Porthladdoedd Sir Benfro

Gwasanaethau Fferi Abergwaun

Stena Line yw'r unig gwmni sy'n gweithredu gwasanaeth fferi yn Harbwr Abergwaun. Cynigir gwasanaeth fferi confensiynol ganddynt i ac o Rosslare.

Ceir mynediad uniongyrchol i'r rhwydwaith drenau o derfynfa'r fferi. Mae Bws 410 Gwasanaeth Tref Abergwaun hefyd yn galw yn nherfynfa'r fferi.

Os hoffech fwy o fanylion am wasanaethau fferi sy'n rhedeg i/o Abergwaun, cysylltwch â:

Ffôn: +44 3447 707 070

E-bost : info.uk@stenaline.com

ID: 1572, adolygwyd 22/09/2022