Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Lleoliadau cymeradwy ar gyfer seremonïau sifil

Mae'n rhaid cynnal seremonïau sifil mewn lleoliad sydd wedi'i gymeradwyo gan eich awdurdod lleol.  

Mae lleoliadau'n amrywio o ran maint a lleoliad ac yn cynnwys gwestai bach, cartrefol, ysguboriau sydd wedi'u hadnewyddu'n chwaethus, gwestai a phlastai mwy o faint, a hyd yn oed cestyll! Maen nhw i gyd wedi'u lleoli yn rhai o fannau mwyaf rhamantus, hanesyddol a phrydferth Sir Benfro - yng nghefn gwlad gogledd y Sir, ar hyd yr arfordir nodedig, ac yn nhrefi glan môr y de. Yr her fwyaf i chi fydd dewis un ohonyn nhw!

Pan fyddwch wedi dewis eich lleoliad, fe ddylech holi a yw ar gael ac archebu am y tro. Mae'n bwysig iawn wedyn ichi gysylltu â ni i wneud yn siŵr bod cofrestryddion ar gael i gynnal a chofrestru eich achlysur.

Os hoffech wneud cais am eich lleoliad i fod yn ganiatâd cymeradwy, darllenwch, llenwch a dychwelwch y ffurflen gais.

Alltyrafon
Cas-blaidd SA62 5LZ 

01437 741225

Beggars Reach Hotel
Burton, Aberdaugleddau SA73 1PD

01646 600700

Boulston Manor
Hwlffordd SA62 4AQ

01437 764600

Canolfan Pentre Ifan
Felindre Farchog, Crymych SA41 3XE

01239 820317

Celtic Haven Village
Lydstep, Dinbych-y-pysgod SA70 7SG

01834 870000

Cleddau Bridge Hotel
Essex Road, Doc Penfro SA72 6UT

01646 685961

Court Hotel
Llandyfái, Penfro SA71 5NT

01646 672273

Cresselly House
Cresselly, Cilgeti SA68 0SP

01646 651992

Crug-Glas Country House
Solfach, Sir Benfro SA62 6XX

01348 831302

Cwm-Deri Vineyard
Martletwy, Arberth SA67 8AP

01834 891274

Druidstone Hotel
Druidstone Haven, Hwlffordd SA62 3NE

01437 781221

Fishguard Bay Hotel
Wdig SA64 0BT

01348 873571

Fforest Farm
Cilgerran, Aberteifi SA43 2TB 
01239 623633

Fourcroft Hotel
Traeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod SA70 8AP

01834842886

Gelli Fawr 
Pontfaen, Abergwaun SA65 9TX

01239 820343

Giltar Hotel
The Esplanâd, Dinbych-y-pysgod SA70 7DU

01834 842507

Hammet House
Llechryd, Aberteifi SA43 2QA

01239 682382

Heywood Mount Spa Hotel
Dinbych-y-pysgod SA70 8DA

01834 842087

Hilton Court
Y Garn, Hwlffordd SA62 6AE

01437 710262

The Imperial Hotel 
The Paragon, Dinbych-y-pysgod SA70 7HR

01834 843737

Llys Meddyg
East Street, Trefdraeth SA42 0SY

01239 820008

Lochturffin 
Mathri, Hwlffordd SA62 5JE

01348 837871
Longhouse
Parc Trewent, Freshwater East, Penfro, SA71 5LW
01646 820008

Lord Nelson Hotel
Hamilton Terrace, Aberdaugleddau SA73 3AW

01646 695341

Manorbier Castle
Maenorbŷr, ger Dinbych-y-pysgod

07967 291348

Manor House Wildlife Park
St Florence, Dinbych-y-pysgod SA70 9RJ

01646 651201

Neuadd Dref Aberdaugleddau
Hamilton Terrace, Aberdaugleddau SA73 3JW

01646 692505

Nantyffin Motel
Llandysilio, Clunderwen SA66 7SU

01437 563423

Nantwen
Felindre Fachog, Crymych, SA41 3XG
01239 821139

Newport Links Golf Club
Golf Course Road, Trefdraeth SA42 0NR

01239 820244

 The Old Rectory, 
Fishguard Road, Newport, SA42 0UE
01239 820277
Park Hotel
North Cliff, Dinbych-y-pysgod SA70 8AT
01834 842352
Castell Penfro
Penfro SA71 4LA
01646 681510
Neuadd Dref Penfro
Main Street, Penfro SA71 4JS
01646 683092
Abaty Penalun
Penalun SA70 7PY
01834 843033
Pendyffryn
Settlands Hill, Yr Aber Bach, Hwlffordd, SA62 3LA
01437 781863 
Priordy Penrhos
Tyddewi, Hwlffordd SA62 6
01437 725070
Castell Picton
Hwlffordd SA62 4AS
01437 751326
Plas Hyfryd Country Hotel
Moorfield Road, Arberth SA67 7AB
01834 869006
Rhos-y-Gilwen Mansion
Rhoshill, Cilgerran ,Aberteifi SA43 2TW
01239 841387
Castell y Garn
Y Garn, Hwlffordd SA62 6AQ
07896 330869

Maenordy Scolton,
Spittal, Hwlffordd, SA62 5QL

01437 731328

Parc Slebets
Hwlffordd SA62 4AX

01437 752000

Snooty Fox
Martletwy, Arberth SA67 8AD
01834 891300
Canolfan Ddysgu Awyr Agored Ystagbwll
Old Home Farmyard, Ystagbwll, SA71 5DQ 
01646 611359
St Brides Spa Hotel
St Brides Hill, Saundersfoot SA69 9NE
01834 812304
Trefloyne Manor
Trefloyne Lane, Penalun, Dinbych-y-pysgod SA70 7RG
01834 842165
Y Pafiliwn 
Maes Sioe'r Sir, Y Llwyn Helyg, Hwlffordd, SA62 4BW
01437 764331 
The Grove
Molleston, Arberth SA67 8BX
01834 860915
Tudor Lodge
Jameston, Dinbych-y-pysgod SA70 7SS
01834 871212
Tŵr y Felin Hotel
Ffordd Caerfai, Tyddewi SA62 6QT
01437 725555
Warpool Court Hotel
Tyddewi SA62 6BN
01437 720300
Woodhouse Barn,
Rhosfarced, Aberdaugleddau, SA73 1LH
01437 769154

Cysylltwch â Ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro 
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Ffôn 01437 775176 
Ffacs 01437 779357      
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

 

 

 

 

 

ID: 97, adolygwyd 04/06/2018