Perfformiad ac Ystadegau

Fframwaith Rheoli Perfformiad

Mae’r ddogfen hon yn egluro’r modd y byddwn yn ymdrin â rheoli perfformiad.  Mae’n disgrifio’r systemau, y strwythurau a’r trefniadau ategol yr ydym wedi eu sefydlu er mwyn canfod ac ymateb i faterion perfformiad a chynnal gwelliant parhaus. 

Mae ein Fframwaith Rheoli Perfformiad yn berthnasol i bob gwasanaeth y mae’r Cyngor yn ei reoli’n uniongyrchol.  Fodd bynnag, mae modd hefyd ei gymhwyso i’r gwasanaethau hynny yr ydym yn eu cyflenwi ar y cyd â sefydliadau eraill: sefydliadau sy’n bartneriaid statudol, cyrff cyflenwi rhanbarthol a’n hysgolion.

ID: 2858, adolygwyd 12/01/2023