COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelu

Edrych ar ôl plant a phobl sy’n agored i niwed

 

Mae’n hanfodol bod pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed sy’n cymryd rhan mewn prosiectau yn cael eu hamddiffyn ac  mewn amgylchedd diogel.

 

Mae dyletswydd gyfreithiol a chyfrifoldeb ar drefnwyr a phwyllgorau rheoli i ddiogelu plant, oedolion ifanc a phobl hyn sy’n agored i niwed; er mwyn sicrhau bod arferion hyrwyddo diogelwch mewn lle ac i gefnogi gweithwyr a gwirfoddolwyr i ddilyn gweithdrefnau perthnasol.

 

Bydd Cyngor Sir Penfro ac arianwyr angen i chi sicrhau bod gan brosiectau bolisïau diogelu ac amddiffyn. Mae’r polisïau rhain yn dangos eich bod wedi ystyried sut y gall plant ac oedolion o bosib gael unrhyw niwed wrth fod yn rhan o’ch prosiect a pha fesurau sydd yn eu lle er mwyn eu hamddiffyn.

 

Am ganllawiau ar ddatblygu polisïau diogelu ac amddiffyn, cymerwch olwg ar y dolenni canlynol:

Llywodraeth Cymru - Diogelu

NSPCC

Diogelu Oedolion a Phlant 

WCVA

PAVS

 

 

 

 

 

ID: 3862, adolygwyd 07/06/2021