COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Faint fydd y gost?

Priodas/Partneriaeth Sifil yn y Swyddfa Gofrestru, Hwlffordd

Save The Date £20.00 (dewisol)
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen = £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £46.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £147.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Llun-Iau)

Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen= £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £450.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £531.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Gwener - Sadwrn)
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen = £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £495.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £576.00

Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro (Sul)
Hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil £35.00 y pen = £70.00
Ffi am seremoni priodas/partneriaeth sifil £710.00
Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil £11.00
Cyfanswm £791.00

Ffioedd ychwanegol Priodas/Partneriaeth Sifil mewn lleoliad cymeradwy yn Sir Benfro

Seremoni dathlu tu allan £75.00
Sgript seremoni pwrpasol £40.00
Ymarferiad seremoni £75.00 (Llun - Gwener 9.00yb - 6.00yn), £150.00 (Yr hwyr & Sadwrn), £180.00 (Sul)

Priodas mewn addoldy

Save The Date £20.00 (dewisol)
Hysbysiad o briodas £35.00 y pen = £70.00
Ffi am bresenoldeb cofrestrydd £86.00
Tystysgrif priodas £11.00
Cyfanswm £187.00

Seremonïau eraill mewn Lleoliad Cymeradwy

Seremoni Enwi neu Adnewyddu Addunedau                                           

Llun-Gwener    
Sadwrn              
Sul                      

£320.00                                                   
£340.00
£520.00

Dinasyddiaeth

Llun-Gwener    
Sadwrn              
Sul                      

£320.00                                                   
£340.00
£520.00

Mae'n rhaid talu'n llawn o flaen llaw am yr holl seremonïau. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Cysylltu â ni

Swyddfa Gofrestru Ardal Sir Benfro
1 Cherry Grove
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2NZ

Ffôn 01437 775176
Ffacs 01437 779357
E-bost cofrestrydd@sir-benfro.gov.uk 

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

Parcio prin 2 awr am ddim y tu ôl i'r Swyddfa Gofrestru

ID: 96, adolygwyd 05/03/2020