Gwasanaethau yn eich ardal

Cynllun Rhandy Yn Methu
16HYD

Cynllun Rhandy Yn Methu

Mae cynllun i droi rhan o hen ysgol yn Aberdaugleddau yn rhandy wedi methu.

Gwrthodwyd cais cynllunio gan Andrew Davies i droi’r hen gegin a’r hen uned toiledau yn Hen Ysgol y Bechgyn yn 18 Upper Hill Street, Hakin, gan Cyngor Sir Penfro yn gynharach eleni.


Darllen mwy

Gweld Ystafell Newyddion