Perfformiad ac Ystadegau

Prosesau penderfynu

Calendr cyfarfodydd pwyllgor

Gweld dyddiadau a manylion y cyfarfodydd nesaf

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd pwyllgor

Gweld agendâu, adroddiadau a chofnodion cyfarfodydd penodol

Penderfyniadau Aelodau Unigol o'r Cabinet

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet - Yr Amgylchedd a’r Gymraeg

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Cynllunio a Seilwaith

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Materion Corfforaethol a’r Arweinydd

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Trawsnewid a TG

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Addysg a Dysgu Gydol Oes

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Cyllid

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Cynllunio

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Gwasanaethau Rheoliadol a Thai

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Seilwaith, Cymunedau, Trwyddedu a Digwyddiadau Mawr

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Tai

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Yr Amgylchedd, Diogelu’r Cyhoedd A’r Gymraeg

Penderfyniadau Aelodau Unigol o’r Cabinet – Yr Economi, Twristiaeth, Hamdden a Diwylliant

Penderfyniadau Dirprwyedig Cyfarwyddwyr

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Ysgolion a Plant

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Gwasanaethau Cymunedol

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Addysg

Penderfynaidau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Brif Weithredwr

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Adnoddau

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfarwyddwyr - Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol

Penderfynaidau Diprwyedig Cyfairwyddwyr - Gwasanaethau Corfforaethol

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfairwyddwyr - Prif Weithredwr Cynorthwyydd

Penderfyniadau Diprwyedig Cyfairwyddwyr - Pennaeth Seilwaith, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

ID: 539, adolygwyd 15/01/2024