Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Faint fydd y gost?

Mae Telerau a Amodau yn berthnasol.

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Cofrestru os gwelwch yn dda

I gyflwyno eich taliad gyda cherdyn debyd neu gredyd, naill ai

 • Ewch ar-lein ar Taliad Seremoni. Bydd y swm sydd angen i chi ei dalu yn cael ei gyfrifo'n awtomatig.

neu

 • Ffoniwch ein Canolfan Gyswllt ar 01437 775176

 • Dyfynnwch gyfeirnod y safle cymeradwy, dyddiad a lleoliad eich seremoni a’r swm rydych yn ei dalu

 • Byddwch yn cael cyfeirnod taliad. Nodwch hyn rhag ofn y bydd ymholiadau yn y dyfodol.

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Cofrestru 

 

Ystafell Seremoni, Archifdy Sir Benfro

Priodas/Partneriaeth Sifil gyda hyd at 8 o westeion

 

1 Ebrill 2023 - 31 Mawrth 2024

Llun-Iau
 • Cadw'r Dyfddad £30.00

 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £110.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £151.00

Gwener-Sadwrn
 • Cadw'r Dyddiad £30.00

 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £225.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £266.00

Gwasanaethau Eraill
 • Seremoni enwi adnewyddu addunedau £140.00 (Llun-Iau) £255.00 (Gwener-Sadwrn)

 • Seremoni Dinasyddiaeth Breifat £85.00 (Llun-Iau) £235.00 (Gwener-Sadwrn)

 • Ffi ychwanegol y seremoni £100.00

 • Sgript seremoni pwrpasol £60.00

 • Ymarfer seremoni £60.00 (Llun-Gwener 9.00yb - 6.00yn)

 

1 Ebrill 2024 - 31 Mawrth 2025

Llun-Iau
 • Cadw'r Dyddiad £30.00

 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £120.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £161.00

Gwener-Sadwrn
 • Cadw'r Dyddiad £30.00

 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £240.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £281.00

Gwasanaethau Eraill
 • Seremoni enwi adnewyddu addunedau £180.00 (Llun-Iau) £305.00 (Gwener-Sadwrn)

 • Seremoni Dinasyddiaeth Breifat £90.00 (Llun-Iau) £250.00 (Gwener-Sadwrn)

 • Ffi ychwanegol y seremoni £110.00

 • Sgript seremoni pwrpasol £65.00

 • Ymarfer seremoni £65.00 (Llun-Gwener 9.00yb - 6.00yn)

 

Lleoliad Cymeradwy yn Sir Benfro 

1 Ebrill 2023 - 31 Mawrth 2024

Llun-Iau
 • Cadw'r Dyddiad £30.00

 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £530.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £571.00

Gwener-Sadwrn
 • Cadw'r Dyddiad £30.00

 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £595.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £636.00

Sul a Gwyliau Banc
 • Cadw'r Dyddiad £30.00

 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £770.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £811.00

Gwasanaethau Eraill
 • Seremoni enwi adnewyddu addunedau £465.00 (Llun-Iau) £520.00 (Gwener-Sadwrn) £730.00 (Sul a Gwyliau Banc)

 • Ffi ychwanegol y seremoni £100.00

 • Sgript seremoni pwrpasol £60.00

 • Ymarfer seremoni £150.00 (Llun-Gwener 9.00yb - 6.00yn), £200.00 (Yr hwyr a Sadwrn), £220.00 (Sul)

 

1 Ebrill 2024 - 31 Mawrth 2025

Llun-Iau
 • Cadw'r Dyddiad £30.00

 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £566.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £607.00

Gwener-Sadwrn
 • Cadw'r Dyddiad £30.00

 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £630.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £676.00

Sul a Gwyliau Banc
 • Cadw'r Dyddiad £30.00

 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £822.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £863.00

Gwasanaethau Eraill
 • Seremoni enwi adnewyddu addunedau £525.00 (Llun-Iau) £585.00 (Gwener-Sadwrn) £810 (Sul a Gwyliau Banc)

 • Ffi ychwanegol y seremoni £110.00

 • Sgript seremoni pwrpasol £65.00

 • Ymarfer seremoni £160.00 (Llun-Gwener 9.00yb - 6.00yn), £215.00 (Yr hwyr & Sadwrn), £235.00 (Sul)

Priodas mewn addoldy

Ffi Seremoni Statudol a bennir gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol

 • Cadw'r Dyddiad £30.00 (os archebwyd dyddiad y seremoni cyn yr hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil)

 • Ffi am bresenoldeb cofrestrydd £86.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £127.00

Priodas/Partneriaeth Sifil Statudol (gyda 2 dyst)

Ffi Seremoni Statudol a bennir gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol

 • Cadw'r Dyddiad £30.00 (os archebwyd dyddiad y seremoni cyn yr hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil)

 • Ffi am bresenoldeb cofrestrydd £46.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Cyfanswm: £87.00

 

Seremonïau Deuol

Seremoni gyfreithiol Ystafell Seremoni Sir Benfro ynghyd â seremoni dathlu mewn lleoliad didrwydded

 

1 Ebrill 2023 - 31 Mawrth 2024

 • Cadw'r Dyddiad £30.00
 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil (cyfreithiol a dathliadol) £909.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Total: £950.00

 

1 Ebrill 2024 - 31 Mawrth 2025

 • Cadw'r Dyddiad £30.00

 • Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil (cyfreithiol a dathliadol) £950.00

 • Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00

Total: £991.00

 

 

ID: 96, adolygwyd 12/12/2023