Prydau Ysgol

Cynlluniau Disgownt Prydau Ysgol

Talu llai am brydau ysgol eich plentyn gyda’n Cynlluniau Disgownt Prydau Ysgol.

Disgownt Un:

** CYTUNDEB PRYDAU YSGOL BLYNYDDOL – GOSTYNGIAD O 10% **

(PRYDAU YSGOLION CYNRADD YN UNIG)

A yw eich plentyn yn bwyta prydau ysgol bob dydd?

Os felly, gallwch gael gostyngiad o 10% os ydych yn ymrwymo i brynu prydau bob diwrnod ysgol (190 diwrnod) a chytuno i estyn y gost dros 12 mis trwy ddebyd uniongyrchol.

Bydd hyn i bob diben yn rhoi 19 cinio am ddim os yw eich plentyn yn yr ysgol bob dydd. Bydd eich plentyn hefyd yn cael cinio pecyn ar unrhyw deithiau ysgol.

Pris baban - £33.49 y mis

Pris iau - £34.92 y mis

 
 
 

Disgownt Dau:

**GOSTYNGIAD TEULU** (HOLL YSGOLION)

Oes gennych chi dri neu fwy o blant yn yr ysgol?

Os felly, mae gostyngiad `Teulu` o 50c y plentyn, y pryd ar gael gan arbed o leiaf £1.50 y dydd i chi! Rhaid i chi fod â thri neu fwy o blant yn mynychu ysgol gynradd neu uwchradd yn Sir Benfro.

 

 

ID: 1231, adolygwyd 06/08/2018