Prentisiaethau a Hyfforddiant

Gwaith yn yr Arfaeth yng Nghyngor Sir Penfro

Mae Gwaith yn yr Arfaeth yn arbenigo mewn gwasanaethau cyflogaeth a sgiliau, gan fynd i'r afael â bod heb waith a hyrwyddo symudedd cymdeithasol.

Mae Gwaith yn yr Arfaeth wedi bod yn trosglwyddo rhaglenni cyflogaeth a sgiliau yn llwyddiannus ers dros 30 mlynedd er mwyn cefnogi pobl ddi-waith ac anactif yn economaidd i ennill sgiliau ac i gael eu cyflogi. 

Rydym yn deall yr amgylchedd gwaith lleol a thrwy adeiladu perthnasau cryf â chyflogwyr, partneriaid a chymunedau lleol, rydym wedi gallu cyflenwi canlyniadau arbennig hyd yn hyn a byddwn yn parhau i wneud hynny.

Mae ein cwsmeriaid yn cael cymorth sydd wedi'i bersonoli'n unigryw ar eu cyfer, sy'n cynnig rhagolwg swyddi gwell iddynt.

I gael rhagor o wybodaeth am ein hanes, ein datganiad cenhadaeth a'n gwerthoedd craidd, dilynwch y ddolen isod:

Rydym yn gweithio gyda'r bobl ganlynol -

  • Ceiswyr Gwaith
  • Cyflogwyr
  • Partneriaid
ID: 2461, adolygwyd 23/02/2023