Tim Gwaith Ieuenctid Cymunedol

Nod: Rhoi mynediad cyffredinol i bobl ifanc 11 i 25 oed at gyfleoedd, gweithgareddau a chlybiau ieuenctid yn y gymuned, yn seiliedig ar berthynas wirfoddol.

 • Cyflwyno ystod o raglenni a gweithgareddau yn ymwneud ag arbenigedd cwricwlaidd e.e. dinasyddiaeth, celfyddydau, chwaraeon, TG, iechyd, y Gymraeg a’i diwylliant, mewn lleoliadau clwb ieuenctid
 • Darparu cyfleoedd a phrofiadau addysgol anffurfiol i wella datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol pobl ifanc
 • Cyflwyno rhaglenni achrededig ee. Gwobr Dug Caeredin (DofE), Agored Cymru, Arweinyddiaeth Chwaraeon, Heartstart
 • Darparu mynediad at gyngor, gwybodaeth, cymorth ac arweiniad perthnasol
 • Hwyluso fforymau ieuenctid i alluogi pobl ifanc i ddatblygu eu llais, eu dylanwad a'u lle mewn cymdeithas
 • Rhoi cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn prosesau gwneud penderfyniadau
 • Gweithdai yn seiliedig ar faterion
 • Cyfleoedd preswyl
 • Rhaglenni a gweithgareddau gwyliau
 • Cyfleoedd gwirfoddoli
 • Cefnogi pobl ifanc sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
 • Gweithio mewn partneriaeth gydag aelodau o'r gymuned i annog pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion gweithgar a chyfrannu at eu hamgylchedd lleol

Clybiau Ieuenctid Cymunedol

Gwybodaeth Cyswllt

Clwb Ieuenctid Abergwaun

Popworks, Parc y Shwt, Abergwaun, SA65 9AP

07341513036

Canolfan Ieuenctid The Edge – Hwlffordd

104 Freemans Way, Hwlffordd,

SA61 1UG

07825365150

Clwb Ieuenctid Treletert

Neuadd Goffa Treletert, Heol yr Orsaf, Treletert,

SA62 5RY

07341513036

Clwb Ieuenctid Neyland

Canolfan Sgiliau Neyland, Neyland

SA73 1TX

01646 697967

Clwb Ieuenctid Tyddewi

Neuadd y Ddinas, Heol y Bryn, Tyddewi,

SA62 6SD

07341513036

Canolfan Ieuenctid Aberdaugleddau

Heol Priordy, Aberdaugleddau,

SA73 2EE

01646 697967

Clwb Ieuenctid Trefdraeth

Neuadd Goffa Trefdraeth, Stryd y Gorllewin, Trefdraeth,

SA42 0TF

07341513036

Clwb Ieuenctid Doc Penfro

Ysgol Harri Tudur, Bush, Penfro,

SA71 4RL

07990781360 / 07825365150

Clwb Ieuenctid Dinbych-y-pysgod

Greenhill Avenue, Dinbych-y-pysgod,

SA70 7LB

07881625267

Clwb Ieuenctid Saundersfoot

Neaudd Regency, Saundersfoot

SA69 9NG

Tel: 07792277379

e-mail: sycyouth95@gmail.com

 

Dilynwch Ein Tudalennau Facebook Ac Instagram I Weld Beth Sy'n Digwydd Mewn Clybiau Ieuenctid!

Canolfan Ieuenctid The Edge – Hwlffordd

Canolfan Ieuenctid Aberdaugleddau

Clwb Ieuenctid Abergwaun

Clwb Ieuenctid Trefdraeth

Clwb Ieuenctid Treletert

Clwb Ieuenctid Dinbych-Y-Pysgod

Canolfan Ieuenctid Neyland

Clwb Ieuenctid Doc Penfro

Clwb Ieuenctid Tyddewi

Clwb Ieuenctid Saundersfoot

ID: 9626, revised 02/10/2023