Perfformiad ac Ystadegau

Data ac Ystadegau

Mae rhyw 125,000 o bobl yn byw yn Sir Benfro.

O’r rhain, mae rhyw 21,300 (17%) dan 16 oed a 31,500 (25%) yn 65 oed a hŷn.

Mae 73% o’r boblogaeth 16-64 oed mewn cyflogaeth. Mae amrywiaeth o ystadegau economaidd a’r farchnad lafur ynghylch Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd) ar gael o wefan NOMIS. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cyhoeddi crynodebau ystadegol am Awdurdodau Unedol Cymru.

Mae data am Awdurdodau Lleol ac ardaloedd llai yng Nghymru a Lloegr ar gael o amryw adnoddau’r we:

Mae Nomis (yn agor mewn tab newydd) yn cynnwys amrywiaeth eang o ddata economaidd a’r farchnad lafur yn ogystal â data o Gyfrifiadau o 1981 i 2011;

Mae gwefan Ystadegau Cymdogaeth (yn agor mewn tab newydd) yn caniatáu i ddefnyddwyr chwilio am ddata ynghylch eu hardal leol;

Mae StatsCymru (yn agor mewn tab newydd) yn cynnwys data ynghylch Cymru, gan gynnwys data Addysg ac Iechyd;

Mae data Iechyd i’w cael hefyd ar wefan Mapiau Iechyd Cymru (yn agor mewn tab newydd)

ID: 536, adolygwyd 09/11/2023