Presenoldeb Ysgolion a Lles Disgyblion

Cais am Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru Mynediad

Os ydych yn ymholi am wisg ysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd sy’n dechrau ym mis Medi 2022, mae’r broses ymgeisio wedi newid. 

Rydym yn aros am fanylion terfynol gan Lywodraeth Cymru ond yn disgwyl i grantiau fod ar gael o ddiwedd mis Gorffennaf.

Nid oes angen i chi gyflwyno ffurflen gais mwyach; byddwn yn gwneud taliad awtomatig i bob teulu cymwys.

Am fwy o wybodaeth: SUGS@Pembrokeshire.gov.uk

ID: 6663, adolygwyd 28/06/2022