COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Cais am Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru Mynediad

Cais am Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru – Mynediad (ar gyfer Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 3, Blwyddyn 7 a Blwyddyn 10 yn unig) 2020/2021 a phob Plentyn sy’n Derbyn Gofal sydd o oedran ysgol gorfodol.

Ym mis Gorffennaf 2018, cyflwynodd Llywodraeth Cymru gynllun newydd o'r enw Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad. Mae'r Cyllid ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar ôl dechrau yn y canlynol:

  • Dosbarth derbyn mewn ysgolion cynradd a gynhelir ym mis Medi 2020;
  • Blwyddyn 3 mewn ysgolion cynradd a gynhelir ym mis Medi 2020;
  • Blwyddyn 7 mewn ysgolion cynradd a gynhelir ym mis Medi 2020;
  • Blwyddyn 10 mewn ysgolion cynradd a gynhelir ym mis Medi 2020; 
  • Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion yn y grwpiau blwyddyn uchod.

Mae'r Cyllid hefyd ar gael i'r holl blant sy'n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol.

Mae cyllid ar gael o hyd at £125 ar gyfer pob dysgwr cymwys ac eithrio'r rhai hynny sydd ym Mlwyddyn 7.  Bydd gan ddysgwyr cymwys ym Mlwyddyn 7 yr hawl i uchafswm o £200.

Mae ffurflenni cais ar gael i'w lawrlwytho yma

Ebost: youthadmin@pembrokeshire.gov.uk

ID: 6663, adolygwyd 03/07/2020