Prynu a Chaffael’

Canllaw Tendro Cyflwyniad
Y Rhestr Contractau
##ALTURL## Strategaeth Gaffael

Strategaeth Gaffael

Mae’r Strategaeth hon wedi’i bwriadu i hybu caffael cyfrifol ar draws y Cyngor cyfan.
##ALTURL## Ystadegau Gwariant

Ystadegau Gwariant

Canran o’r gwariant a werir gyda chyflenwyr o Sir Benfro
##ALTURL## Datganiad Caethwasiaeth Fodern

Datganiad Caethwasiaeth Fodern

Mae'r datganiad hwn yn amlinellu'r camau gweithredu y mae'r Cyngor wedi'u cymryd, ac y bydd yn eu cymryd i sicrhau na cheir arferion anfoesegol nac achosion o gaethwasiaeth fodern yn ei fusnes a'i gadwyn gyflenwi ei hun.
##ALTURL## GwerthwchiGymru

GwerthwchiGymru

Ffynhonnell wybodaeth a phorth caffael yw'r GwerthwchiGymru a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru


ID: 11353, revised 21/06/2024