Problemau clyw

Sefydliadau arbenigol

DeafPLUS
Swyddfa Genedlaethol, Llawr Cyntaf, Trinity Centre, Key Close, Whitechapel, Llundain E1 4HG 020
Ffôn: 020 7790 6147 
Ffacs: 020 7790 6147

Cŵn Clyw ar gyfer Pobl Fyddar
The Grange, Wycombe Road. Saunderton, Princess Risborough, Buckinghamshire, HP27 9NS
Ffôn: 01844 348 100 (llais a minicom)
Ffacs: 01844 348 101
E-bost: info@hearingdogs.org.uk

Action on Hearing Loss
19 - 23 Featherstone Street, Llundain EC1Y 8SL
Ffôn: 0808 808 0123
Ffôn Testun: 0808 808 9000

Mae catalog Action on Hearing Loss yn cynnig cyfarpar arbennig. Gallwch ofyn am gatalog, lawrlwytho fersiwn arlein o’r wefan, neu siopa arlein. 
Ffôn: 03330 144 525
Ffôn Testun: 0330 144 530
E-bost: solutions@hearingloss.org.uk

Pobl fyddar ddall

Gall pobl sydd â namau deuol ar eu synhwyrau neu sy’n fyddarddall gysylltu â Chyngor Sir Penfro ar 01437 764551 i gael help, asesiad arbenigol a gwybodaeth am gyfarpar.

Deafblind UK
Deafblind UK Head Office, National Centre for Deafblindness, John & Lucille van Geest Place, Cygnet Road, Hampton, Peterborough, PE7 8FD
Ffôn: 01733 358100
E-bost: info@deafblind.org.uk

Sense Cymru
Tŷ Penderyn, 26 Stryd Fawr, Merthyr Tudful, CF47 8DP
Ffôn: 0300 330 9282 Ffôn Testun: 0300 330 9282

E-bost: cymruenquiries@sense.org.uk

A- Z o Fyddarddallineb

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2141, adolygwyd 10/03/2023