Problemau clyw

Problemau clyw

Cymorth gan eich meddyg

Os ydych yn cael problemau gyda’ch clyw, ewch i weld eich meddyg teulu cyn gynted ag y bo modd. Gall eich meddyg:

  • Roi triniaeth i chi, yn enwedig os oes rhwystr neu haint yn y glust
  • Eich cyfeirio at arbenigwr i gael archwiliad manylach – at yr adran awdioleg efallai neu at ymgynghorydd clustiau, trwyn a gwddf
  • Eich cyfeirio at therapydd clyw a all roi cyngor i chi ynglŷn ag ymdopi â cholli clyw a gwneud y gorau o’r clyw sydd gennych ar ôl.

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2138, adolygwyd 05/07/2022