Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Faint fydd y gost?

Mae TELERAU AC AMODAU yn berthnasol.

1 Ebrill 2021 - 31 Mawrth 2022

Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen: £70.00

Priodas/Partneriaeth Sifil yn y Swyddfa Gofrestru, Hwlffordd

Save The Date £25.00 (ar gyfer archebion ymlaen llaw)
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £46.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £82.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Llun-Iau)

Save The Date £25.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £485.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £496.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Gwener - Sadwrn)

Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £550.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £561.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Sul & Gwyliau Banc)

Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £745.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £756.00

Ffioedd ychwanegol Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro

Seremoni dathlu tu allan £75.00
Sgript seremoni pwrpasol £50.00
Ymarferiad seremoni £120.00 (Llun - Gwener 9.00yb - 6.00yn), £175.00 (Yr hwyr & Sadwrn), £200.00 (Sul & Gwyliau Banc)

Priodas mewn addoldy
Save The Date £25.00 (ar gyfer archebion ymlaen llaw)
Ffi am bresenoldeb cofrestrydd £86.00
Tystysgrif priodas £11.00
Cyfanswm: £122.00

Seremonïau eraill mewn Lleoliad Cymeradwy

Seremoni enwi neu adnewyddu addunedau           Llun-Iau           £400.00
            Gwener- Sadwrn           £450.00
            Sul £650.00
     
Dinasyddiaeth          Llun-Iau £400.00
           Gwener-Sadwrn £450.00
           Sul £650.00

1 Ebrill 2022 - 31 Mawrth 2023

Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen: £70.00

Priodas/Partneriaeth Sifil yn y Ystafell Seremoni, Archfidy Sir Benfro

Gyda 2 dyst
Save The Date £25.00 (ar gyfer archebion ymlaen llaw)
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £46.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £82.00

Gydag 8 gwestai (Mawrth-Iau)
Save The Date £25.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £100.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £111.00

Gydag 8 gwestai (Gwener-Sadwrn)
Save The Date £25.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £200.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £211.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Llun-Iau)

Save The Date £25.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £475.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £511.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Gwener - Sadwrn)

Save The Date £25.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £540.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £576.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Sul & Gwyliau Banc)

Save The Date £25.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £730.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm: £771.00

Ffioedd ychwanegol Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro

Seremoni dathlu tu allan £75.00
Sgript seremoni pwrpasol £50.00
Ymarferiad seremoni £120.00 (Llun - Gwener 9.00yb - 6.00yn), £175.00 (Yr hwyr & Sadwrn), £200.00 (Sul & Gwyliau Banc)

Priodas mewn addoldy
Save The Date £25.00 (ar gyfer archebion ymlaen llaw)
Ffi am bresenoldeb cofrestrydd £86.00
Tystysgrif priodas £11.00
Cyfanswm: £122.00

Seremonïau eraill mewn Lleoliad Cymeradwy

Seremoni enwi neu adnewyddu addunedau           Llun-Iau           £400.00
            Gwener- Sadwrn           £450.00
            Sul £650.00
     
Dinasyddiaeth          Llun-Iau £400.00
           Gwener-Sadwrn £450.00
           Sul £650.00

 

 

 

ID: 96, adolygwyd 13/12/2021