Gwasanaethau yn eich ardal

Cymorth digidol @ y llyfrgell
12CHW

Cymorth digidol @ y llyfrgell

Fe all bod ar-lein wneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl – gan helpu iddynt gael gwaith, rheoli eu harian, aros mewn cysylltiad â chyfeillion a theulu, prynu nwyddau a gwasanaethau rhatach neu ddysgu pethau newydd.

Fe all defnyddio technoleg ddieithr a llywio o gwmpas y Rhyngrwyd godi braw.


Darllen mwy

Gweld Ystafell Newyddion