Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Faint fydd y gost?

Mae Telerau a Amodau yn berthnasol.

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Cofrestru

I gyflwyno eich taliad gyda cherdyn debyd neu gredyd, naill ai

  • Ewch ar-lein ar Taliad Seremoni. Bydd y swm sydd angen i chi ei dalu yn cael ei gyfrifo'n awtomatig.

neu

  • Ffoniwch ein Canolfan Gyswllt ar 01437 775176
  • Dyfynnwch gyfeirnod y safle cymeradwy, dyddiad a lleoliad eich seremoni a’r swm rydych yn ei dalu
  • Byddwch yn cael cyfeirnod taliad. Nodwch hyn rhag ofn y bydd ymholiadau yn y dyfodol.

1 Ebrill 2022 - 31 Mawrth 2023

Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen: £70.00

Priodas/Partneriaeth Sifil yn y Ystafell Seremoni, Archfidy Sir Benfro

Gyda 2 dyst
Cadw'r Dyddiad £25.00 (ar gyfer archebion ymlaen llaw)
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £46.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £82.00

Gydag 8 gwestai (Mawrth-Iau)
Cadw'r Dyddiad £25.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £100.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £136.00

Gydag 8 gwestai (Gwener-Sadwrn)
Cadw'r Dyddiad £25.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £200.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £236.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Llun-Iau)

Cadw'r Dyddiad £25.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £475.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £511.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Gwener - Sadwrn)

Cadw'r Dyddiad £25.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £540.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £576.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Sul & Gwyliau Banc)

Save The Date £25.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £730.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £771.00

Ffioedd ychwanegol Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro

Seremoni dathlu tu allan £75.00
Sgript seremoni pwrpasol £50.00
Ymarferiad seremoni £120.00 (Llun - Gwener 9.00yb - 6.00yn), £175.00 (Yr hwyr & Sadwrn), £200.00 (Sul & Gwyliau Banc)

Priodas mewn addoldy
Cadw'r Dyddiad £25.00 (ar gyfer archebion ymlaen llaw)
Ffi am bresenoldeb cofrestrydd £86.00
Tystysgrif priodas £11.00
Cyfanswm: £122.00

Seremonïau eraill mewn Lleoliad Cymeradwy

Seremoni enwi neu adnewyddu addunedau

Llun - Iau: £400.00

Gwener - Sadwrn: £450.00

Sul: £650.00

Dinasyddiaeth

Llun - Iau: £400.00

Gwener - Sadwrn: £450.00

Sul: £650.00

1 Ebrill 2023 - 31 Mawrth 2024

Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen: £70.00

Priodas/Partneriaeth Sifil yn y Ystafell Seremoni, Archfidy Sir Benfro

Gyda 2 dyst
Cadw'r Dyddiad £30.00 (ar gyfer archebion ymlaen llaw)
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £46.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £87.00

Gydag 8 gwestai (Mawrth-Iau)
Cadw'r Dyddiad £30.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £110.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £151.00

Gydag 8 gwestai (Gwener-Sadwrn)
Cadw'r Dyddiad £30.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £225.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £266.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Llun-Iau)

Cadw'r Dyddiad £30.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £530.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £571.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Gwener - Sadwrn)

Cadw'r Dyddiad £30.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £595.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £636.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Sul & Gwyliau Banc)

Save The Date £30.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £770.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £811.00

Ffioedd ychwanegol Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro

Seremoni pwrpasol £100.00
Sgript seremoni pwrpasol £60.00
Ymarferiad seremoni £150.00 (Llun - Gwener 9.00yb - 6.00yn), £200.00 (Yr hwyr & Sadwrn), £220.00 (Sul & Gwyliau Banc)

Priodas mewn addoldy
Cadw'r Dyddiad £30.00 (ar gyfer archebion ymlaen llaw)
Ffi am bresenoldeb cofrestrydd £86.00
Tystysgrif priodas £11.00
Cyfanswm: £127.00

Seremonïau eraill mewn Lleoliad Cymeradwy

Seremoni enwi neu adnewyddu addunedau

Llun - Iau: £435.00

Gwener - Sadwrn: £490.00

Sul: £700.00

Dinasyddiaeth

Llun - Iau: £400.00

Gwener - Sadwrn: £450.00

Sul: £650.00

 

  

 

ID: 96, adolygwyd 22/02/2023