Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Priodasau Sifil a Phartneriaethau – Hysbysiad Cyhoeddus Safle Cymeradwy

Hysbysiad o fwriad i wneud cais am gymeradwyo trwydded i weinyddu Priodasau / Partneriaethau Sifil yn unol â Deddf Priodas 1994 a Deddf Partneriaeth Sifil 2004.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwrthwynebu neu gyflwyno sylwaday ynglŷn â’r cais hwn wneud hynny yn ysgrifenedig o fewn i’r 21 diwrnod nesaf wedi’r rhybudd hwn i’r:

Y Swyddog Priodol

Cyngor Sir Benfro

Y Swyddfa Gofrestru Archifdy Sir Benfro

Hwlffordd

Sir Benfro

SA61 2PE

 

Ymgeisydd

Lleoliad

Dechrau'r cyfnod hysbysu

Diwedd y cyfnod hysbysu

Johanna Slade Twr-y-Felin Hotel, Ffordd Caerfai, Tyddewi, Sir Benfro SA62 6QT 05/02/2024 26/02/2024

James Findlay Gwesty Yr Arglwydd Nelson, Teras Hamilton, Aberdaugleddau, Sir Benfro SA73 3AW 15/02/2024 07/03/2024
Mark Thomas Maenordy Scolton, Hwlffordd, Sir Benfro SA62 5QL 19/02/2024 11/03/2024
Sally Kinnear Cardeeth, Cresselly, Cilgeti, Sir Benfro SA68 0TS 19/02/2024 11/03/2024
Anna Raymond Maenor Plas Pantyderi, Pantyderi, Blaenffos, Boncath, Sir Benfro SA37 0JB 19/02/2024 11/03/2024

 

ID: 11142, revised 19/02/2024
Print