COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Lleoliadau cymeradwy ar gyfer seremonïau sifil

Mae'n rhaid cynnal seremonïau sifil mewn lleoliad sydd wedi'i gymeradwyo gan eich awdurdod lleol.  

Mae lleoliadau'n amrywio o ran maint a lleoliad ac yn cynnwys gwestai bach, cartrefol, ysguboriau sydd wedi'u hadnewyddu'n chwaethus, gwestai a phlastai mwy o faint, a hyd yn oed cestyll! Maen nhw i gyd wedi'u lleoli yn rhai o fannau mwyaf rhamantus, hanesyddol a phrydferth Sir Benfro - yng nghefn gwlad gogledd y Sir, ar hyd yr arfordir nodedig, ac yn nhrefi glan môr y de. Yr her fwyaf i chi fydd dewis un ohonyn nhw!

Pan fyddwch wedi dewis eich lleoliad, fe ddylech holi a yw ar gael ac archebu am y tro. Mae'n bwysig iawn wedyn ichi gysylltu â ni i wneud yn siŵr bod cofrestryddion ar gael i gynnal a chofrestru eich achlysur.

Os hoffech wneud cais am eich lleoliad i fod yn ganiatâd cymeradwy, darllenwch, llenwch a dychwelwch y ffurflen gais.

 

Alltyrafon, Wolfscastle Country Hotel
Cas-blaidd SA62 5LZ 

01437 741225

Beggars Reach Hotel 
Burton, Aberdaugleddau SA73 1PD

01646 600700

Boulston Manor
Hwlffordd  SA62 4AQ

01437 764600

Cilwendeg Mansion
Hwlffordd  SA62 4AQ

01239 842221

Cresselly House
Cresselly, Cilgeti SA68 0SP

01646 651992

Crug-Glas Country House
Solfach SA62 6XX

01348 831302

Druidstone Hotel
Druidstone Haven, Hwlffordd  SA62 3NE

01437 781221

Fforest Farm
Cilgerran, Aberteifi SA43 2TB 

01239 623633

Fishguard Bay Hotel
Wdig SA64 0BT

01348 873571

Gelli Fawr 
Pontfaen, Abergwaun SA65 9TX

01239 820343

Giltar Hotel
Yr Esplanâd, Dinbych-y-pysgod SA70 7DU

01834 842507

Hammet House
Llechryd. Aberteifi SA43 2QA

01239 682382

Hilton Court 
Roch, Hwlffordd, SA62 6AE

01437 710262

Hotel Plas Hyfryd Country Hotel
Moorfield Road, Arberth SA67 7AB

01834 869006

Llwyngwair Manor
East Street, Trefdraeth SA42 0SY

01239 820498

Llys Meddyg
East Street, Trefdraeth SA42 0SY

01239 8200081

Manorbier Castle
Manorbier, ger Dinbych-y-pysgod

01834 870081

Manor House Wildlife Park
St Florence, Dinbych-y-pysgod SA70 9RJ

01646 651201

Nantwen
Felindre Fachog, Crymych, SA41 3XG

01239 820768

Monk Haven Manor
SIshmaels, Haverfordwest, SA62 3TH

01646 636216

Nantyffin Hotel and Motel
Llandissilio, Clynderwen SA66 7SU

01437 563423

Newport Links Golf Club
Golf Course Road, Trefdraeth SA42 0NR

01239 820244

Castell Penfro
Penfro SA71 4LA

01646 681510

Abaty Penalun
Penally SA70 7PY

01834 843033

Pendyffryn
Settlands Hill, Little Haven, Hwlffordd SA62 3LA

01437 781863 

Picton Castle
Hwlffordd SA62 4AS

01437 751326

Rhos-y-Gilwen Mansion
Rhoshill, Cilgerran, Aberteifi SA43 2TW

01239 841387

Roch Castle
Roch, Hwlffordd SA62 6AQ

07896 330869

Maenordy Scolton
Spittle, Hwlffordd, SA62 5QL

01437 731328

Parc Slebets
Hwlffordd SA62 4AX

01437 752000

Canolfan Ddysgu Awyr Agored Ystagbwll
Old Home Farmyard, Ystagbwll SA71 5DQ 

01646 611359

St Brides Spa Hotel
St Brides Hill, Saundersfoot SA69 9NE

01834 812304

The Court Hotel
Lamphey, Penfro SA71 5NT

01646 672273

The Grove
Molleston, Arbert SA67 8BX

01834 860915

The Imperial Hotel
The Paragon, Dinbych y pysgod SA70 7HR

01834 843737

The Longhouse
Trewent Park, Freshwater East, Penfro SA71 5LW

01646 673900

The Lord Nelson
Hamilton Terrace, Aberdaugleddau SA73 3AW

01646 695341

The Old Rectory, 
Fishguard Road, Trefdraeth, SA42 0UE

01239 820277

The Pavilion 
County Showground, Withybush, Hwlfordd SA62 4BW

01437 764331 

The Snooty Fox
Martletwy, Arberth SA67 8AD

01834 891300

Trefloyne Manor
Trefloyne Lane, Penalun, Dinbych y pysgod SA70 7RG

01834 842165

Tudor Lodge
Jameston, Dinbych y pysgod SA70 7SS

01834 871212

Warpool Court Hotel
Tyddewi SA62 6BN

01437 720300

Waterwynch House
Narberth Road, Dinbych y pysgod SA70 8TJ

01834 850100

Woodhouse Barn,
Rosemarket, Aberdaugleddau SA73 1LH

01437 769154

 

Cysylltwch â Ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro 
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Ffôn 01437 775176 
Ffacs 01437 779357      
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

 

 

 

 

 

ID: 97, adolygwyd 19/06/2020