Gwasanaethau yn eich ardal

Ymgynghoriad Ffermydd Sirol
21AWS

Ymgynghoriad Ffermydd Sirol

Cafodd ymgynghoriad ar Ystâd Ffermydd Sirol Cyngor Sir Benfro ei lansio yn Sioe Sir Benfro yn ddiweddar.

Mae’r Cyngor yn rheoli oddeutu 5,500 erw o dir amaeth ar draws y Sir, gyda 44 o ffermydd â chyfarpar, llety, ac adeiladau fferm, yn ogystal â thir moel a thir pori.


Darllen mwy

Gweld Ystafell Newyddion