Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Lleoliadau cymeradwy ar gyfer seremonïau sifil

Mae'n rhaid cynnal seremonïau sifil mewn lleoliad sydd wedi'i gymeradwyo gan eich awdurdod lleol.  

Mae lleoliadau'n amrywio o ran maint a lleoliad ac yn cynnwys gwestai bach, cartrefol, ysguboriau sydd wedi'u hadnewyddu'n chwaethus, gwestai a phlastai mwy o faint, a hyd yn oed cestyll! Maen nhw i gyd wedi'u lleoli yn rhai o fannau mwyaf rhamantus, hanesyddol a phrydferth Sir Benfro - yng nghefn gwlad gogledd y Sir, ar hyd yr arfordir nodedig, ac yn nhrefi glan môr y de. Yr her fwyaf i chi fydd dewis un ohonyn nhw!

Pan fyddwch wedi dewis eich lleoliad, fe ddylech holi a yw ar gael ac archebu am y tro. Mae'n bwysig iawn wedyn ichi gysylltu â ni i wneud yn siŵr bod cofrestryddion ar gael i gynnal a chofrestru eich achlysur.

Os hoffech wneud cais am eich lleoliad i fod yn ganiatâd cymeradwy, darllenwch, llenwch a dychwelwch y ffurflen gais.

 

 Lleoliad

Trwydded yn Dod i Ben

Ffôn

Alltyrafon, Wolfscastle Country Hotel
Cas-blaidd SA62 5LZ 

 15/05/2024

01437 741225

Beggars Reach Hotel
Burton, Aberdaugleddau SA73 1PD

 09/11/2024

01646 600700

Cardeeth
Cresselly, Cilgetti, SA68 0TS 

 21/06/2024

07769 692104

Castell Caeriw
Castle Lane, Dinbych-y-Pysgod, SA70 8SL 

 01/07/2025

01646 651782

Cresselly House
Cresselly, Cilgeti SA68 0SP

 27/08/2025 

01646 651992

Crug-Glas Country House
Solfach SA62 6XX

 10/04/2024

01348 831302

Druidstone Hotel
Druidstone Haven, Hwlffordd  SA62 3NE

 27/06/2027

01437 781221

Fforest Farm
Cilgerran, Aberteifi SA43 2TB 

 26/10/2025

01239 623633

Fishguard Bay Hotel
Wdig SA64 0BT

 14/12/2021

01348 873571

Gelli Fawr
Pontfaen, Abergwaun SA65 9TX

 24/05/2021

01239 820343

Giltar Hotel
Yr Esplanâd, Dinbych-y-pysgod SA70 7DU

 14/12/2024

01834 842507

Hilton Court
Roch, Hwlffordd, SA62 6AE

 16/04/2026

01437 710262

Hotel Plas Hyfryd
Moorfield Road, Arberth SA67 7AB

 07/05/2026

01834 869006

Llwyngwair Manor
East Street, Trefdraeth SA42 0SY

 22/03/2025

01239 820498

Llys Meddyg
East Street, Trefdraeth SA42 0SY

 19/03/2025

01239 820008

Manorbier Castle
Manorbier, ger Dinbych-y-pysgod

 02/03/2025

01834 870081

Manor House Wildlife Park
St Florence, Dinbych-y-pysgod SA70 9RJ

 30/09/2024

01646 651201

Monk Haven Manor
St Ishmaels, Hwlffordd, SA62 3TH

 14/11/2025

01646 636216

Musslewick Farm
St Brides, Hwlffordd, SA62 3AW

 11/05/2026

 01646 635949

Nantwen
Felindre Fachog, Crymych, SA41 3XG

 25/08/2027

01239 820768

Nantyffin Hotel and Motel
Llandissilio, Clynderwen SA66 7SU

 25/06/2026

01437 563423

Newport Links Golf Club
Golf Course Road, Trefdraeth SA42 0NR

 11/09/2025

01239 820244

Nolton Coast 
East Nolton, Nolton, Hwlffordd, SA62 3NW

 06/04/2024  

 01437 710310

Castell Penfro
Penfro SA71 4LA

 28/08/2027

01646 681510

Abaty Penalun
Penally SA70 7PY

 27/09/2023

01834 843033

Picton Castle
Hwlffordd SA62 4AS

 06/07/2024 

01437 751326

Plas Pantyderi Manor
Pantyderi, Blaenffos, Boncath SA37 0JB 

 19/04/2024

07932 956099

Maenordy Scolton
Spittle, Hwlffordd, SA62 5QL

 10/02/2025

01437 731328

Parc Slebets
Hwlffordd SA62 4AX

 24/10/2024

01437 752000

Canolfan Ddysgu Awyr Agored Ystagbwll
Old Home Farmyard, Ystagbwll SA71 5DQ 

 06/08/2027

01646 623110

St Brides Spa Hotel
St Brides Hill, Saundersfoot SA69 9NE

 26/03/2026

01834 812304

Teifi Waterside Hotel 
Poppit Sands, Llandudoch, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 3LN

 16/02/2025

 01239 612085

The Begelly Arms
New Road, Begelly, Kilgetty, SA68 0YF

 12/10/2024

 01834 812601

The Grove 
Molleston, Arbert SA67 8BX

 24/02/2026 

01834 860915

The Imperial Hall
43 Hamilton Terrace, Aberdaugleddau SA73 3JN

 19/04/2025

07949 406624

The Imperial Hotel
The Paragon, Dinbych y pysgod SA70 7HR

 16/11/2025

01834 843737

The Pembrokeshire Retreat, Rhos-y-Gilwen Mansion 
Rhoshill, Cilgerran, Aberteifi SA43 2TW

 04/02/2027

01239 841387 

The Old Barn, Crunwere House 
Llanteg, SA67 8QA

 16/07/2024

 07899 005709

The Old Rectory
Fishguard Road, Trefdraeth, SA42 0UE

 03/02/2025 

01239 820277

The Queen's Hall 
44 High Street, Narberth, SA67 7AS

 21/06//2024

 01834 861212

The Regency Hall 
King George V Playing Fields, Milford Street, Saundersfoot, SA69 9EW

 22/11/2025

01834 811700 

The Snooty Fox 
Martletwy, Arberth SA67 8AD

 28/05/2024

01834 891300

Trefloyne Manor
Trefloyne Lane, Penalun, Dinbych y pysgod SA70 7RG

 19/07/2024

01834 842165

Tudor Lodge
Jameston, Dinbych y pysgod SA70 7SS

 23/06/2024

01834 871212

Waterwynch House
Narberth Road, Dinbych y pysgod SA70 8TJ

 03/05/2026

01834 850100

Woodhouse Barn
Rosemarket, Aberdaugleddau SA73 1LH

 06/10/2025

01437 769154

 

 

 

 

 

 

ID: 97, adolygwyd 22/02/2024