Problemau clyw

Problemau clyw

Cymorth gan eich meddyg
Os ydych yn cael problemau gyda’ch clyw, ewch i weld eich meddyg teulu cyn gynted ag y bo modd. Gall eich meddyg:

  • Roi triniaeth i chi, yn enwedig os oes rhwystr neu haint yn y glust
  • Eich cyfeirio at arbenigwr i gael archwiliad manylach – at yr adran awdioleg efallai neu at ymgynghorydd clustiau, trwyn a gwddf
  • Eich cyfeirio at therapydd clyw a all roi cyngor i chi ynglŷn ag ymdopi â cholli clyw a gwneud y gorau o’r clyw sydd gennych ar ôl.
ID: 2138, adolygwyd 23/01/2018