COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Perfformiad ac Ystadegau

Prosesau penderfynu

Calendr cyfarfodydd pwyllgor

Gweld dyddiadau a manylion y cyfarfodydd nesaf

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd pwyllgor

Gweld agendâu, adroddiadau a chofnodion cyfarfodydd penodol

Ymgynghori â'r cyhoedd

Mae pob ymgynghoriad â'r cyhoedd ar-lein ar gael ar dudalennau dweud eich dweud.

Penderfyniadau Aelodau Unigol o'r Cabinet

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet - Yr Amgylchedd a’r Gymraeg

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Cynllunio a Seilwaith

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Materion Corfforaethol a’r Arweinydd

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Trawsnewid a TG

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Addysg a Dysgu Gydol Oes

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Cyllid

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Cynllunio

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Gwasanaethau Rheoliadol a Thai

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Seilwaith, Cymunedau, Trwyddedu a Digwyddiadau Mawr

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Tai

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Yr Amgylchedd, Diogelu’r Cyhoedd A’r Gymraeg

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant

Penderfyniadau Dirprwyedig Cyfarwyddwyr

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Ysgolion a Plant

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Gwasanaethau Cymunedol

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Addysg

Penderfynaidau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Brif Weithredwr

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Adnoddau

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfynaidau Diprwyedig Cyfairwyddwyr - Gwasanaethau Corfforaethol

 

 

ID: 539, adolygwyd 04/10/2021