Prydau Ysgol

Rhestr Brisiau Caffeterias Ysgolion Uwchradd 2022

PrydauTraddodiadol

 • Cinio Rhost £2.69
 • Prydau Cig £1.68
 • Prydau Pasta £1.44+
 • Prydau Llysieuol £1.50
 • Prydau Pysgod £1.56
 • Sŵp wedi ei wneud yn ffres a rôl £1.44
 • Cawl, Bara a Chaws £1.64
 • Cig oer (ham, twrci) 61c y dafell
 • Darn o Quiche £1.23

BaraWedi’i Lenwi’n Ffres

 • Brechdanau £1.55+ a £1.70+
 • Torthenni wedi’u llenwi’n ffres £1.79
 • Baget wedi llenwi’n ffres £1.80+ a £1.95+
 • Amlapiad Blawd Tortilla £1.72
 • Rhôl wedi’i llenwi’n ffres £1.35
 • Barafflat wedi’i lenwi’n ffres £1.72
 • Bagelau Ffres Wedi’u Llenwi £1.72
 • Panini wedi tostio £1.98
 • ½ Brechdan wedi tostio 68c
 • Rhôl Bara Plaen 26c
 • Tortillas Poeth Wedi’u Llenwi £1.98
 • Bara Garlleg Ffres 51c

Tatws, Pasta, Reis

 • Taten Bôb 99c+
 • Taten Bôb wedi’i Lenwi £1.38+
 • Cyw Iâr / Porc Barbeciw gyda sglodion £2.05
 • Adenydd Cyw Iâr 51c
 • Tato hufennog /Wedi’i ferwi 51c
 • Tatws Garlleg £1.06
 • Tatws Newydd 56c
 • Sglodion £1.23
 • Reis/Pasta 76c
 • Darnau Tatws Perlysiau £1.23
 • Waffl Tatws 35c
 • Waffl Tatws Bach 11c

Llysiau & Salad

 • Bocs Salad bach £1.08+
 • Bocs Salad mawr £1.62+
 • Ffa Pôb 56c
 • Llysiau’r Dydd 51c
 • Caws 61c

Byrbrydau Poeth

 • Byrger 4os Eidion Cymreig a rhôl £1.64
 • Byrgyr Cig Eidion / Cyw Iâr neu Borc Barbeciw mewn rhôl £1.64
 • Tafell o Gig Moch 56c
 • Rhôl Selsig 76c
 • Selsig 52c
 • Darn o Pitsa £1.16+
 • Pot pasta £2.16
 • Sglodyn pysgodyn x 2 44c
 • Gougon pysgod 52c
 • Pwdin Efrog Mawr 99c

Pwdinau

 • Melysfwyd Oer/cacennau 82c
 • Melysfwyd Poeth a Chwstard 94c
 • Powlen o Gwstard 37c
 • Iogwrt 64c+
 • Cwcis Ffres 64c
 • Bisgedi Cartref 54c
 • Myffin 76c
 • ½ Cacen Dê 33c
 • Cracer, Caws a Grawnwin 99c
 • Waffl melys gyda saws 86c
 • Lolipop Sudd Ffrwythau 82c
 • Hufen Iâ Chwipiog £1.14

Ffrwythau

 • Bocs salad ffrwythau ffres £1.09
 • Ffrwythau Tymhorol 51c
 • Powlen o salad ffrwythau ffres £1.09
 • Bocs llawn Melon/Grawnwin £1.09
 • Darn Melon 64c
 • Bagiau Ffrwyth 81c

Diodydd

 • Llaeth - 1 peint 64c
 • Llaeth - 1/3 peint 37c
 • Ysgytlaeth bach 82c
 • Ysgytlaeth mawr £1.09
 • Dŵr Llonydd 47c+ a 62c+
 • Smŵddi £1.04
 • Diodydd Ffrwyth Amrywiol 26c+
 • Diod slwtsh £1.04

Amrywiol

 • Saws 11c
 • Saws Cyri 56c
 • Menyn/Flora 5c
 • Grefi 18c
ID: 8693, adolygwyd 25/08/2023