Polisi Codi Tal am Wasanaethau Cymdeithasol

Polisi codi tal am wasanaethau cymdeithasol Atodiadau

Atodiad 1

I gael manylion y ddeddfwriaeth berthnasol

Atodiad 2

Talu am Ofal a Chymorth - Ffioedd A Thaliadau

Atodiad 3

Mae dyletswydd ar yr awdurdod lleol i wneud asesiadau ariannol dan rai amgylchiadau. Bydd asesiadau ariannol yn cael eu cynnig i bawb sy’n derbyn gwasanaeth taladwy nad yw’n cael ei godi ar gyfradd safonol, i benderfynu faint allant fforddio’i dalu.

Atodiad 4

Fe all defnyddwyr gwasanaethau sy’n meddwl y gwnaed camgymeriad wrth gyfrifo’u taliad asesedig, neu sy’n meddwl fod ganddynt wariant cysylltiedig ag anghenion ychwanegol nad ystyriwyd yn yr asesiad ariannol, ofyn am adolygiad o’u taliad asesedig.

ID: 9898, adolygwyd 26/04/2023