Prydau Ysgol

Trosolwg

Ein Gwasanaeth Arlwyo sy’n darparu prydau ysgol ac mae ein holl fwydlenni’n dilyn Canllawiau Maethol Cynulliad Cymru ac yn darparu dros draean gofynion maethol ac ynni dyddiol y corff.

Mae’r gwasanaeth yn gweithio gyda chyflenwyr i sicrhau bod holl elfennau’n cyrraedd y safon uchaf, heb ychwanegion niweidiol. Bydd cylchoedd bwydlenni’n newid ddwywaith y flwyddyn ac mae modd arlwyo ar gyfer holl ofynion arbennig o ran lluniaeth, e.e. llysieuol, diabetig, anoddefiad llaeth neu gnau ar gais ysgrifenedig rhieni / gwarcheidwaid.

Ar hyn o bryd mae pryd ysgol gynradd dau gwrs yn costio £2.55 i fabanod a £2.65 i blant iau (yn agored i newid). Mae ein Ysgolion Uwchradd yn darparu gwasanaeth ffreutur fel bod disgyblion yn gallu dewis pa fwyd i’w brynu.

Mae cyfleusterau ar gael yn holl ysgolion cynradd ac uwchradd i blant sydd eisiau dod â chinio pecyn.

Gwasanaeth Rhagarchebu Ysgolion Uwchradd

Byddwn yn gohirio'r system archebu ymlaen llaw o ddydd Gwener 12 Tachwedd hyd nes y clywir yn wahanol yn sgil prinder staff a phroblemau gyda chyflenwadau, ond bydd y prif ffreuturiau yn gweithredu fel arfer.

ID: 1223, adolygwyd 02/02/2023