Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion

Mae'n dechrau yn yr ysgol

Llwyddiant, creadigrwydd, cyfeillgarwch, gwydnwch, cefnogaeth... mae’n dechrau yn yr ysgol.

Pan mae plan yn colli ysgol, maen nhw’n colli mwy na dosbarthiadau – maen nhw’n colli cyfleoedd cymdeithasol a datblygiadol pwysig a fydd yn llywio eu dyfodol. Oherwydd mae’r ysgol yn fwy na graddau, amserlenni, a gwaith cartref – mae’n golygu cyfeillgarwch, atgofion cyffredin, ac adeiladu cymeriad.

Mae presenoldeb rheolaidd yn bwysicach nag erioed.

Mynediad i gymorth

Gyda mynediad i brydau ysgol am ddim, cefnogaeth sy’n newid bywydau a llawer mwy, mae llawer mwy i’r ysgol nag addysg. Ond ry’n ni’n gwybod nad yw ysgol bob amser yn hawdd. Os yw eich plentyn yn bryderus neu’n poeni am ddod i’r ysgol, mae help ar gael.

Os yw eich plentyn yn colli ysgol am ba bynnag reswm, ry’n ni yma i chi. Siaradwch â’ch ysgol neu ffoniwch ni ar 01437 764551 am y gefnogaeth sydd ei hangen ar eich plentyn.

Cymerwch ran

Eisiau cymryd rhan yn ein hymgyrch i gael plant yn ôl i’r ysgol? Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol am y newyddion diweddaraf a darllenwch straeon ysbrydoledig am sut mae’r ysgol wedi siapio bywydau pobl o Sir Benfro, a sut mae llwyddiant yn edrych iddyn nhw. Cofiwch rannu eich profiadau eich hunain gan ddefnyddio’r hashnod #MaenDechrauYnYrYsgol.

ID: 1265, adolygwyd 14/04/2023