Pont Cleddau

Pont Cleddau

Agor i bob cerbyd
Mae Pont Cleddau ar agor i bob cerbyd ar hyn o bryd

 

Beth sy’n cael ei ddosbarthu fel Cerbyd Uchel?

Cerbydau Uchel yw unrhyw gerbydau sydd â phrif gorff neu gaban uwch nag 1.9m. Mae modd diystyried unrhyw allwthiadau bach uwchlaw’r lefel hon h.y. goleuadau, erialau neu reseli bach gwag ar y to neu fariau ac ati.

  • Caiff lorïau
  • faniau Transit
  • bysiau mini
  • Land Rovers
  • carafanau
  • ôl-gerbydau a llwythi ar reseli pen to a allai deimlo effaith y gwynt, neu debyg

eu dosbarthu fel cerbydau uchel ac ni chânt groesi’r bont. Caiff beiciau a beiciau modur hefyd eu dosbarthu fel 'mewn perygl' a’r cyngor yw peidio â chroesi’r bont pan fydd ar gau i gerbydau uchel.

Cael gwybod am statws y bont

Oeddech chi'n gwybod y gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf am statws y bont drwy'r e-bost neu drwy decstio ‘PONT' i 80039 (byddwch yn talu pris arferol y rhwydwaith). 

I dderbyn e-bost, dilynwch y cyfarwyddiadau isod:-

  1. Creu cyfrif ar-lein  
  2. Mewngofnodwch i'ch cyfrif a dewis 'Fy manylion' (mae'r gwymplen wrth eich enw defnyddiwr)
  3. Yna dewiswch, ‘Fy hysbysiadau' 

ID: 1979, adolygwyd 22/09/2022