Prydau Ysgol

Dewislen Ysgolion Cynradd

Mae’n rhwydd gweld beth sydd i ginio: bellach, gallwch Ofyn i Alexa beth sydd ar y fwydlen Ysgolion Cynradd gyda Sgìl Alexa Cyngor Sir Penfro.

Neu edrychwch ar y fwydlen lawn yn ôl dyddiad isod:

 

06.11.2023 - 03.05.2024

 

Wythnos 1

Yr wythnosau sy'n dechrau:

 • 06/11/2
 • 19/02/2024
 • 04/03/2024
 • 18/03/2024
 • 15/04/2024
 • 29/04/2024
Opiswn
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Opsiwn y prif bryd o fwyd

Peli porc mewn saws tomato, pasta a india-corn

Cyw iâr mewn tortilla, sglodion wedi'u torri'n drwchus a colslo

Selsig porc, tatws hufennog, grefi, moron a brocoli

Pasta bolognaise, bara garlleg a llysiau cymysg

Bysedd pysgod, sglodion wedi'u torri'n drwchus a ffa pob

Dewis i lysieuwyr

Peli llysiau gyda saws tomato, pasta a india-corn

Falafel tatws melys mewn tortilla, sglodion wedi'u torri'n drwchus a colslo

Selsig llysieuol, tatws hufennog, grefi, moron a brocoli

Bolognaise llysiau, bara garlleg a llysiau cymysg

Pitsa margarita, sglodion wedi'u torri'n drwchus a ffa pob

Brechdan neu daten trwy'i chroen

Brechdan gaws gyda llysiau amrwd

Taten trwy'i chroen gyda chaws, ffa neu diwna, bara garlleg a colslo

Brechdan tiwna gyda ffyn moron

Taten trwy'i chroen gyda chaws, ffa neu eog, bara garlleg a llysiau cymysg

Brechdan wy gyda llysiau amrwd

Pwdin

Mousse mefus gyda ffrwythau neu darnau o ffrwythau

Bys teisen frau neu darnau o ffrwythau

Browni siocled neu darnau o ffrwythau

Iogwrt gyda choctel ffrwythau neu darnau o ffrwythau

Cwci ceirch neu darnau o ffrwythau

 

Wythnos 2

Yr wythnosau sy'n dechrau:

 • 13/11/2023
 • 27/11/2023
 • 11/12/2023
 • 08/01/2024
 • 22/01/2024
 • 05/02/2024
 • 26/02/2024
 • 11/03/2024
 • 08/04/2024
 • 22/04/2024
Opsiwn
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Opsiwn y prif bryd o fwyd

Brecinio’r cowboy, selsig porc, wyau wedi’u sgramblo, tatws hapus a ffa pob

Cyw Iâr Euraidd Crensiog, salad pasta a thomato, pys ac india-corn

Cyw iâr rhost gyda stwffin, tatws hufennog, grefi, moron a broccoli

Lasagne, bara garlleg a pys

Bysedd pysgod, sglodion wedi'u torri'n drwchus a ffa pob

Dewis i lysieuwyr

Brecinio’r cowboi llysieuol, selsig llysieuol, wyau wedi’u sgramblo, tatws hapus a ffa pob

Burrito ffa Cajun, salad pasta a thomato, pys ac india-corn

Ffacbys a llysiau pob, tatws hufennog, grefi, moron a broccoli

Lasagne ffa pob, bara garlleg a pys

Pitsa margarita, sglodion wedi'u torri'n drwchus a ffa pob

Brechdan neu daten trwy'i chroen

Brechdan gaws gyda llysiau amrwd

Taten trwy'i chroen gyda chaws, ffa neu diwna, bara garlleg a colslo

Brechdan tiwna, salad reis, ffyn moron

Taten trwy'i chroen gyda chaws, ffa neu eog, bara garlleg a pys

Brechdan wy, sglodion wedi'u torri'n drwchus gyda llysiau amrwd

Pwdin

Iogwrt gyda choctel ffrwythau neu darnau o ffrwythau

Cacen Reis Crensiog neu darnau o ffrwythau

Jeli ffrwythau neu darnau o ffrwythau

Myffin brith neu darnau o ffrwythau

Cwci siocled neu darnau o ffrwythau

 

 

06.05.2024 - 25.10.2024

 

Wythnos 1

Yr wythnosau sy'n dechrau:

 • 06/05/2024
 • 20/05/2024
 • 10/06/2024
 • 24/06/2024
 • 08/07/2024
 • 02/09/2024
 • 16/09/2024
 • 30/09/2024
 • 14/10/2024
Opiswn
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Opsiwn y prif bryd o fwyd

Peli porc mewn saws tomato, pasta a llysiau cymysg

Cyw iâr mewn tortilla, sglodion wedi'u torri'n drwchus a colslo

Selsig porc, tatws hufennog, grefi, moron a brocoli

Pasta bolognaise, bara garlleg a llysiau cymysg

Bysedd pysgod, sglodion wedi'u torri'n drwchus a ffa pob

Dewis i lysieuwyr

Peli llysiau gyda saws tomato, pasta a llysiau cymysg

Burrito ffa Cajun, sglodion wedi'u torri'n drwchus a colslo

Selsig llysieuol, tatws hufennog, grefi, moron a brocoli

Bolognaise llysiau, bara garlleg a llysiau cymysg

Pitsa margarita, sglodion wedi'u torri'n drwchus a ffa pob

Brechdan neu daten trwy'i chroen

Brechdan gaws, salad pasta a thomato, llysiau amrwd

Taten trwy'i chroen gyda chaws, ffa neu diwna a colslo

Brechdan tiwna gyda ffyn moron

Taten trwy'i chroen gyda chaws, ffa neu eog, bara garlleg a llysiau cymysg

Brechdan wy gyda llysiau amrwd

Pwdin

Mousse mefus gyda ffrwythau neu darnau o ffrwythau

Bys teisen frau neu darnau o ffrwythau

Browni siocled neu darnau o ffrwythau

Iogwrt gyda choctel ffrwythau neu darnau o ffrwythau

Cwci ceirch neu darnau o ffrwythau

 

Wythnos 2

Yr wythnosau sy'n dechrau:

 • 13/05/2024
 • 03/06/2024
 • 17/06/2024
 • 01/07/2024
 • 15/07/2024
 • 09/09/2024
 • 23/09/2024
 • 07/10/2024
 • 21/10/2024
Opsiwn
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Opsiwn y prif bryd o fwyd

Byrger Cig Eidion, tatws hapus, pys a saws coch

Cyw Iar crensiog gyda dip saws cyri Catsw, reis,pys ac india-corn

 Selsig porc, tatws hufennog, grefi, moron a brocoli

Pasta bolognaise, bara garlleg, llysiau cymysg

Bysedd pysgod, sglodion wedi'u torri'n drwchus a ffa pob

Dewis i lysieuwyr

Llysiau wedi'i grilio, tatws hapus, pys a saws coch

Nyget Quorn gyda dip saws cyri Catsw, reis, pys ac india-corn

Tafell Morgannwg, tatws hufennog, grefi, moron a brocoli

Caws macaroni, bara garlleg, llysiau cymysg

Pitsa margarita, sglodion wedi'u torri'n drwchus a ffa pob

Brechdan neu daten trwy'i chroen

Brechdan gaws, tatws hapus, llysiau amrwd

Taten trwy'i chroen gyda chaws, ffa neu diwna, pys ac india-corn

Brechdan tiwna, salad reis gyda ffyn moron

Taten trwy'i chroen gyda chaws, ffa neu eog, bara garlleg, llysiau cymysg

Brechdan wy, sglodion wedi'u torri'n drwchus, llysiau amrwd

Pwdin

Mousse Siocled Melfedaidd ac Oren neu darnau o ffrwythau

Browni siocled neu darnau o ffrwythau

Iogwrt gyda ffrwythau neu darnau o ffrwythau

Mousse siocled melfedaidd ac oren neu darnau o ffrwythau

Cwci ceirch meddal neu darnau o ffrwythau

 

 
ID: 1224, adolygwyd 19/04/2024