Prydau Ysgol

Cysylltu â Ni

Mae modd cysylltu â’r Gwasanaethau Arlwyo drwy:

E-bost: cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 774551

Gwasanaethau Arlwyo
Cyngor Sir Penfro
Uned 25
Stad Ddiwydiannol Thornton
Aberdaugleddau SA73 2RR

ID: 1242, adolygwyd 21/09/2023