COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Prydau Ysgol

Deiet Arbennig

Mae modd darparu ar gyfer holl ofynion arbennig o ran lluniaeth, ar gais. Llenwch ffurflen gwneud cais am fwyd arbennig a’i ddychwelyd i:

Gwasanaethau Arlwyo
Cyngor Sir Penfro
Uned 17 Stad Ddiwydiannol Thornton
Aberdaugleddau
SA73 2RR

ID: 1228, adolygwyd 14/08/2017