Porthladdoedd Sir Benfro

Gwasanaethau Fferi Doc Penfro

Mae Irish Ferries yn gweithredu gwasanaethau fferi i ac o Harbwr Doc Penfro. Darperir gwasanaeth fferi amlbwrpas, gyrru mewn ac allan, ar gyfer teithwyr a llwythi i ac o Rosslare.

Mae terfynfa Irish Ferries wedi'i lleoli yn yr Iard Longau Frenhinol, ynghyd â nifer o wahanol gyfleusterau trin cargo a storio sy'n cael eu gweithredu ym Mhorthladd Penfro.

Mae gan dref Doc Penfro wasanaethau bws lleol da ac mae hyn yn cynnwys mynediad i'r rhwydwaith reilffordd.

 

 

ID: 1573, adolygwyd 22/09/2022