Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Faint fydd y gost?

Priodas/Partneriaeth Sifil yn Ystafell Preseli, Hwlffordd
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen = £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £180.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £261.00

Priodas/Partneriaeth Sifil yn Ystafell Cleddau, Hwlffordd
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen = £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £120.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £201.00

Priodas/Partneriaeth Sifil yn y Swyddfa Gofrestru, Hwlffordd
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen = £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £46.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £4.00
Cyfanswm £127.00

Seremonïau eraill

Seremoni Enwi neu Adnewyddu Addunedau

Cleddau
Preseli

£120.00
£180.00

Dinasyddiaeth

Swyddfa Gofrestru
Cleddau
Preseli
 

£ 46.00
£120.00
£180.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Llun-Gwener)
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen= £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £385.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £466.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Sadwrn)
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen = £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £405.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £486.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Sul)
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen = £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £435.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £516.00

Priodas mewn addoldy
Hysbysiad o briodas £35.00 y pen = £70.00
Ffi am bresenoldeb cofrestrydd £86.00
Tystysgrif priodas £11.00
Cyfanswm £167.00

Seremonïau eraill mewn Lleoliad Cymeradwy

Seremoni Enwi neu Adnewyddu Addunedau                                           

Llun-Gwener    
Sadwrn              
Sul                      

£385.00                                                   
£405.00
£435.00

Dinasyddiaeth

Llun-Gwener    
Sadwrn              
Sul                      

£385.00                                                   
£405.00
£435.00

Mae'n rhaid talu'n llawn o flaen llaw am yr holl seremonïau - o fewn 24 awr ar ôl archebu am dro. Yn achos lleoliadau cymeradwy, ni chaiff £100 ei ad-dalu os digwydd i chi orfod canslo eich seremoni.  

Cysylltu â ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk 

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

ID: 96, adolygwyd 15/02/2019