Porthladdoedd Sir Benfro

Fferis a Dyfrffyrdd

Mae gyda Sir Benfro dri chyfleuster porthladd masnachol, sef Abergwaun, Doc Penfro ac Aberdaugleddau (yn agor mewn tab newydd). Mae swyddogaeth porthladdoedd Abergwaun a Doc Penfro wedi cynyddu wrth i'r cysylltiadau masnachol rhwng Iwerddon, Prydain a thir mawr Ewrop gryfhau. Ar hyn o bryd mae oddeutu 1.3 miliwn o deithwyr yn teithio trwy'r ddau borthladd.

 

 

ID: 203, adolygwyd 10/11/2023