Prydau Ysgol

Cynlluniau Disgownt Prydau Ysgol

Talu llai am brydau ysgol eich plentyn gyda’n Cynlluniau Disgownt Prydau Ysgol.

 GOSTYNGIAD TEULU (HOLL YSGOLION)

Oes gennych chi dri neu fwy o blant yn yr ysgol?

Os felly, mae gostyngiad `Teulu` o 50c y plentyn, y pryd ar gael gan arbed o leiaf £1.50 y dydd i chi! Rhaid i chi fod â thri neu fwy o blant yn mynychu ysgol gynradd neu uwchradd yn Sir Benfro.

Telerau ac Amodau 
Cais Ar Gyfer Y Cynllun Disgownt Teuluol

 

ID: 1231, adolygwyd 26/03/2021