Prentisiaethau a Hyfforddiant

Lleoliadau a Chysylltiadau

Mae gan Gwaith yn yr Arfaeth ganolfannau gwasanaeth cwsmeriaid mewn lleoliadau hygyrch yng nghanol trefi Doc Penfro, Aberdaugleddau a Hwlffordd, Aberteifi ac Aberystwyth Mae gennym gyfleusterau dysgu ym mhob un o'r lleoliadau hyn er mwyn cyflwyno ein rhaglenni sgiliau yn Noc Penfro.

Y Ganolfan Ddatblygu

Ffordd Llundain

Doc Penfro

Sir Benfro

SA72 6TT

Ffôn: 01437 776437

 

Yr Hen Lyfrgell

Teras Hamilton

Aberdaugleddau

Sir Benfro

SA73 3JP

Ffôn: 01437 776437

 

 

19 Old Bridge

Hwlffordd

Sir Benfro

SA61 2EZ

Ffôn: 01437 776437

 

Y Ganolfan Sgiliau

Stockwell Road

Doc Penfro

Sir Benfro

SA72 6TQ

01437 775663

Ffôn:  01437 775663

3&4 St Mary Street
Cardigan
SA43 1HA

 

The Cambria
Marine Terrace
Aberystwyth
SY23 2AZ

 

 

ID: 2468, adolygwyd 28/09/2017