Trefnu digwyddiad

Wedi adnabod y manteision diwylliannol, cymunedol ac economaidd sy’n cael eu cynnig gan ddigwyddiadau.

Mae Cyngor Sir Penfro yn awyddus i annog digwyddiadau lleol ac atynnu digwyddiadau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol i’r Sir. Bydd angen caniatâd ar gyfer trefnu unrhyw ddigwyddiad ar dir sydd berchen i Gyngor Sir Penfro. Cysylltwch â’r adran eiddo ar 

 

Mae’r Cyngor wedi creu Canllaw Diogelwch Digwyddiad, sy’n cynnig cymorth i drefnwyr digwyddiadau. Mae’n gyngor gweithredol ynglŷn â sut i drefnu/paratoi ar gyfer digwyddiad a phopeth sydd ynghlwm â gwneud hynny. Mae wedi’i ddylunio er mwyn helpu trefnwyr  i gynnal digwyddiadau diogel sy’n cydymffurfio gyda’r gyfraith ac yn diogelu'r rheiny sy’n mynychu ac yn gweithio mewn digwyddiad.

 

Mae cynllunio da, paratoi a rheoli yn allweddol ar gyfer cael digwyddiad llwyddiannus a gellir defnyddio’r is-benawdau o fewn y canllaw fel rhestr wirio ar gyfer trefnu unrhyw beth a fyddai ei angen; bydd y canllaw hefyd yn nodi’r prif bwyntiau sydd angen eu hystyried mewn asesiad risg.

 

Mae’r canllaw yn cynnwys gwybodaeth ar y canlynol:

  •  Gwella a sicrhau cynaliadwyedd digwyddiadau
  • Rheoliadau sy’n rhaid eu dilyn a cheisiadau sydd angen eu gwneud i’r adrannau gwahanol o fewn y Cyngor.
  • Cyngor ynglŷn â chydymffurfio gyda rheoliadau iechyd a diogelwch, gofynion trwyddedu a chau ffyrdd.
  • Cyngor ynglŷn ag effaith amgylcheddol

 Bydd Strategaeth Digwyddiadau Mawr Cyngor Sir Penfro yn adnodd defnyddiol ar gyfer trefnu digwyddiadau bach, canolig neu fawr, a gellir dod o hyd iddo yma:

www.sir-benfro.gov.uk/hysbysiadau-digwyddiad-dros-dro

 

 

 

 

ID: 3872, adolygwyd 11/03/2022