Prentisiaethau a Hyfforddiant

Profiad Gwaith

Rydym yn falch o gynnig y Lleoliadau Profiad Gwaith canlynol ledled yr Awdurdod:

 • Pensaernïaeth
 • Ailgylchu
 • Canolfan Ddydd/SAC
 • Canolfan Hamdden
 • Garej
 • Cyfleusterau
 • Archifwyr
 • Cynllunio
 • Cynnal a Chadw Adeiladau

Fel un o brif gyflogwyr Sir Benfro, rydym am ddarparu lleoliadau profiad gwaith ystyrlon trwy roi cyfleoedd i unigolion feithrin dealltwriaeth o ofynion y maes y cânt eu lleoli ynddo.

Gan fod angen goruchwyliaeth agos yn rhan o brofiad gwaith, rhaid cydbwyso'r cyfrifoldeb hwn â'n gofynion gweithredol.

Rydym yn gwybod bod yna nifer o gyfleoedd am brofiad gwaith gwahanol ar gael gan gynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt:

 • Ceisiadau am brofiad gwaith gorfodol ac anorfodol Ysgolion
 • Ceisiadau am brofiad gwaith gorfodol ac anorfodol Colegau/Prifysgolion
 • Ceisiadau am brofiad gwaith Ceiswyr gwaith
 • Ceisiadau am brofiad gwaith yn rhan o raglen y Llywodraeth/adsefydlu

Mae ceisiadau am brofiad gwaith yn cael eu cyflwyno mewn sawl ffurf, a bydd adrannau'n gwneud eu gorau i ddarparu lleoliadau priodol ar gyfer pob unigolyn, lle bo hynny'n bosibl.

Y Broses Ymgeisio

Os hoffech wneud cais am leoliad profiad gwaith, gellwch gysylltu â ni yn uniongyrchol i gofrestru eich diddordeb, a hynny trwy anfon neges e-bost i: Recruit@pembrokeshire.gov.uk 

Rhaid i chi amlinellu'r math o leoliad y mae gennych ddiddordeb ynddo a hyd y lleoliad yr hoffech ei gael. Bydd pob cais yn cael ei anfon wedi hynny at y rheolwr perthnasol er mwyn ystyried a fyddai'n briodol darparu profiad gwaith.

 

ID: 5629, adolygwyd 16/11/2023