Problemau golwg

Sefydliadau arbenigol

Mae Cymdeithas Sir Benfro i’r Deillion yn cefnogi pobl sydd wedi’u cofrestru’n ddall o bob oed ledled y sir, gyda’r nod o wella ansawdd bywyd a hybu annibyniaeth. Mae gwasanaethau a chefnogaeth yn cynnwys:

 • Darparu cymhorthion a chyfarpar arbenigol
 • Darparu grantiau lle bo hynny’n briodol.
 • Cefnogi grwpiau cymdeithasol lleol i bobl â nam ar eu golwg. (Grwpiau VIP)
 • Darparu cylchgrawn llafar misol.
 • Cefnogi papur newydd llafar lleol.

Ffôn: 01437 781419

RNIB (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion)

RNIB Cymru, Jones Court, Heol Womanby, Caerdydd, CF10 1BR

Ffôn: 029 2082 8500

e-bost: cymru@rnib.org.uk

Llinell Gymorth 0303 123 9999 (Llun i Gwener 8.45am - 6pm, Sadwrn 9am – 4pm)

Cymdeithas y Clefyd Macwlaidd
PO Box 1870, Andover, SP10 9AD
Llinell Gymorth: 0300 3030 111

Cymdeithas Pobl Rhannol Ddall
1 Bennetthorpe, Doncaster, DN2 6AA

Ffôn: 0844 477 4966

Action for Blind People
53 Sandgate Street, Llundain, SE15 1LE

Ffôn: 020 7635 4800

Cymdeithas Cŵn Tywys y Deillion
Ffôn: 0118 983 5555

Deafblind UK

Deafblind UK
Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dallfyddardod
19 Rainbow Court
Paston Ridings
Peterborough
Swydd Gaergrawnt
PE4 7UP

Ffôn / ffôn testun: 01733 358 100

Elusen genedlaethol yw Deafblind UK sy'n cefnogi pobl sydd wedi colli eu golwg a’u clyw i fyw'r bywydau y maen nhw eisiau eu byw.
Rydym yn helpu pobl i fyw gyda dallfyddardod trwy greu cysylltiadau a magu eu hyder a’u hannibyniaeth.
Gall fod yn ofnadwy fyw gyda cholled golwg a chlyw ar y cyd. Mae ein tîm o arbenigwyr yma bob cam o'r ffordd i dawelu eich meddwl, rhoi cyngor, neu fod yn rhywun i droi ato os nad oes neb arall ar gael.
Mae ein gwasanaethau yn cynnwys yr isod:

 • Llinell gymorth
 • Cymorth llesiant ac emosiynol
 • Gofal a chymorth
 • Byw â chymorth
 • Cyfeillio
 • Grwpiau cymdeithasol
 • Technoleg
 • Cylchgrawn Open Hand
 • Gwyliau
 • Cymorth grymuso

E-bost: info@deafblind.org.uk

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

 

ID: 2136, adolygwyd 10/03/2023