Perfformiad ac Ystadegau

Mapiau o Sir Benfro

Map o Wardiau Cyngor Sir Penfro

Rhifau ffyrdd yn Sir Benfro

Toiledau Cyhoeddus yn Sir Benfro

Gorsafoedd a Dosbarthau Pleidleisio Sir Benfro

Anghenion Tai

Prosesu Trwyddedau

Mae data daearyddol a gynhyrchwyd gan Gyngor Sir Penfro ar gael trwy wasanaethau WMS a WFS gan ddefnyddio’r URL hwn - Gwasanaethau Mapiau (yn agor mewn tab newydd). Bydd arnoch angen meddalwedd GIS i ddefnyddio’r gwasanaethau hyn. Mae QGIS (yn agor mewn tab newydd) yn rhaglen GIS lawn ar gyfer bwrdd gwaith, yn rhad ac am ddim.

Mae gwylwyr data GIS eraill i’w GIS Lounge (yn agor mewn tab newydd) 

Mae mapiau cefndir i’w defnyddio gyda’r data’n rhan o gynnig Data Agored (yn agor mewn tab newydd) yr Arolwg Ordnans. Mae gwasanaethau mapiau cefndir WMS eraill ar gael (mae ategyn QGIS ‘QuickMapServices’ yn caniatáu llwytho rhai o’r rhain yn rhwydd, neu gwelwch ddogfennau eich meddalwedd GIS).

Mae metadata (gwybodaeth am y data) i’w chael ar gyfer rhai o’r data o Data.Gov (yn agor mewn tab newydd) , ac mae’r data sydd ar gael i’w gweld ar Gwasanaeth Data (yn agor mewn tab newydd) 

ID: 537, adolygwyd 09/11/2023