COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Prydau Ysgol

Trosolwg

Ein Gwasanaeth Arlwyo sy’n darparu prydau ysgol ac mae ein holl fwydlenni’n dilyn Canllawiau Maethol Cynulliad Cymru ac yn darparu dros draean gofynion maethol ac ynni dyddiol y corff.

Mae’r gwasanaeth yn gweithio gyda chyflenwyr i sicrhau bod holl elfennau’n cyrraedd y safon uchaf, heb ychwanegion niweidiol. Bydd cylchoedd bwydlenni’n newid ddwywaith y flwyddyn ac mae modd arlwyo ar gyfer holl ofynion arbennig o ran lluniaeth, e.e. llysieuol, diabetig, anoddefiad llaeth neu gnau ar gais ysgrifenedig rhieni / gwarcheidwaid.

Ar hyn o bryd mae pryd ysgol gynradd dau gwrs yn costio £2.55 i fabanod a £2.65 i blant iau (yn agored i newid). Mae ein Ysgolion Uwchradd yn darparu gwasanaeth ffreutur fel bod disgyblion yn gallu dewis pa fwyd i’w brynu.

Mae cyfleusterau ar gael yn holl ysgolion cynradd ac uwchradd i blant sydd eisiau dod â chinio pecyn.

Gwasanaeth Rhagarchebu Ysgolion Uwchradd

Bydd gan ddisgyblion yr opsiwn i ragarchebu eu bwyd i’w gasglu amser egwyl neu amser cinio, gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Rhagarchebu Vine newydd.

  • Archebwch ar-lein drwy gyfrwng unrhyw gyfrifiadur personol, gliniadur neu ddyfais symudol
  • Bydd yr archebion yn cael eu talu gan gyfrif prydau Di-arian Parod y disgybl
  • Bydd archebion a wneir rhwng 5pm – 9am y bore wedyn ar gael i’w casglu yn hwyrach y diwrnod hwnnw
  • Ni fydd angen ciwio am fwyd yn y ffreutur
  • Bydd angen i ddisgyblion gyflwyno eu cerdyn Di-arian Parod fel prawf o ID wrth gasglu eu harcheb
  • Mae dolenni i wasanaeth rhagarchebu pob Ysgol Uwchradd ar gael isod

https://vinestudent.io/

 

ID: 1223, adolygwyd 08/10/2020