydd

Cofnod o Benderfyniadau Cyfarwyddwyr Dirprwyedig - Prif Weithredwr Cynorthwyydd

 

Cyfeir-rif

 Dyddiad y penderfyniad

Y Penderfynwr

Manylion y penderfyniadau

01 07/06/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 43 Pennant Avenue, Llanusyllt (Saundersfoot), SA69 9JP – Caffael Eiddo
02 06/07/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 2 Milton House, Milton Crescent, Aberdaugleddau SA73 2QL – Caffael Eiddo
03 17/07/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 44 Larch Road, Aberdaugleddau , SA73 1BX – Caffael Eiddo
04 17/07/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 16 Hamilton Court, Doc Penfro SA72 6LT – Caffael Eiddo
05 21/07/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 11 Harbour Way, Hakin, Aberdaugleddau, SA73 3QF – Caffael Eiddo
06 26/07/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 67 Cherry Tree Close Aberdaugleddau SA73 1BB – Caffael Eiddo
07 27/07/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Cytundeb Trwyddedu ar gyfer Pwll Padlo Rath 
08 31/07/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 6 Greville Road, Aberdaugleddau SA73 2LT – Caffael Eiddo
09 31/07/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Cytundeb Trwyddedu ar gyfer Digwyddiad Masnachol ar Eiddo'r Cyngor – Skatejam
10 02/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd  Cytundeb Trwyddedu ar gyfer Digwyddiad Masnachol ar Eiddo'r Cyngor – Min-y-Llan, Treletert
11 03/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – Plot 10, Stad Ddiwydiannol Waterloo – Cytundeb gosod
12 03/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 36 Woodbine Way, Hakin, SA73 3HG – Caffael Eiddo
13 11/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig –  44 Larch Road, Aberdaugleddau, SA73 1BX - Caffael Eiddo
14 10/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 2 Milward Close, Hwlffordd, SA61 2SS - Caffael Eiddo
15 15/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 118 Observatory Avenue, Hakin, Aberdaugleddau SA73 3EU - Caffael Eiddo
16 18/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad Eithriad wedi'i lofnodi: Caffael gwaith adfer mewn perthynas ag Uned 21, Canolfan Siopa Glan-yr-Afon
17 11/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig  22 Heywood Court, Dinbych-y-pysgod SA70 8BP - Caffael Eiddo
18 11/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Dirprwyo Pwerau ar gyfer Grantiau Busnesau Bach <=£5000.00 – Prif Weithredwr Cynorthwyol yn cymeradwyo dirprwyo pwerau i Bennaeth Adfywio Economaidd
19 15/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Dirprwyo Pŵer i'r Rheolwr Newid Busnes 15.09.23
20 19/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 8 Baring Gould Way Hwlffordd SA61 2SD - Caffael Eiddo
21 19/08/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 20 Baring Gould Way Hwlffordd SA61 2SD - Caffael Eiddo
22 06/10/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig - 23 South Court, Hwlffordd, SA61 - Caffael Eiddo
23 17/10/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 90 Howarth Close, Aberdaugleddau, 2EL  - Caffael Eiddo
24 20/10/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd Gwerthu Tir y tu ôl i'r Drill Hall gynt, Westgate Hill, Penfro
25 06/11/2023 Prif Weithredwr Cynorthwyydd  Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig – 51 Precelly Place, Aberdaugleddau, SA73 2BN - Gwerthu Eiddo Cyfrif Refeniw Tai
26 07/11/2023  Prif Weithredwr Cynorthwyydd  Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig - 6 Erw Lon, Pen Y Cwm, Hwlffordd SA62 6AU - Prynu Eiddo Cyfrif Refeniw Tai
27 13/11/2023  Prif Weithredwr Cynorthwyydd  Adroddiad Eithriad ar gyfer Gwaith Hyfywedd Cynllun Datblygu Lleol 2, 2023 cwmni Burrows-Hutchinson
28 14/11/2023  Prif Weithredwr Cynorthwyydd  Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig - 30 Gothic Road, Aberdaugleddau SA73 1RT - Prynu Eiddo Cyfrif Refeniw Tai
29 20/11/2023  Prif Weithredwr Cynorthwyydd  Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig  - 438 Gerald Road, Hwlffordd, SA61 - Prynu Eiddo Cyfrif Refeniw Tai
30 20/11/2023  Prif Weithredwr Cynorthwyydd  Adroddiad wedi'i lofnodi yn ymwneud â’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn arfer pŵer dirprwyedig - 2 Precelly Place, Aberdaugleddau SA73 2BL - Prynu Eiddo Cyfrif Refeniw Tai
 31 05/12/2023  Prif Weithredwr Cynorthwyydd  Adroddiad Eithriad wedi'i Lofnodi ar gyfer Glaniad Rhyng-gipio yng Nghwrs Golff South Pembs
       
ID: 11235, adolygwyd 15/01/2024