Perfformiad ac Ystadegau

Cynllunio Gwelliant

Cafodd ein Cynlluniau eu llunio mewn ymateb i Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009. Mae Llywodraeth Cymru wedi arwyddo eu bod yn bwriadu diddymu'r ddeddfwriaeth hon. Tra ei bod yn dal mewn grym, rydyn ni'n cyfarfod â'n dyletswyddau trwy'n Cynllun Corfforaethol.

Pob blwyddyn rydyn ni'n llunio Adolygiad Gwella sy'n cymryd golwg yn ôl ar berfformiad y flwyddyn flaenorol. Mae pwrpas yr adolygiad hwn yn ddeublyg: 

  • Yn gyntaf i roi adroddiad o'n perfformiad fel bod trigolion a rhanddeiliaid yn cael ein dal i gyfrif. 
  • Yn ail, ein helpu i ddysgu'r gwersi ynglŷn â sut wnaethon ni gyflawni'r camau gweithredol fel bod ein gweithredoedd yn y dyfodol yn fwy effeithiol.
ID: 593, adolygwyd 29/10/2021