Prentisiaethau a Hyfforddiant

Ein Rhaglenni

Cymorth hyfforddi arbenigol Gwaith yn yr Arfaeth ar gyfer cyflogaeth a sgiliau

Dros 30 mlynedd o brofiad yn helpu pobl i ddod o hyd i swyddi a symud ymlaen yn eu bywydau

Mae Gwaith yn yr Arfaeth wedi helpu mwy na 3000 o bobl yn Sir Benfro i newid eu bywydau er gwell drwy ddechrau ar gyflogaeth barhaol.

Rydyn ni’n gwybod bod llawer o bethau sy'n achosi i’r farchnad swyddi fod yn anodd i rai pobl.

 • Efallai nad ydych chi wedi bod yn gyflogedig ers peth amser a bod angen help arnoch chi gyda hyder neu sgiliau i allu chwilio am waith eto.
 • Efallai bod gennych gyflwr iechyd neu anabledd.
 • Efallai eich bod wedi bod allan o waith yn gofalu am blentyn neu berthynas.
 • Efallai eich bod chi am ennill sgiliau neu gymwysterau i helpu i symud tuag at waith.

Beth bynnag yw eich amgylchiadau, gallwn eich helpu i ddod o hyd i ffordd o wneud i gyflogaeth weithio i chi.

Cynllun Gweithredu Personol

Ydych chi wedi bod yn chwilio am swydd? Mae ein gwasanaethau ni’n rhoi'r cymorth sydd ei angen ar bobl i ddechrau gweithio.

Gyda'n gilydd, byddwn yn creu cynllun gweithredu personol sy'n gweddu i'ch anghenion fel unigolyn a'ch uchelgeisiau o ran gwaith. Mae hyn yn cynnwys:

 • Arweiniad un i un gan fentor arbenigol
 • Help gyda CV a pharatoi ar gyfer cyfweliadau
 • Cymorth ariannol gyda dillad gwaith a theithio
 • Hyfforddiant sgiliau safon uchel
 • Paratoi ar gyfer gwaith drwy leoliadau gwaith a threialon gwaith
 • Mynediad i swyddi gwag na fyddech chi’n eu gweld fel arall
 • Cymorth iechyd a lles
 • Cyfeirio at sefydliadau arbenigol i gael cymorth parhaus

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Gwaith yn yr Arfaeth ar 01437 776437

neu e-bostiwch: futureworks@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2463, adolygwyd 23/02/2023